Cine sunt consumatorii de energie vulnerabili şi câţi bani le va plăti statul DOCUMENT

0
Publicat:
Ultima actualizare:
bani lei oferta namara bani

Guvernul a elaborat un proiect de lege privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, care defineşte consumatorul vulnerabil de energie şi sumele care îi vor fi alocate drept sprijin pentru plata facturilor.

Proiectul de lege va fi trimis Parlamentului spre aprobare, urmând să intre în vigoare la 1 septembrie 2022, după ce Guvernul va fi aprobat normele metodologice propuse de Ministerul Muncii.

Potrivit proiectului de lege, „consumator vulnerabil de energie, denumit, în continuare consumator vulnerabil – persoană singură/familie, care, din motive de sănătate, vârstă, venituri insuficiente sau izolare faţă de sursele de energie, necesită măsuri de protecţie socială şi servicii suplimentare pentru a-şi asigura cel puţin nevoile energetice minimale”.

Ajutoare pentru încălzire

Ajutorul pentru încălzire se acordă în funcţie de veniturile medii nete lunare pe membru de familie sau al persoanei singure, prin compensarea procentuală a cheltuielilor pentru încălzire, dar nu mai puţin de 10%, aplicată asupra valorii de referinţă. Formula de calcul se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. 

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 810 lei/persoană în cazul familiei şi de 1445 lei în cazul persoanei singure. 

Valoarea de referinţă, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat este: 

a) de 250 lei/lună pentru gaze naturale; 

b) de 500 lei/lună pentru energie electrică; 

c) de 80 lei/lună pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri. 

Pentru energia termică valoarea de referinţă a ajutorului pentru încălzire se stabileşte, lunar, în limita consumului mediu şi în funcţie de preţul local al energiei termice facturate populaţiei . 

Cuantumul ajutorului pentru încălzire se scade din factura ce atestă contravaloarea consumului, lunar, de către furnizori şi nu poate fi mai mare decât valoarea consumului facturat. 

Pentru combustibili solizi şi/sau petrolieri dacă din calcul rezultă un cuantum mai mic de 10 lei atunci se acordă 10 lei. 

Dacă din calculul ajutorului pentru încălzire potrivit alin.(1) rezultă fracţiuni în bani, cuantumul se rotunjeşte la leu în favoarea beneficiarului 

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru o singură locuinţă, respectiv pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de reşedinţă. 

În situaţia în care două sau mai multe familii sau persoane singure locuiesc în acelaşi spaţiu locativ, ajutorul pentru încălzire se acordă în numele titularului contractului/convenţiei individuale încheiat cu furnizorul.

Autorităţile administraţiei publice locale pot acorda, din bugetele proprii, ajutor pentru încălzire familiilor şi persoanelor singure ale căror locuinţe sunt locuinţe sociale.

Dreptul la ajutorul pentru încălzire poate fi solicitat odată cu cel de ajutor social şi/sau cu cel de alocaţie pentru susţinerea familiei. Lunar, până cel târziu la data de 3 a lunii, reprezentantul furnizorului de energie termică ori de gaze naturale/energie electrică împreună cu reprezentantul asociaţiei de proprietari/locatari, după caz, stabilesc consumul general de energie termică sau de gaze naturale/energie electrică.

În cazul asociaţiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termică în sistem centralizat transmit lunar factura reprezentând consumul general de energie termică la nivel de asociaţie, precum şi suma totală a ajutoarelor efective calculate în termen de maximum două zile de la realizarea calculului.

Suplimentul pentru energie

Familiile şi persoanele singure ale căror venituri sunt de până la 810 lei/persoană beneficiază lunar de un supliment pentru energie calculat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, dar nu mai mult decat valoarea consumului facturat, în cuantum de:

a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; 

b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale; 

c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică; 

d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri. 

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcusul anului şi se plăteşte direct furnizorului, cu excepţia suplimentului pentru combustibili solizi sau petrolieri care se plăteşte direct titularului.

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat.

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 50 lei/lună.

Fondurile necesare pentru plata ajutorului pentru încălzire şi a suplimentului pentru energie se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite