Consiliul Fiscal: Deficitul ar putea ajunge la 3,5% din PIB, în acest an. Bugetul pensiilor este cu 2 miliarde lei mai mic decât necesarul de plată

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal FOTO Mediafax
Ionuţ Dumitru, preşedintele Consiliului Fiscal FOTO Mediafax

Consiliul Fiscal susţine că deficitul bugetar ar putea ajunge la un nivel de 3,5% din produsul intern brut, la finele anului, chiar dacă veniturile sunt supradimensionate, iar cheltuielile subdimensionate, spre exemplu cele cu pensiile, unde suma bugetată este cu 2 miliarde lei mai mică decât necesarul de plată.

Consiliul Fiscal remarcă faptul că, pentru prima dată de la instalarea sa, ţinta de deficit bugetar este majorată ulterior depunerii proiectului de buget în Parlament, în directă contradicţie cu prevederile art. 15 al Legii finanţelor publice.

„Majorarea ţintei de deficit bugetar pentru anul 2019 şi subdimensionarea aparentă a cheltuielilor de asistenţă socială şi a celor aferente contribuţiei către bugetul UE implică un deficit situat în imediata vecinătate a nivelului de referinţă de 3% din PIB chiar şi ignorând problemele legate de supradimensionarea veniturilor bugetare (4,5 miliarde lei, în condiţiile în care taxa pe activele bancare ar fi menţinută în forma curentă). Luând în calcul şi această supradimensionare, apreciem că este probabil ca deficitul bugetar la finele anului curent să ajungă la un nivel de circa 3,5% din PIB în condiţiile menţinerii unor politici neschimbate”, arată Consiliul Fiscal.

Venituri supradimensionate şi cheltuieli subdimensionate

Consiliul Fiscal remarcă diferenţele semnificative ce apar la nivelul bugetului consolidat aferent anului 2019 între forma trimisă Consiliului fiscal spre formularea opiniei iniţiale în 31 ianuarie 2019 şi cea ulterior aprobată de Guvern şi trimisă în Parlament.

Potrivit instituţiei, veniturile şi cheltuielile totale sunt mai mari cu 1,165 miliarde lei, cu diferenţe semnificative în dimensionarea unor agregate de cheltuieli.

Astfel, pe venituri, majorarea este localizată exclusiv la nivelul intrărilor estimate din fonduri UE nerambursabile, iar acestea par să se regăsească, împreună cu cofinanţarea aferentă la nivelul cheltuielilor de capital (mai mari cu 2,47 miliarde de lei, din care 1,4 miliarde par a corespunde veniturilor suplimentare de la UE şi cofinanţării aferente).

Dincolo de majorarea de la nivelul cheltuielilor de capital, majorări semnificative apar la nivelul cheltuielilor cu bunurile şi serviciile (+1,5 miliarde lei) şi alte cheltuieli (+0,5 miliarde lei).

În compensare, apar reduceri de proporţii la nivelul cheltuielilor de asistenţă socială (-2,2 miliarde lei) şi alte transferuri (-0,7 miliarde lei). „Ambele reduceri de cheltuieli apar drept extrem de problematice şi apreciem astfel că ab initio există presiuni suplimentare la adresa deficitului bugetului consolidat”, arată instituţia.

Dată fiind execuţia bugetară la zi, Consiliul Fiscal evaluează dimensiunea sub-bugetării probabile la circa 3,5 miliarde lei.

În cazul cheltuielilor de asistenţă socială, sunt operate revizuiri descendente ale cheltuielilor estimate la nivelul bugetului de stat (-0,9 miliarde lei) şi bugetului asigurărilor sociale de stat (-1,2 miliarde lei). „Dată fiind execuţia bugetară aferentă lunii ianuarie 2019, precum şi majorarea de la 1.100 la 1.265 lei a valorii punctului de pensie de la 1 septembrie 2019, apreciem că suma bugetată în varianta aprobată de guvern a bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) apare drept inferioară necesarului probabil de plată pentru anul 2019 cu circa 2 miliarde lei, o sumă mai mare decât reducerea de 1,2 miliarde lei operată la nivelul BASS”, argumentează instituţia.

În plus, Consiliul fiscal susţine că nu a identificat elemente de natură să justifice reducerea cheltuielilor de asistenţă socială aferente bugetului de stat comparativ cu varianta iniţială a construcţiei bugetare.

În cazul revizuirii descendente operate la nivelul categoriei alte transferuri, sursa principală este reprezentată de contribuţia României către bugetul UE (-0,52 miliarde lei), o altă cheltuială cu caracter nediscreţionar (obligatoriu) pentru a cărei reducere instituţia nu găseşte o justificare.

Ulterior dezbaterilor parlamentare, varianta de buget consolidat pe anul 2019 aprobată de Guvern a consemnat o suplimentare a cheltuielilor totale şi a deficitului cu 2,13 miliarde lei, având drept sursă principală majorarea cu 2,03 miliarde lei a cheltuielilor de asistenţă socială generată de adoptarea amendamentului cu privire la dublarea alocaţiei pentru copii, căreia i se adaugă o majorare a cheltuielilor cu bunuri şi servicii (+0,47 miliarde lei) şi a cheltuielilor de capital (0,28 miliarde lei), compensate parţial de reducerea estimării cu privire la anvelopa salarială din sectorul public cu 0,42 miliarde de lei. Impactul anualizat al majorării alocaţiilor pentru copii (2,56 miliarde lei) se regăseşte şi la nivelul proiecţiilor bugetare pe termen mediu (2020 şi 2021), ţintele de deficit asumate fiind majorate cu suma respectivă în raport cu varianta notificată Consiliului fiscal în data de 31 ianuarie.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite