Care sunt marii câştigători şi marii pierzători ai rectificării bugetare: Munca şi Finanţele primesc 14 miliarde de lei, bugetele MAI şi Mediului scad

0
0
FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

Ministerul Finanţelor a publicat proiectul primei rectificări bugetare din acest an, pornind de la un deficit de 23,51 miliarde lei în scădere faţă de deficitul de 33,81 miliarde lei înregistrat la aceeaşi perioadă a anului 2021.

Ministerele care primesc mai mulţi bani

Potrivit proiectului, au fost suplimentate creditele bugetare astfel:

Ministerul Finanţelor – Acţiuni Generale: +9.330,3 milioane lei, din care: +4.000,0 milioane lei Dobânzi, +1.000,0 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, +866,8 milioane lei Contribuţia României la bugetul UE, +1.130,195 milioane lei;

• Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale: +5.250,1 milioane lei pers sold, din care pentru „Asistenţă socială” cu +7,3 miliarde lei destinate drepturilor de asistenţă socială pentru familii şi copii, ajutoare pentru compensarea preţului la energie, indemnizaţii şi drepturi cu caracter reparatoriu, ca efect al măsurilor aprobate în acest an, concomitent cu diminuarea în principal a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice (-370,0 milioane lei) şi a fondurilor pentru proiectele cu finanţare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (-171,3 milioane lei) urmare a economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli.

• Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: +2.719,7 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri la cheltuieli de personal (+20 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (+1.850 milioane lei) şi pentru derularea proiectelor cu finanţare din sumele aferente componentei de împrumut a PNRR (+850,0 milioane lei);

• Ministerul Sănătăţii: +2.642,8 milioane lei per sold prin suplimentarea transferurilor acordate bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate cu +3.277,3 milioane lei (din care +781,3 milioane lei pentru acoperirea deficitului în vederea asigurării serviciilor medicale şi a medicamentelor şi +2.496,0 milioane lei pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate) şi a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice (+200,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea în principal a fondurilor pentru proiectele cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (-542,0 milioane lei) şi a cheltuielilor cu bunuri şi servicii (-283,4 milioane lei) urmare economiilor înregistrate la aceste titluri de cheltuieli;

• Ministerul Energiei: +2.482,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru finanţarea schemei de sprijin de compensare/plafonare preţuri energie electrică/gaze naturale (+2.500 milioane lei).

Ministerul Justiţiei: +864,4 milioane lei per sold. Se propune în principal asigurarea de sume suplimentare pentru plata drepturilor salariale stabilite prin hotărâri judecătoreşti şi acte administrative (+1.000 milioane lei) şi pentru finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (+60 milioane lei).

• Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei: +649,2 milioane lei, per sold. S-au asigurat fonduri pentru derularea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (+700 milioane lei), pentru derularea Programului naţional de construcţii de interes public sau social (+700 milioane lei), pentru programele cu finanţare rambursabilă (+35 milioane lei) precum şi pentru achitarea dobânzilor (+0,2 milioane lei).

• Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului: +648,3 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+5 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (+639,1 milioane lei) precum şi la alte transferuri pentru programele de stimulare a întreprinderilor mici şi mijlocii (+20 milioane lei).

Secretariatul General al Guvernului: +241,5 milioane lei per sold. S-au asigurat în principal fondurile necesare la cheltuielile de personal (+10 milioane lei), pentru derularea programelor guvernamentale ”Investeşte în tine” şi ”growth - Contul individual de economii Junior Centenar” (+6,3 milioane lei), pentru finanţarea instituţiilor subvenţionate din subordine (+5 milioane lei), pentru susţinerea proiectelor de comunicare informare publică şi promovare a imaginii intereselor româneşti peste hotare, acordarea burselor elevilor etnici din Ucraina şi plata sumelor aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (+54,9 milioane lei), pentru acumularea stocurilor de rezervă de stat (+100 milioane lei) şi susţinerea cultelor religioase recunoscute în România (+70,0 milioane lei) şi pentru sprijinirea organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, altele decât cele care primesc subvenţii de la bugetul de stat (+10,0 milioane lei).

• Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării: +203,5 milioane lei în principal pentru achitarea contribuţiilor restante ale României la programele opţionale ale ESA (Agenţia Spaţială Europeană);

• Ministerul Public: +201,0 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+215 milioane lei) pentru plata de hotărâri judecătoreşti.

• Ministerul Economiei: +125,6 milioane lei, per sold. S-au asigurat fondurile necesare la cheltuieli de personal (+10 milioane lei), pentru achitarea contribuţiilor şi cotizaţiilor la organismele internaţionale (+2 milioane lei) precum şi pentru majorarea, în condiţiile legii, a contribuţiei statului la capitalul social al operatorilor economici din industria naţională de apărare aflaţi sub autoritatea ministerului (+127 milioane lei).

• Ministerul Educaţiei: +57,0 milioane lei, per sold, prin majorarea cheltuielilor de personal (+200,0 milioane lei) şi a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice pentru finanţarea de bază a instituţiilor de învăţământ superior (+30,0 milioane lei), concomitent cu diminuarea unor cheltuieli având în vedere gradul de execuţie şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului.

• Ministerul Sportului: +33,7 milioane lei, per sold, în principal pentru asigurarea cheltuielilor aferente cluburilor sportive naţionale, complexurilor sportive naţionale, direcţiilor judeţene pentru sport, respectiv cu personalul, de funcţionare şi întreţinere a bazelor sportive, de capital şi reparaţii curente, precum şi pentru pregătirea şi participarea în competiţii interne şi internaţionale;

• Academia Română: +13,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului şi pentru finanţarea cheltuielilor unităţilor medicale din subordine;

Ministerele cu mai puţini bani

S-au diminuat creditele bugetare ale ordonatorilor principali de credite, între care menţionăm, în principal:

• Ministerul Afacerilor Interne: -559,3 milioane lei, per sold.

• Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor: -434,4 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor reprezentând titluri executorii (+31,7 milioane lei), compensaţii reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii de păduri nu le recoltează datorită funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice (+85,3 milioane lei), despăgubiri (+6,4 milioane lei) şi sume pentru Acordul de Împrumut BIRD 4835 ”Servicii Municipale KFW” (+2,7 milioane lei).

• Ministerul Culturii: -275,0 milioane lei,

• Serviciul de Telecomunicaţii Speciale:: -151,0 milioane lei per sold.

• Ministerul Finanţelor: -146,9 milioane lei. Se propune alocarea suplimentară de sume pentru asigurarea plăţii drepturilor salariale până la finele anului (+46,0 milioane lei), pentru plata sumelor din titlurile de plată

emise de Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, conform legislaţiei în vigoare (+26,0 milioane lei) şi pentru plata majorărilor de capital la unele instituţii financiar-bancare internaţionale (+130,0 milioane lei).

• Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: -84,1 milioane lei.

• Ministerul Afacerilor Externe: -67,1 milioane lei.

• Consiliul Superior al Magistraturii: -30,7 milioane lei, per sold.

• Curtea de Conturi: -23,8 milioane lei.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite