Înainte de toate, tot pe calea legiferării, este urgentă şi imperiosă stabilirea corectă a titulaturii. Adică: Muzeul Crimelor Comunismului în România (MCCR). Am precizat şi la data adoptării legii, nu despre orori – care pot fi şi estetice, de gust, adică de opţiune – este vorba, ci despre crime la propriu, imprescriptibile, adică pe care justiţia este obligată să le aibă pe agenda ei. Despre măsurile criminale luate împotriva populaţiei civile trebuie să povestească noul muzeu generaţiilor de azi.

Apoi, contrar lipsei de transparenţă de dinaintea votului, legea trebuie aplicată prin reunirea partenerilor relevanţi, nu doar a celor prevăzuţi de legiuitor. Aşadar, pe lângă Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc, ar trebui să participe reprezentanţi ai Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici, ai reţelei informale de muzee şi memoriale private dedicate epocii, titularii catedrelor de istorie contemporană afirmaţi în domeniu şi, în general, toţi cei care posedă expertiză confirmată.

Întâlnirilor pregătitoare, patronate de Ministerul Culturii, vizând conţinutul şi maniera de prezentare, trebuie să le corespundă măsuri concrete: unde ar putea fi construit MCCR sau în ce loc ar fi potrivit să fie găzduit, ce buget are la dispoziţie, care este maniera de desemnare a conducerii, evitându-se deturnări hermeneutice etc. Una peste alta, textului legii îi trebuie con-textul prin care, corect şi fără întârzieri, să se poată trece de la vorbă la faptă, de la aşteptare la concretizare, transformând întârzierea în avantaj.

În fine, cred că, la treizeci de ani de la sfârşitul simbolic al perioadei totalitare, cu doar două condamnări penale, un muzeu dedicat profundei nedreptăţi şi traumelor adânci lăsate de puterea politică în corpul social trebuie realizat şi construit integral de stat. Este modul prin care statul de azi spală din mizeria produsă de cel de până mai ieri. Fonduri private pot veni după inaugurare, dar acum este momentul probei conşiinţei unui stat care se doreşte de drept. Un muzeu...