Noul Cod Fiscal 2016: Cum calculăm impozitul pe terenul de sub locuinţă

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Contribuabilii trebuie să comunice primăriilor datele din actele de proprietate privind suprafaţa ocupată de locuinţă, iar Direcţiile de Taxe şi Impozite stabilesc ce sume aferente acestei suprafeţe trebuie plătite în anul 2016.

Până la sfârşitul anului trecut, proprietarii au fost scutiţi de impozitul pe terenul de sub locuinţă, dar începând din 2016 această scutire a fost eliminată.

Astfel că, pe lângă taxele locale pe clădiri şi maşini, cele pentru terenuri se extind şi la parcelele ocupate de case.

Ca şi locuinţa (clădirea rezidenţială), terenul de sub aceasta se impozitează în funcţie de rangul localităţii şi de zona în care se găseşte, conform art. 465, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

De exemplu, pentru un apartament de 50 mp dintr-un cartier necentral al Bucureştiului, dacă apartamentul este situat într-un bloc cu mai mult de 4 etaje, proprietarul va plăti un impozit pe teren cuprins între 10 şi 26 de lei.

Primăria stabileşte suprafaţa impozabilă

„Autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunei, al oraşului, al municipiului sau al sectoarelor municipiului Bucureşti, după caz, stabilesc, pentru anul fiscal 2016, până la data de 31 martie 2016, suprafaţa de teren care este acoperită de o clădire, respectiv de un apartament“, a comunicat Ministerul Finanţelor Publice (MFP), la solicitarea „Adevărul“.

Calculul se va face „pe baza datelor cuprinse în actele de proprietate sau în alte documente care atestă această suprafaţă, depuse de contribuabili în vederea stabilirii impozitului pe clădiri, sau a datelor furnizate de compartimentele de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau alte instituţii care deţin aceste date“, precizează MFP.

Rezultă că, într-o primă fază, contribuabilii trebuie să comunice primăriei ce date sunt trecute în actele de proprietate ale locuinţei, pentru ca autoritatea locală să stabilească suprafaţa impozabilă.

Impozitul este cel aferent terenului cu construcţie, iar cuantumul sumelor se stabileşte în funcţie de cota indiviză de teren care revine proprietarului (a se vedea coeficienţii din tabelul alăturat).

De asemenea, Potrivit prevederilor art. 465 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, „impozitul pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local“, ne-a mai comunicat MFP.

image

Potrivit Finanţelor, „la pct. 70 Capitolul III - Impozitul pe teren şi taxa pe teren - din Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru suprafeţele de teren acoperite de o clădire «se datorează impozit/taxa pe teren»“.

Casele suplimentare nu se mai impozitează

Noile prevederi fiscale elimină stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoanele fizice în funcţie de numărul proprietăţilor deţinute.

Astfel că nu se mai aplică majorarea de 65%, 150%, respectiv 300% pentru cele aflate în proprietate în afara celei de domiciliu.

Este eliminată, de asemenea, şi majorarea impozitului cu câte 5% pentru fiecare 50 mp care depăşesc suprafaţa de 150 mp a unei clădiri.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite