Care sunt paşii de urmat în deschiderea procedurii insolvenţei

0
Publicat:
Ultima actualizare:
documente insolventa

O companie este în stare de insolvenţă dacă în termen de 60 de zile de la scadenţă nu a reuşit să achite datoria către un creditor. Care este procedura pentru a intra în insolvenţă şi care sunt actele necesare deschiderii procedurii la cererea debitorului au sintetizat avocaţii din echipa societăţii de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Legea nr. 85/2014, numită şi legea insolvenţei, impune o valoare a pragului datoriilor pentru care poate fi solicitată insolvenţa, şi anume de 40.000 de lei.

Procedura insolvenţei are la bază o cerere depusă la tribunal de către debitor, de către unul sau mai mulţi creditori, ori de către persoanele sau instituţiile prevăzute expres de lege.

Atunci când sunt îndeplinite condiţiile intrării în insolvenţă, debitorul are obligaţia legală să depună cererea de deschidere a procedurii insolvenţei în maximum 30 de zile de când a apărut starea de insolvenţă. De asemenea, acesta trebuie să ataşeze cererii dovada notificării organului fiscal competent. Pentru depunerea cererii de deschidere a procedurii insolvenţei, debitorul poate apela la serviciile unui avocat specializat în restructurări şi insolvenţă care, pe lângă acest demers, îl poate consilia şi în privinţa paşilor ce trebuie urmaţi ulterior, potrivit casei de avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii.

Debitorul poate depune cererea şi atunci când consideră că apariţia stării de insolvenţă este iminentă. Legea nr. 85/2014 prevede însă şi că introducerea prematură, cu rea-credinţă, de către debitor a unei cereri de deschidere a procedurii atrage răspunderea patrimonială a debitorului persoană fizică sau juridică, pentru prejudiciile pricinuite.

 La momentul depunerii cererii pe rolul instanţei de judecată, aceasta trebuie sa fie însoţită de următoarele acte:

a) ultima situaţie financiară anuală, certificată de către administrator şi cenzor/auditor, balanţa de verificare pentru luna precedentă datei înregistrării cererii de deschidere a procedurii;

b) lista completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile şi băncile prin care debitorul îşi rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menţiona datele din registrele de publicitate;

c) lista numelor şi a adreselor creditorilor, oricum ar fi creanţele acestora: certe sau sub condiţie, lichide ori nelichide, scadente sau nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza şi drepturile de preferinţă;

d) lista cuprinzând plăţile şi transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive;

e) contul de profit şi pierdere pe anul anterior depunerii cererii;

f) lista membrilor grupului de interes economic sau, după caz, a asociaţilor cu răspundere nelimitată, pentru societăţile în nume colectiv şi cele în comandită;

g) o declaraţie prin care debitorul îşi arată intenţia de intrare în procedură simplificată sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activităţii ori prin lichidarea, în tot sau în parte, a averii, în vederea stingerii datoriilor sale;

h) o descriere sumară a modalităţilor pe care le are în vedere pentru reorganizarea activităţii;

i) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar ori certificată de un avocat, sau un certificat de la registrul societăţilor agricole ori, după caz, oficiul registrului comerţului sau alte registre în a cărui rază teritorială se află sediul profesional/sediul social, din care să rezulte dacă a mai fost supus procedurii de reorganizare judiciară prevăzute de prezenta lege într-un interval de 5 ani anterior formulării cererii introductive;

j) o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notar ori certificată de avocat, din care să rezulte că el sau administratorii, directorii şi/sau acţionarii/asociaţii/asociaţii comanditari care deţin controlul debitorului nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate contra patrimoniului, de corupţie şi de serviciu, de fals, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 22/1969, cu modificările ulterioare, Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 78/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 656/2002, republicată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 241/2005, cu modificările ulterioare, şi infracţiunile prevăzute de prezenta lege în ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;

k) un certificat de admitere la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;

l) o declaraţie prin care debitorul arată dacă este membru al unui grup de societăţi, cu precizarea acestora;

m) dovada codului unic de înregistrare;

n) dovada notificării organului fiscal competent.

Compania are cu atât mai multe şanse de restructurare cu cât depune mai devreme cererea de intrare în insolvenţă.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite