Autostrada Transilvania: CNAIR caută soluţii pentru deblocarea contractului pe secţiunea 3C. În ce stadii sunt celelalte autostrăzi şi drumuri

0
0
incepere lucrari tronson 5 autostrada sibiu pitesti 01

CNAIR caută soluţii pentru deblocarea contractului pe secţiunea 3C a Autostrăzii Transilvania, proceduri blocate de mai bine de nouă luni, a informat joi compania, prezentând şi stadiul lucrărilor pe alte autostrăzi şi drumuri.

„Referitor la rezilierea contractului Proiectare şi execuţie pentru finalizarea Autostrăzii Braşov - Tg. Mures - Cluj - Oradea, Secţiunea 3C: Suplacu de Barcău – Borş (km 4+200 - km 64+450): Lotul 2 - Subsecţiunea 3C2: Chiribiş - Biharia (km 30+550 – km 59+100), menţionăm că managementul CNAIR S.A. a iniţiat demersuri la Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice pentru identificarea unor soluţii legale şi contractuale privind deblocarea acestui obiectiv de investiţii, care trenează de mai mult de 9 luni calendaristice”, a informat CNAIR.

În ce priveşte stadiul altor proiecte de infrastructură rutieră, Compania de drumuri a informat următoarele: 

Autostrada Sibiu - Făgăraş

Proiectul Autostrăzii Sibiu-Făgăraş are avizul Comitetului Director al Administraţiei Bazinale de Apă Olt (ABA). Documentaţia tehnică a fost supusă analizei Comitetului Director al Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), care a formulat observaţii tehnice, ceea ce implică modificarea liniei roşii.

În prezent, elaboratorul Studiului de fezabilitate implementează observaţiile şi urmează să retransmită documentaţia revizuită.

Ulterior, documentaţia va fi reanalizată în cadrul Comitetului Director ANAR, iar după aceea va fi declanşată procedura pentru emiterea Avizului de Gospodărire a Apelor, respectiv:

  • Se transmite aprobarea ANAR şi documentaţia către Ministerul Apelor şi Pădurilor;
  • Ministerul transmite către ANAR împuternicirea pentru Administraţia Bazinală de Apă (ABA) să semneze Protocolul;
  • Protocolul semnat de către ABA este transmis către CNAIR pentru semnare;
  • Protocolul cu toate semnăturile se întoarce la ABA;
  • Se emite Aviz de Gospodărire a Apelor.

După obţinerea Avizului de Gospodărire a Apelor, se poate elibera Acordul de Mediu.

Sibiu - Piteşti

Contractul pentru Proiectarea şi execuţia Autostrăzii Sibiu - Piteşti, Secţiunea 4: Tigveni - Curtea de Argeş:

După decizia favorabilă a CNSC, CNAIR S.A., în calitate de Autoritate Contractantă, a solicitat imediat ofertantului câştigător să transmită documentele necesare şi să se prezinte la sediul CNAIR S.A. pentru semnarea contractului.

Concomitent cu acest demers, ofertantul clasat pe locul II a introdus o nouă contestaţie la CNSC cu privire la obligarea Autorităţii Contractante de a reevalua oferta depusă de firma câştigătoare.

Contestaţia este fundamentată pe informaţii apărute în presă, conform cărora ofertantul desemnat căştigător riscă să fie sancţionat de Consiliul Concurenţei din Austria (AFCA).

În acelaşi timp, contestatarul nemulţumit de Decizia CNSC prin care i-a fost respinsă contestaţia a depus plângere la Curtea de Apel Bucureşti.

CNAIR S.A. cunoaşte faptul că are obligaţia semnării contractului chiar dacă s-a depus plângere împotriva Deciziei iniţiale, dar din cauza noii contestaţii depuse la CNSC de către ofertantul situat pe locul II, compania are obligaţia să aştepte soluţionarea acesteia, potrivit legii.

Precizăm că prevederile legale aplicabile în materia achiziţiilor publice fac imposibilă semnarea contractului, ca urmare a noii contestaţii depuse la CNSC.

Toate informaţiile privind această procedură au fost publicate în SICAP şi, de asemenea, se regăsesc pe site-ul CNSC. După pronunţarea deciziei CNSC cu privire la noua contestaţie depusă, CNAIR S.A. va relua procesul de semnare a contractului.

Centura Bucureşti

În ceea ce priveşte procedura de atribuire a contractului Proiectare şi Execuţie Autostrada de Centură Bucureşti (km 0+000 - km 100+900), Sector Centura Nord (km 0+000-km 52+770), Lot 1 (km 2+500-km 20+000), reamintim că procesul de reevaluare a fost finalizat în data de 21.10.2021, prin desemnarea ofertantului câştigător şi comunicarea rezultatului procedurii.

În prezent, procedura se află în perioada legală de 10 zile în care pot fi depuse contestaţii.

În condiţiile în care nu vor fi depuse contestaţii, după încheierea acestui interval, în cursul lunii noiembrie 2021, CNAIR va putea semna contractul cu ofertantul câştigător.

Referitor la procedura de atribuire a contractului Proiectare şi execuţie Autostrada de Centură Bucureşti (km 0+000-km 100+900), Sector Centura Nord (km 0+000-km 52+770), Lot 3 (km 39+000-km 47+600), precizăm că procesul de reevaluare se află în faza finală.

Urmează ca, după obţinerea tuturor avizelor de la instituţiile abilitate în materia achiziţiilor publice, să fie anunţat public rezultatul procedurii de atribuire.

Ploieşti - Buzău

În legătură cu procesul de evaluare a ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire a contractelor Execuţie lucrări autostrada Ploieşti-Buzău, lot 1 Dumbrava-Mizil (km 0+000 – km 21+000), Lot 2 Mizil-Pietroasele (km 21+000 – km 49+350), Lot 3 Pietroasele – Municipiul Buzău (km 49+350 – km 63+250), precizăm că deschiderea celor 39 de oferte depuse s-a realizat în data de 16.09.2021.

În prezent, procedura se află în termenul legal de 60 de zile lucrătoare, pentru finalizarea procesului de evaluare.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite

Partenerii noștri