Salariile de la stat cresc de două ori mai repede decât cele din privat

Salariile de la stat cresc de două ori mai repede decât cele din privat

Anul trecut, salariile din sistemul public s-au majorat de două ori mai repede decât cele din privat, chiar înainte de a intra în vigoare toate creşterile prevăzute în legea salarizării unitare, arată o analiză realizată de Consiliul Fiscal.

Ştiri pe aceeaşi temă

Salariul mediu brut în sistemul public a ajuns în anul 2017 la 3.895 lei, cu 24,59% mai mult decât în anul 2016, depăşindu-l pe cel din mediul privat care se plasa la 3.176 lei, şi acesta fiind în creştere cu 12,23% faţă de anul precedent.

Astfel, ritmul de creştere a salariului mediu brut a fost de două ori mai mare în sistemul public decât în cel privat, arată datele Consiliului Fiscal.

Sursa: INS, calcule Consiliul Fiscal

În ceea ce priveşte ultimul trimestru al anului, salariul mediu brut în sectorul public aferent trimestrului IV al anului 2017 a înregistrat un nivel de 4.032 lei, cu 18,95% mai mult decât în perioada similară din anul 2016, iar în sistemul privat de 3.339 lei, reprezentând o creştere de numai 12,01%.

În sectorul public, creşterea cea mai mare a avut loc în sectorul administraţie publică şi apărare (o creştere cu 27,67% comparativ cu salariul mediu din trimestrul IV 2016, ajungând în trimestrul IV 2017 la 5.544 lei), contribuind puternic la ridicarea mediei salariului din sectorul public.

În sectorul sănătate şi asistenţă publică se observă o creştere cu 17,86% comparativ cu salariul mediu din trimestrul IV 2016, ajungând în trimestrul IV 2017 la 3.813 lei.

În învăţământ, salariul mediu a ajuns la 3.382 lei în trimestrul IV din anul 2017, înregistrând o creştere de 12,63% faţă de trimestrul IV din anul 2016, fiind de altfel cea mai mică creştere din sectorul public, apropiată de cea înregistrată în sectorul privat.

Cheltuielile cu salariile cresc periculos în raport cu veniturile

Consiliul fiscal remarcă o tendinţă accelerată de creştere a cheltuielilor de personal, poziţia României în comparaţie cu alte ţări din UE deteriorându-se puternic în ultimii doi ani. Majorările salariale repetate din sectorul bugetar şi intrarea în vigoare începând cu data de 1 iulie 2017 a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice au contribuit consistent la înrăutăţirea situaţiei acestei categorii de cheltuieli, potrivit instituţiei.

Astfel, în comparaţie cu alte ţări din UE, poziţia României în ceea ce priveşte cheltuielile cu salariile în sectorul bugetar ca procent din total venituri încasate s-a înrăutăţit considerabil în anul 2017, după o evoluţie bună începând cu anul 2011 apărută pe fondul măsurilor de consolidare fiscală iniţiate la jumătatea anului 2010.

Sursa: Eurostat

Dacă până în 2009 România era plasată în prima jumătate a clasamentului în ceea ce priveşte ponderea cheltuielilor cu salariile în total venituri (pe poziţia a opta în anul 2008 şi a zecea în anul 2009), în anul 2011 datele ne plasează pe o poziţie mai bună, respectiv 20 din 28, urmând ca în anul 2013 România să ajungă pe poziţia 18 în acest clasament, pe fondul recuperărilor salariale şi a majorării salariilor unor categorii de bugetari.

În anul 2015, România se afla pe poziţie bună, respectiv 20 din 28, pe fondul unei uşoare creşteri a veniturilor încasate la buget şi a menţinerii cheltuielilor cu salariile ca procent în PIB.

În anul 2016 însă situaţia se deteriorează şi România urcă abrupt pe locul 9, iar în anul 2017 ajunge pe al doilea loc, fiind urmarea atât a creşterii ponderii cheltuielilor cu salariile în PIB, (o creştere cu 0,7 pp faţă de anul anterior), cât şi a scăderii ponderii veniturilor încasate în PIB (cu 1,3 pp faţă de anul 2016).

Ce majorări au avut loc pe parcursul anului

Cheltuielile de personal au crescut anul trecut cu 12,58 miliarde de lei, comparativ cu anul 2016, respectiv cu 22,06%.

În primul rând, dincolo de majorările decise pe parcursul anului, proiectul de buget includea deja o serie de creşteri ale cheltuielilor salariale ale statului. Unele creşteri au fost determinate de majorările salariale acordate în a doua parte a anului 2016, respectiv aplicarea, începând cu luna august 2016, a prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016.

În plus, pentru personalul din administraţia publică locală era prevăzută o majorare a salariilor cu 20% începând cu 1 februarie 2017, fiind estimată o creştere a cheltuielilor cu 1,478 miliarde lei, iar pentru personalul din instituţiile publice de spectacole sau concerte era prevăzută o majorare cu 50% a salariului brut şi a sporurilor tot de la 1 februarie 2017, respectiv o creştere a cheltuielilor cu 84 milioane de lei.

A mai fost avută în vedere o majorare cu 15% a salariului brut şi a sporurilor pentru personalul din sistemul de sănătate, sistemul de asistenţă socială şi din sistemul de învăţământ şi o creştere cu 25% a salariului de bază de încadrare pentru personalul Casei de Asigurări de Sănătate, o majorare a salariilor personalului Direcţiilor de Sănătate Publică şi Caselor Judeţene de Sănătate la nivelul a 85% din salariile aferente Casei Naţională de Asigurări de Sănătate şi salarizarea Agenţiei Române de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare similar cu drepturile salariale ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, începând cu 1 ianuarie 2017 (OUG nr. 20/2016). Impactul cumulat al tuturor acestor măsuri era estimat să conducă la o majorare a cheltuielilor de personal cu 4,85 miliarde lei.

Pe parcursul anului au fost decise şi alte majorări salariale pentru anul 2017 după cum urmează: majorarea cu 30% a salariilor personalului din bibliotecile naţionale şi muzee naţionale începând cu iunie 2017, majorarea cu 15% a soldelor de funcţie ale personalului militar începând cu iunie 2017, majorarea cu 10% a salariilor de funcţie ale poliţiştilor începând cu 1 octombrie 2017.

Suplimentar acestor modificări, Consiliul Fiscal a consemnat şi intrarea în vigoare, începând cu data de 1 iulie 2017, a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în baza căreia pentru unele categorii de personal bugetar au fost acordate sau permise creşteri salariale.

O influenţă negativă asupra acestui agregat bugetar a avut şi creşterea salariului de bază minim brut pe ţară de la 1.250 lei/lună la 1.450 lei/lună începând cu 1 februarie 2017, această măsură având un impact bugetar de 469,9 milioane de lei pentru anul 2017, conform notei de fundamentare la Hotărârea de Guvern nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată din data de 6 ianuarie 2017.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:

citeste totul despre: