Haosul fiscal face iar victime: o parte dintre contribuabili nu figurează ca asiguraţi în sistemul de sănătate

0
Publicat:
Ultima actualizare:
card sanatate

În sistemul informatic Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate – SIUI – nu figurează toate persoanele care plătesc contribuţii de sănătate, din cauza modificărilor în sistem care ar fi trebuit implementate în urma amânării termenului de depunere a Declaraţiei Unice.

Concret, iniţial termenul de depunere a formularului era 15 martie, care a fost amânat ulterior până la data de 15 iulie, urmând ca persoanele vizate de depunerea Declaraţiei unice să beneficieze de asigurarea medicală până la acest termen.

Schimbarea datei de 15 martie, cu cea de 15 iulie a.c., nu a putut fi însă operată şi în sistemul informatic al CNAS, motiv pentru care o parte dintre contribuabili, în special cei care obţin venituri din drepturi de autor, nu figurează ca asiguraţi.

Contactaţi telefonic, reprezentanţi ai CASMB au declarat pentru „Adevărul" că implementarea schimbărilor legislative în sistemul informatic unic integrat al Casei (SIUI) ia mai mult timp decât era preconizat şi că persoanele care au observat că nu figurează ca beneficiari ai asigurărilor medicale pot semnala acest aspect la suport.siui@casan.ro. 

Cine trebuie să depună Declaraţia unică

Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice ar trebui depusă de mai mult de 1 milion de persoane, având în vedere că, pentru a rămâne asigurat în sistemul de sănătate, multe persoane fizice îl vor completa, chiar dacă nu se încadrează în plafonul stabilit de Ministerul Finanţelor.

Plafonul este de 12 salarii minime brute pe economie, adică 22.800 lei pe an, pentru care se datorează asigurări sociale de 25% şi pentru sănătate de 10%. Acesta se majorează sau se micşorează în funcţie de evoluţia salariului minim pe economie din anul pentru care se depune Declaraţia unică.

Declaraţia unică vizează persoanele care obţin venituri din activităţi independente, din cedarea folosinţei bunurilor – altele decât arenda -, din investiţii, din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, premii şi din jocuri de noroc, venituri obţinute în străinătate şi alte venituri.

Formularul comasează formularele D200 - veniturile realizate din România, D201 - veniturile realizate din străinătate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultură, D600 - venitul bază pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fără venit, D605 - stopare CASS persoane fără venit.

Autorităţile anunţă că, în acest an, depunerea formularului se mai poate face şi în format pe hârtie, dar din 2019 acesta va putea fi depus doar online.

Pentru acest an, MFP a stabilit un sistem de reduceri: 5% pentru cei care trimit declaraţia online până la 15 iulie 2018  şi plătesc integral până la 15 martie 2019; 5% pentru cei care achită integral până la 15 decembrie 2018 şi 10% pentru cei care depun declaraţia online până la 15 iulie a.c. şi plătesc până la 15 decembrie a.c.

Termene de depunere şi de plată

Noul formular se va depune o singură dată pe an. În acest an, Declaraţia se depune până la data de 15 iulie, urmând ca plata să se facă până la data de 31 martie 2019.

Din 2019, Declaraţia se va depune până la 15 martie inclusiv, pentru veniturile estimate a se realiza în 2019, plata urmând să fie efectuată  până la data de 15 martie a anului 2020.

În cazul în care începerea activităţii se face după data de 15 iulie 2018, respectiv 15 martie 2019, Declaraţia unică se depune în termen de 30 de zile de la începerea activităţii.

În cazul încetării activităţii sau a suspendării temporare a acesteia, persoana fizică va înştiinţa organele fiscale pentru stoparea obligaţiilor de plată.

„Persoanele fizice care datorează contribuţia şi care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii,  îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal  în plafonul de 12 salarii minime brute pe ţară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale”.

Impozitul şi contribuţiile pentru drepturi de autor şi arendă se reţin la sursă

Proiectul aduce noutăţi şi în privinţa plăţii, respectiv a reţinerii la sursă a contribuţiilor. Astfel, în cazul persoanelor care obţin venituri din drepturi de autor ori şi-au dat terenul în arendă, depunerea declaraţiei unice nu este obligatorie, impozitul pe venit şi contribuţiile pentru pensii şi pentru sănătate urmând să fie reţinute de plătitorul de venituri, cel care va trebui să completeze şi să depună formularul 112.

În cazul drepturilor de autor, din venitul brut se scad cheltuielile forfetare de 40%, apoi impozitul pe venit de 10% şi se aplică procentele pentru contribuţii.

Declaraţia unică va fi depusă de persoana care obţine venituri din drepturi de autor doar în cazul în care aceasta are mai multe contracte pe drepturi de autor.

“Mecanismul reţinerii la sursă nu se aplică în cazul în care nivelul venitului estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe ţară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuţia. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puţin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe ţară, contribuabilul are obligaţia depunerii Declaraţiei unice la termenele şi în condiţiile stabilite”, se arată în priectul de ordonanţă.  

Potrivit noilor reglementări, persoanele fizice care obţin venituri din drepturi de autor, fiind în acelaşi timp şi salariate, nu mai plătesc contribuţii pe veniturile obţinute din drepturile de autor, ci doar pentru salariu.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite