Ministerul Transporturilor reorganizează CNADNR şi înfiinţează două companii rutiere de stat

0
0
Infrastructura rutieră va fi administrată de o nouă companie desprinsă din CNADNR
Infrastructura rutieră va fi administrată de o nouă companie desprinsă din CNADNR

Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale (CNADNR) se va reorganiza şi îşi va schimba denumirea în Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Se va constitui, de asemenea, şi o nouă unitate - Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR), conform unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor.

„Prin proiectul de act normativ se propune reorganizarea CNADNR (care îşi va schimba denumirea în Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNAIR) şi înfiinţarea unei companii distincte pentru gestionarea infrastructurii rutiere, astfel încât să fie asigurată dezvoltarea pe termen lung a reţelei de transport TEN-T Centrală şi Globală, în conformitate cu obiectivele asumate faţă de Comisia Europeană“, se menţionează în nota de fundamentare a proiectului.

„Neadoptarea cadrului legal de reorganizare constituie o situaţie excepţională care conduce la întârzieri în implementarea proiectelor şi la decomiterea unor sume importante de bani din bugetul Uniunii Europene. Aceste întârzieri au impact direct asupra dezvoltării economice viitoare a României“, se mai menţionează în document.

Ce va face Compania de Investiţii Rutiere

Compania Naţională de Investiţii Rutiere (CNIR) va fi o societate comercială pe acţiuni cu personalitate juridică, de interes strategic naţional, şi va funcţiona sub autoritatea Ministerului Transporturilor pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară distinctă şi va asigura serviciul public de dezvoltare a infrastructurii de transport rutiere pentru transportul populaţiei şi a mărfurilor, în condiţii de siguranţă a circulaţiei, timpi de deplasare comparabili cu cei din Uniunea Europeană şi confort în trafic.

Serviciul public asigurat de CNIR este parte din serviciul public de interes general care asigură circulaţia populaţiei şi a mediului de afaceri pe reţeaua naţională de transport.

CNIR va avea drept obiect principal de activitate proiectarea, construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea pe perioadele de garanţie tehnică a autostrăzilor până la data predării către CNAIR a drumurilor expres, drumurilor naţionale, variantelor ocolitoare precum şi a altor elemente de infrastructură rutieră care fac parte din structura rutieră menţionată.

CNIR va mai avea în obiectiv executarea de lucrări în regie proprie cu respectarea prevederilor legale în domeniul ajutorului de stat şi a achiziţiilor publice, dar şi coordonarea dezvoltării unitare şi echilibrate a infrastructurii de transport rutier în acord cu sursele de finanţare disponibile şi cu documentele strategice aprobate la nivel naţional.

Se împart şi sursele de finanţare

Potrivit proiectului, societatea va încasa lunar de la CNAIR o cotă-parte din rovigneta partajată, precum şi din tarifele de trecere a podurilor, inclusiv din alte venituri după mecanismul prevăzut în prezenta ordonanţă şi va desfăşura activităţi de concesionare a spaţiilor de servicii situate de-a lungul autostrăzilor şi a drumurilor expres pentru asigurarea de servicii necesare desfăşurării traficului auto precum şi a altor activităţi economice.

Capitalul social iniţial al CNIR va fi în valoare de 50 de milioane de lei şi va fi subscris şi integral vărsat în numerar de statul român în calitate de acţionar unic, prin Ministerul Transporturilor.

Capitalul social va fi divizat în 5 milioane de acţiuni cu o valoare nominală de 10 lei fiecare.

Alte transferuri

Personalul CNIR va fi angajat numai prin concurs, pe bază de contract individual de muncă.
CNAIR va transfera, în mod etapizat, proiectele de infrastructură de transport rutier pentru dezvoltarea infrastructurii de transport către CNIR.

„Proiectele de infrastructură de transport rutier se transferă către CNIR în vederea implementării, cu condiţia ca aceasta să dispună de personalul minim necesar în vederea implementării, gestionării resurselor financiare necesare proiectelor, derulării procedurilor de achiziţie publică dacă va fi cazul sau coordonării activităţii de proiectare, astfel încât să se asigure continuitate în implementarea proiectelor de infrastructură de transport“, se precizează în nota de fundamentare.

De asemenea, „pentru fiecare proiect de infrastructură de transport rutier care se transferă se va încheia protocol de predare-primire între CNAIR şi CNIR“.

Până la desfăşurarea efectivă a activităţii CNIR pot fi asigurate servicii suport de către CNAIR pe bază de protocol de colaborare încheiat între cele două companii.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite