CITR: City Insurance a pierdut 45 de milioane de lei doar pentru că nu a plătit la timp daunele. Conducerea ar putea fi trasă la răspundere

0
Publicat:
Ultima actualizare:
city insurance

CITR, lichidatorul judiciar al City Insurance, a identificat o serie de cauze de natură operaţională şi de gestionare a fondurilor care au dus la falimentul celei mai mari companii de asigurări, cu o cotă de piaţă de 43% la 2021 pe sectorul RCA.

Raportul privind cauzele este un document foarte complex pe care echipa CITR a reuşit să îl finalizeze în doar 4 luni, un termen scurt având în vedere specificul şi dimensiunea cazului. 

Cu 1,15 milioane poliţe RCA în vigoare la finalul anului trecut, dintre care 500.000 denunţate automat la data de 11 mai, 16.305 poliţe de garanţie încă în vigoare astăzi aferente a peste 7000 de asiguraţi, instituţii şi alte persoane juridice, dar şi peste 10.000 de litigii naţionale şi internaţionale, falimentul City Insurance este cel mai mare din istoria recentă a României. 

Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR: “Avem astăzi, la finalizarea unei analize complexe, o mai mare claritate asupra elementelor care au determinat cel mai răsunător faliment de pe piaţa asigurărilor. Mai sunt etape de parcurs până când vom putea considera încheiat acest dosar, care mi-aş dori să fie folosit, peste ani, drept studiu de caz din care să extragem cu toţii învăţăminte valoroase. Avem însă obligaţia să înţelegem cum s-a ajuns în această situaţie endemică pentru a evita repetarea ei. Mai departe, vom formula cererile de atragere a răspunderii pentru demersurile care au condus la falimentul City şi instanţele competente vor putea acţiona  în consecinţă.”

Printre cauzele operaţionale din activitatea de asigurare se numără un deficit semnificativ, de 1,2 miliarde de lei, rezultat din vânzarea poliţelor sub tariful notificat cu scopul de a creşte cota de piaţă, după cum reiese din analiza activităţii City Insurance în perioada 2018 –  2021.

Pierderi suplimentare de 422 de milioane de lei au fost generate de faptul că City nu a efectuat demersuri pentru recuperarea creanţelor din reasigurare, în timp ce alte 54 de milioane de lei au rezultat din incapacitatea societăţii de a recupera creanţele din regrese.

Alte surse de pierderi au fost din neplata la timp a daunelor, ceea ce a dus la plăţi de penalităţi şi cheltuieli de executare de peste 45 milioane lei, iar pierderile constante la nivelul filialelor din Grecia şi Italia pe perioada 2017-2021 au creat un deficit de 185 milioane lei.

CITR a stabilit, de asemenea, deficienţe în legătură cu gestionarea fondurilor băneşti. Astfel, City Insurance a achitat dobânzi şi comision de succes în valoare de 147 milioane lei, aferente unor împrumuturi de la acţionarul majoritar şi de la o companie străină, împrumuturi care nu au fost folosite de către companie. 

La acestea se adaugă pierderi de 57 de milioane de lei generate de nerecuperarea unor împrumuturi acordate societăţii afiliate City Invest & Management.

Alte surse de pierderi sunt reprezentate de unele tranzacţii imobiliare cu terenuri achiziţionate la valori ridicate, în perioada 2012 – 2014, care ulterior au fost vândute la preţuri inferioare în perioada 2019-2020, rezultând de aici o diferenţă de 42,6 milioane de lei.

Răspunderea pentru cauzele falimentului

În ceea ce priveşte atragerea răspunderii a celor care au cauzat falimentul City Insurance, potrivit articolului 268 din Legea Insolvenţei, judecătorul sindic poate dispune ca prejudiciul să fie suportat de membrii organelor de conducere şi/ sau supraveghere din cadrul societăţii, precum şi de orice altă persoană care a contribuit la starea de insolvenţă a debitorului prin săvârşirea uneia din faptele prevăzute expres de lege. 

Lichidatorul judiciar a identificat incidenţa mai multor cazuri de antrenare a răspunderii prevăzute de legea 85/2014, după cum urmează:

au dispus în interes personal continuarea unei activităţi care conduceau în mod vădit societatea de asigurare/reasigurare la încetarea de plăţi 

au folosit activele şi/sau creditele societăţii de asigurare/reasigurare în interes propriu şi al altor persoane.

au ţinut o contabilitate fictivă, au facilitat dispariţia unor documente contabile sau nu au ţinut contabilitatea potrivit legii

au deturnat ori au ascuns o parte din activul societăţii de asigurare/reasigurare sau au mărit în mod fictiv pasivul acesteia.

au folosit mijloace ruinătoare pentru a procura societăţii de asigurare/reasigurare fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi

au întocmit situaţii financiare anuale, alte situaţii contabile ori raportări, cu nerespectarea prevederilor legale

în cadrul acţiunilor interne de verificare, nu au identificat şi/sau nu au sesizat, din culpa acestora, faptele care au condus la fraude şi/sau la o gestiune defectuoasă a patrimoniului societăţii de asigurare/reasigurare.

Membrii conducerii City Insurance sancţionaţi de ASF anul trecut:La începutul lunii iunie 2021, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) anunţa că a efectuat la Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., clasificată în categoria 4 – supraveghere intensă, în perioada 2019-2021, mai multe acţiuni de control la sediul asigurătorului (on-site) cât şi controale permanente (off-site), acţiuni în urma cărora au fost aplicate, atât societăţii cât şi conducerii acesteia, mai multe sancţiuni contravenţionale constând în amenzi, fiind deasemenea impuse măsuri cu scopul remedierii deficienţelor constatate.

Ca urmare a aspectelor constatate în acţiunea susţinută de control şi potrivit prevederilor legale,  Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a decis următoarele măsuri şi sancţiuni: 

1. Sancţionarea membrilor Directoratului Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancţiunea principală cu amendă şi sancţiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:

a. Renato Szilagyi - Preşedinte Directorat, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 

b. Buzerea Barbu Mircea - Vicepreşedinte al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 

c. Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis - membru al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.

2. Sancţionarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societăţii de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancţiunea principală cu amendă şi sancţiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:

a. Browne Woodthorpe Robert - Preşedinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 

b. Rossler Max Walter - Vicepreşedinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 

c. Pascale Cristian - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 

d. Arampova Aelita - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F.; 

e. Papanikolaou Epameinondas - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei şi retragerea aprobării acordate de A.S.F. 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite