UPDATE Bursa zvonurilor la Bruxelles: Corina Creţu, Comisar European pentru Dezvoltare Regională

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Corina Creţu ar putea fi viitorul Comisar European pentru Dezvoltare Regională
Corina Creţu ar putea fi viitorul Comisar European pentru Dezvoltare Regională

La ora când scriu acest text, informaţia nu este decât o ştire pe surse, confirmată însă în această dimineaţă de mai multe persoane implicate direct în stadiul final al discuţiilor privind formula finală a viitoarei Comisii Europene.

Dacă lucrurile se confirmă, atunci, într-adevăr, ţara noastră va beneficia de un portofoliu extraordinar de important, cel care gerează fondurile europene, poziţie cheie, de prim mărime, în cadrul posturilor de comisari cu răspunderi economice.

Dacă aşa va fi, atunci negocierea României s-a făcut foarte bine. Am obţinut o poziţie-cheie în arhitectura de decizie a executivului european, odată cu posibilitatea de implicare în proiectul fundamental al Europei, politica de solidaritate în dezvoltare regională. Politic, este semnificativ că acest post este dat acum unui est-european, probă că s-a înţeles apelul şefilor de state şi de guverne, la reuniunea de la Bucureşti de acum câteva luni, ca structurile de decizie europene să acorde mai multă atenţie modului în care, în regim de urgenţă, trebuie rezolvată problema decalajelor de dezvoltare est-vest.

Este vorba despre o susţinere amplă (deja prevăzută în cadrul exerciţiului financiar multianual 2014-2020) atât pentru proiectele cu cofinaţare naţională cât şi, mai ales, despre sectorul „marilor proiecte”. Acestea din urmă concentrează acum - şi aşa va fi şi în continuare – proiecte din domeniul infrastructurii, mediului, cultură, educaţie, energie, în plus existând pe listă proiecte în domeniul cercetării sau de investiţii productive, toate cu o valoare de peste 50 milioane Euro fiecare.

Aceste proiecte speciale prin dimensiunea şi valoarea lor sunt supuse unei evaluări şi unei decizii specifice din partea Comisiei Europene, pe baza analizei iniţiale şi a celor de etapă făcute de sectorul de care este foarte posibil să răspundă Corina Creţu.

Comisarul român (repet, dacă informaţia noastră se confirmă), va avea în subordine Direcţia Generală Politică Regională şi Urbană

Misiunea acesteia, citez de pe site-ul CE, „este de a consolida coeziunea economică, socială şi teritorială prin reducerea disparităţilor dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor şi ţărilor din Uniunea Europeană. Astfel, politica regională contribuie în mod pozitiv la ameliorarea rezultatelor economice ale UE.

Pentru a reduce disparităţile este nevoie de o politică de coeziune care să favorizeze îmbunătăţiri continue în materie de competitivitate şi ocuparea forţei de muncă. Prin cofinanţarea proiectelor de infrastructură, dezvoltarea societăţii informaţionale, accelerarea transferului de know-how, sprijinirea investiţiilor în oameni şi stimularea cooperării transfrontaliere, DG Politică Generală sprijină regiunile mai puţin prospere sau care întâmpină probleme structurale, pentru a creşte competitivitatea şi pentru a accelera dezvoltarea economică durabilă. Politica regională reprezintă, prin urmare, o expresie importantă a solidarităţii în cadrul Uniunii Europene.

Direcţia Generală administrează trei fonduri principale:

               - Fondul european de dezvoltare regională, care funcţionează în toate statele membre şi cofinanţează investiţiile, fiind concentrat în special în regiunile cu cel mai scăzut PIB pe cap de locuitor;

               - Fondul de coeziune ,care asigură, în principal, cofinanţarea proiectelor de transport şi mediu în statele membre al căror PIB este sub 90% din media comunitară;

               - Instrumentul de asistenţă pentru preaderare (IPA), care sprijină ţările candidate să îşi dezvolte reţelele de transport şi să îşi îmbunătăţească infrastructura de mediu.

Pe lângă aceste fonduri, DG Politică Regională răspunde şi de:

               - implementarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE), care este destinat intervenţiei rapide în caz de catastrofe majore, pentru a oferi ajutor în cel mai scurt timp posibil;

               - grupul de coordonare privind regiunile ultraperiferice, care încurajează acţiunile comunitare vizând remedierea situaţiei defavorizate a acestor regiuni, în conformitate cu articolul 299 alineatul (2) din Tratat;

               administrarea contribuţiilor CE la Fondul internaţional pentru Irlanda care, alături de programul PEACE susţinut din fondurile structurale, urmăreşte încurajarea unui climat de pace şi reconciliere în Irlanda de Nord.

DG Politică Regională urmăreşte pregătirea unor politici structurale eficiente şi performante, care să aducă beneficii tuturor cetăţenilor Europei şi să fie înţelese de aceştia, să contribuie în mod direct la crearea condiţiilor unei extinderi de succes a Uniunii Europene şi să fie compatibile cu principiul bunei gestionări financiare.”

Politic vorbind, Victor Ponta a reuşit să profite la maximum de un cumul favorabil de factori. În primul rând, de presiunea pusă începând de acum ceva timp de socialiştii europeni pentru a avea mai multe posturi în vârful ierahiei instituţiilor europene, poziţie enunţată formal într-un comunicat la finele reuniunii de acum câteva zile de la Paris. A profitat mai apoi de solidaritatea grupului socialist din Parlamentul European, susţinut de Martin Schulz, Preşedintele PE, care a reiterat aceeaşi cerere, asigurând astfel un proces de vor lin şi fără probleme la votul pentru comisarii propuşi. În fine, a ştiut să profite de cererea urgentă a lui Juncker presat să se ţină de propria promisiune, cea de a asigura un procent mai mare de femei în echipa pe care o va conduce, ţările care au răspuns pozitiv primind, se spune, şi asigurare că vor primi portofolii relevante.

Rămâne să vedem dacă informaţiile se confirmă şi, dacă da, cum va decurge audierea în PE a doamnei Corina Creţu şi, dat fiind că nu am îndoieli asupra rezultatului, cum va şti să articuleze o politică europeană relevantă în noul său domeniu de responsabilitate.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite