Se schimbă schimbarea. Finanţele publică o nouă rectificare bugetară, în care veniturile revin pe plus. Ce instituţii câştigă şi ce instituţii pierd

Se schimbă schimbarea. Finanţele publică o nouă rectificare bugetară, în care veniturile revin pe plus. Ce instituţii câştigă şi ce instituţii pierd

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor

Ministerul Finanţelor a publicat luni seară a nouă formă a rectificării bugetare, cu modificări semnificative, atât la nivelul veniturilor şi cheltuielilor de la bugetul de stat, cât şi la nivelul tăierilor operate la bugetele unor instutuţii.

Ştiri pe aceeaşi temă

În primul rând, noua rectificare arată că veniturile bugetului de stat pe anul 2018 se majorează, pe sold, cu suma de 948,4 milioane lei, faţă de o scădere de 1,77 miliarde de lei din varianta iniţială.

Totodată, şi veniturile bugetului consolidat se majorează cu suma de 8,82 miliarde lei, faţă de 5,99 miliarde lei, în prima formă a rectificării. Şi cheltuielile bugetului general consolidat se majorează semnificativ cu suma de 9,92 miliarde lei, faţă de doar 7,09 miliarde lei, în prima variantă.

Mai mult, bugetele unor instituţii vor fi reduse mai puţin decât în prima variantă, în timp ce la altele scăderile rămân.

Veniturile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 8,82 miliarde lei.

Bugetele componente ale bugetului general consolidat care au înregistrat majorări ale veniturilor sunt: bugetul de stat +948,4 milioane lei (faţă de scădere de 1,77 miliarde lei), bugetul asigurărilor sociale de stat +897,1 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare), bugetul asigurărilor pentru şomaj +245,9 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare), bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate +1.200,4 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare), bugetele locale + 5,08 miliarde lei (faţă de 3,48 miliarde de lei).

Diminuări ale veniturilor s-au înregistrat, în principal la bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii – 330,9 milioane lei.

Cheltuielile bugetului general consolidat se majorează, pe sold, cu suma de 9,92 miliarde lei (faţă de 7,09 miliarde lei), iar deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se menţine la nivelul de 2,97% din PIB.

Cresc bugetele următoarelor instituţii:

Ø  Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale: +2.296,5 milioane lei (faţă de +1.278,8 milioane lei) din care 777,3 milioane lei pentru contribuţia României la bugetul U.E, 240 milioane lei pentru scheme de ajutor de stat pentru investiţii şi rambursarea accizei la carburanţi pentru transportatori şi 1.209,2 milioane lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului din care se va asigura finanţarea referendumului pentru redefinirea familiei şi a sumelor necesare înlăturării efectelor calamităţilor naturale şi 70 milioane lei pentru rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de Ministerul Finanţelor Publice în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică; 

+580,7 milioane lei, în principal pentru plata despăgubirilor acordate în baza legilor de restituire a proprietăţilor, pentru cheltuieli de investiţii în infrastructura IT, pentru participarea României la capitalul Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură, precum şi pentru plata drepturilor salariale până la finele anului;

Ø  Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice: +955,9 milioane lei, per sold, (faţă de -44,2 milioane de lei) din care sume necesare derulării Programului Naţional de Dezvoltare Locală +1.300 milioane lei;

Ø  Ministerul Afacerilor Interne: +366,3 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare), per sold, din care 100 milioane lei pentru cheltuieli de personal, 100 milioane lei pentru plata pensiilor militare de stat şi 150 milioane lei pentru asigurarea mobilităţii terestre şi înzestrarea cu echipamente şi mijloace pentru combaterea criminalităţii;

Ø  Ministerul Sănătăţii: +333,6 milioane lei per sold (rămâne la aceeaşi valoare), din care 418,3 milioane lei pentru achiziţionarea de incubatoare şi alte echipamente medicale pentru mamă şi copil, pentru programe şi acţiuni de sănătate, pentru achiziţie echipamente testare auditivă nou-născuţi, 140 milioane lei pentru dotări cu aparatură medicală în cadrul proiectului „Reforma sectorului sanitar” derulat cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 65,2 milioane lei pentru proiecte cu finanţare externă nerambursabilă; au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli;

Ø  Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale: +206,9 milioane lei per sold (faţă de nicio modificare, anterior), din care 100 milioane lei  în vederea asigurării sumelor necesare finalizării proiectului RO-NET şi 110 milioane reprezentând sume aferente contractului de furnizare a produselor software Microsoft;

Ø  Ministerul Educaţiei Naţionale: +178,1 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare), per sold din care: 200,0 milioane lei pentru burse şi despăgubiri civile, 51,3 milioane lei pentru cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă destinate Proiectului privind învăţământul secundar, 23,5 milioane lei cheltuieli de investiţii; totodată au fost reduse sumele identificate ca economii la alte naturi de cheltuieli;

Ø  Ministerul Transporturilor: +170,5 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare), per sold, propunere care a avut în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor precum şi necesarul estimat a se plăti până la finele anului. S-au asigurat sume suplimentare în cuantum de 230 milioane lei pentru facilităţile la transport acordate diferitelor categorii sociale (studenţi, pensionari, veterani de război etc.) şi 250 milioane lei pentru investiţii ale agenţilor economici în infrastructura publică de transport şi pentru investiţii finanţate din fonduri externe rambursabile;

Ø  Secretariatul General al Guvernului: +147,8 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare), per sold, în principal prin majorarea sumelor acordate cultelor religioase recunoscute în România cu 115,5 milioane lei, 5 milioane lei pentru Programul „Investeşte în tine” şi 5 milioane lei credite bugetare pentru schema de ajutor de stat pentru industria cinematografică;

Ø  Autoritatea Electorală Permanentă: +119,8 milioane lei per sold (faţă de nicio modificare, anterior), din care 126,4 milioane lei pentru finanţarea activităţii partidelor politice, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/2018 pentru modificarea art. 18 alin.(2) din Legea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale; 

Ø  Ministerul Fondurilor Europene: +119,2 milioane lei per sold (faţă de nicio modificare, anterior), din care 127,2 milioane lei în vederea asigurării sumelor necesare implementării Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014-2020 (POAD) şi 2 milioane lei pentru bunuri şi servicii;

Ø  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor: +149,5 milioane lei (faţă de +99,5 milioane lei, anterior), per sold, pentru desfăşurarea activităţilor specifice instituţiilor subordonate în cadrul Programului pentru eradicarea pestei porcine africane în cadrul căruia se decontează despăgubiri pentru animalele sacrificate în vederea prevenirii şi combaterii epizootiilor;

Ø  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale: +73,4 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare), per sold, din care s-au asigurat în principal pentru plată deconturi la motorină trimestrul II 2018 suma de 100,0 milioane lei şi pentru instituţiile finanţate parţial din venituri proprii din subordinea ministerului, suma de 21 milioane lei.

Scad bugetele următoarelor instituţii:

Ø  Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale: -2.545,4 milioane lei per sold (faţă de nicio modificare, anterior) prin diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 2.636,2 milioane lei urmare a majorării veniturilor din contribuţii, concomitent cu suplimentarea, în principal, a fondurilor destinate drepturilor de asistenţă socială cu suma de 487,0 milioane lei;

Ø  Serviciul Român de Informaţii: -113 milioane lei (rămâne la aceeaşi valoare) propunere care a avut în vedere în principal anularea sumelor nerepartizate conform art. 21 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi gradul de execuţie a cheltuielilor;

Ø  Ministerul Afacerilor Externe: -43,4 milioane lei per sold (faţă de -35,1 milioane lei), reprezentând în principal sume nerepartizate conform art. 21 din Legea privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi sume aferente pregătirii şi exercitării de către România a Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene în anul 2019 care au fost redistribuite altor ordonatori principali de credite în vederea finanţării activităţilor aferente acestui eveniment;

Ø  Ministerul Energiei: -45,7 milioane lei (faţă de -47,7 milioane de lei), propunere care a avut în vedere în principal anularea sumelor nerepartizate conform art. 21 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi gradul de execuţie a cheltuielilor;

Ø  Ministerul Economiei: -15 milioane lei (faţă de nicio modificare, anterior), propunere care a avut în vedere în principal anularea sumelor nerepartizate conform art. 21 din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi gradul de execuţie a cheltuielilor.

Administraţia Prezidenţială va avea, în continuare, bugetul redus cu 11,1 milioane lei.

În proiectul anterior, mai apăreau diminuări, care acum s-au micşorat, la următoarele instituţii: Ministerul Cercetării şi Inovării: 61,3 milioane lei (faţă de -122,1 milioane lei), Serviciul de Protecţie şi Pază: -15 milioane lei (faţă de -22,7 milioane lei), Ministerul Turismului (- 17,3 milioane de lei), Serviciul de Informaţii Externe: -2,8 milioane lei (faţă de -16,5 milioane lei), Serviciul de Telecomunicaţii Speciale: -14,2 milioane lei (faţă de -16,2 milioane lei).

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările