Măsurile economice pentru sprijinirea firmelor şi angajaţilor: de la suspendarea plăţii chiriilor la şomajul tehnic

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Guvernul a luat o serie de măsuri economice, menite să sprijine mediul de afaceri şi pe angajaţii firmelor aflate în dificultate financiară, măsuri concretizate deja prin două ordonanţe de urgenţă publicate în Monitorul Oficial.

Astfel, potrivit OUG privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, liniile de credit şi împrumuturile pentru investiţii vor fi garantate în proporţie de maximum 80%, faţă de 50% anterior.

Valoarea maximă a liniilor de capital de lucru acordate unui beneficiar este de 5 milioane de lei, în timp ce pentru creditele de investiţii valoarea maxima a finanţării este de 10 milioane de lei. Pentru companiile micro sau mici, garanţia urcă la 90% din finanţare, iar o linie de credit poate ajunge la maximum 500.000 de lei în cazul firmelor micro, respectiv la 1 milion de lei în cazul celor mici.

Dobânzile pentru ambele categorii de credite vor fi subvenţionate 100% de MFP, din momentul acordării creditului până la data de 31 martie 2021, măsură care poate fi prelungită şi pentru anul 2022, dacă CNSP estimează o creştere economică pentru 2021 şi 2022 mai mică decât cea înregistrată în acest an.

Obligaţiile fiscale restanţe şi alte creanţe bugetare se vor achita din creditul/linia de credit pentru capitalul de lucru acordate în cadrul programului.

Perioada de garantare a creditelor/liniilor de credit pentru capital de lucru va fi de 36 de luni cu posibilitatea prelungirii cu 36 de luni. Pentru creditele de investiţii a fost menţinută perioada de 120 de luni.

MFP va acoperi de la buget şi comisionul de administrare pentru acoperirea costurilor de acordare şi monitorizare a garanţiilor acordate de FNGCIMM.

Amânări la plata chiriilor şi utilităţilor

Ordonanţa prevede şi amânarea termenului de plată pentru impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport de la 31 martie, la 30 iunie 2020.

De asemenea, plata ratelor şi dobânzilor aferente împrumuturilor din venituri rezultate din privatizare acordate de Ministerul Finanţelor Publice unităţilor administrative-teritoriale se poate amâna, la cererea acestora, pe o perioadă de trei luni, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

De asemenea, pe durata stării de urgenţă, întreprinderile mici şi mijlocii care deţin certificatul de situaţie de urgenţă emis de Ministerul Economiei beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilităţi - electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice şi de internet, precum şi de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinaţie de sediu social şi de sedii secundare.

Măsuri privind acordarea şomajului tehnic

În ce priveşte cea de-a doua Ordonanţă de urgenţă, cea pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale, aceasta prevede că, în timpul stării de urgenţă, pentru perioada suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului, în cazul întreruperii temporare a activităţii, indemnizaţia de care beneficiază salariaţii să fie suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj. 

Nivelul indemnizaţiei va fi de minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat plătit din fondul de salarii, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut şi se aplică doar pentru angajaţii care au contracte de muncă active în prezent.

De aceste prevederi urmează să beneficieze salariaţii angajatorilor care fie întrerup activitatea total sau parţial în baza deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate şi deţin Certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, fie reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 şi nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaţilor lor. Angajatorii pot beneficia de plata indemnizaţiei prevăzută pentru cel mult 75% dintre angajaţi.

Decontarea se face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Stimulentele de inserţie se acordă chiar dacă încetează raportul de muncă

OUG introduce şi unele prevederi care să asigure acordarea, în continuare, a stimulentului de inserţie şi a indemnizaţiei de sprijin privind concediul şi indemnizaţia pentru creşterea copiilor.

Guvernul a stabilit ca aceste drepturi să nu înceteze în situaţia în care părintele, ca urmare a instituirii măsurilor generate de starea de urgenţă, se află în situaţii de suspendare sau chiar de încetare a raportului de muncă sau de serviciu prin restructurarea/restrângerea activităţii angajatorului.

Acordarea drepturilor, în aceste condiţii, se realizează pe o perioadă de 90 zile, după această perioadă urmând să fie reanalizată situaţia şi să se aplice prevederile legale corespunzătoare. Principalul mijloc de comunicare între cetăţeni şi autorităţi va fi poşta electronică.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite