Ministerul Agriculturii lansează un ajutor excepţional pentru crescătorii de porci şi păsări. Ce condiţii trebuie să îndeplinească beneficiarii

0
0
Foto: A. M.
Foto: A. M.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a elaborat un proiect de act normativ privind un ajutor excepţional care să vină în sprijinul fermierilor din domeniul zootehnic. Beneficiarii pot fi crescători de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi familiale şi/sau persoane juridice, care deţin exploataţii comerciale autorizate sanitar-veterinar.

Potrrivit datelor MADR, resursele financiare totale necesare implementării schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic au o valoare de 129.166.292 lei, echivalentul sumei de 26.100.000 euro, care se asigură astfel:

a) 63.075.336 lei, echivalentul sumei de 12.745.324 euro, finanţare externă nerambursabilă;

b) 66.090.956 lei, echivalentul sumei de 13.354.676 euro, de la bugetul de stat în limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 pentru Ministerul Agriculturii cu această destinaţie.

Valoarea totală a schemelor de ajutor excepţional în sectorul zootehnic este repartizată astfel:

a) 71.759.050 lei, echivalentul sumei de 14.500.000 euro, pentru sectorul suine;

b) 57.407.240 lei, echivalentul sumei de 11.600.000 euro, pentru sectorul avicol.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de producţie deţinută este de:

a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producţie animale de reproducţie (scroafe şi/sau scrofiţe montate);

b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie suine la îngrăşat.

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă beneficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de producţie deţinută este de:

a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie găini reproducţie rase grele şi/sau tineret de reproducţie, găini ouătoare şi/sau tineret de înlocuire;

b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producţie pui de carne, pui de curcă, precum şi pui de găină eclozionaţi şi/sau pui de curcă eclozionaţi pe serie.

..Ajutorul excepţional vizează circa 250 potenţiali beneficiari în sectorul suin cu aproximativ 553.988 UVM capacitate de producţie şi circa 310 beneficiari în sectorul avicol cu aproximativ 2.243.643 UVM capacitate de producţie. Plata ajutoarelor excepţionale trebuie să se efectueze până la data de 30 septembrie 2022.", precizează preprezetanţii MADR.

Conform acestora, României i-a fost alocată de la Comisia Europeană suma de 25.490.649 euro, iar suplimentar de la bugetul naţional sunt prevăzute fonduri în valoare de 26.100.000 euro, reprezentând 102,4 % din cuantumul alocat.

Suma de 26.100.000 euro reprezintă economia rezultată ca urmare a aplicării schemei de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele suine şi avicol, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

a) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către APIA;

b) să deţină exploataţie comercială autorizată sanitar – verterinar,

c) să desfăşoare activitate de creştere şi/sau îngrăşare şi/sau reproducţie a suinelor, ori activitate de reproducţie şi/sau incubaţie şi/sau creştere a păsărilor, în perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiţia menţinerii activităţii până la data de 31 decembrie 2022;

d) ajutoarele de adaptare excepţionale se acordă pe capacitatea de producţie deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în funcţie de categoriile de suine sau păsări;

e) valoarea totală ce poate fi acordată per beneficiar nu depăşeşte echivalentul în lei a 150.000 euro în sectorul suine, respectiv 100.000 euro în sectorul avicol.

Proiectul poate fi consultat aici

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite