S-a lansat un nou concurs de eseuri cu premii pentru elevii din diaspora şi comunităţile istorice din jurul României

0
0
aicc

Asociaţia Identitate Culturală Contemporană şi platforma digitală haisalut.ro au lansat ediţia a II-a concursului de eseuri cu tema „România din biblioteca mea”, care îşi propune să stimuleze cei mai talentaţi elevi din diaspora şi din comunităţile istorice din ţările aflate în vecinătatea României să scrie despre România şi să îi premieze pe 15 dintre aceştia cu câte un premiu în valoare de 100 Euro.

Cartea este un simbol al tradiţiei şi continuităţii naţionale, un fundament universal al cunoaşterii, învăţării şi înţelepciunii, care trebuie protejat într-o lume care obişnuieşte să se auto-devoreze. „România din biblioteca mea” reprezintă şi modalitatea prin care copiii din afara României ţin legătura cu patria lor istorică, apropiindu-se prin lectură de ea, înlocuind prin intermediul lecturii şi cărţilor depărtarea fizică de România. Biblioteca este, totodată, şi un patrimoniu cultural al familiei, constituit din cărţile cumpărate în timp de către părinţii şi bunicii lor români. Copiii care compun eseuri obişnuiesc să citească. Vor descrie, astfel, România pe care o cunosc prioritar din cărţile în limba română aflate în biblioteca lor. Scopul acestui concurs de eseuri este de a promova şi a consolida importanţa limbii române ca fundament al identităţii culturale româneşti. 

Concursul este organizat în parteneriat cu Centrul Media Bucpress, Centrul de Informare al României din Ismail, Asociaţia Femeilor Românce din Grecia, Uniunea Internaţională a Femeilor Române (UNIFERO), Asociaţia Călătoria Spre Tine şi Canal 33.

 • REGULAMENTUL CONCURSULUI
 • CRITERII DE ELIGIBILITATE

Încurajăm copiii şi tinerii cu vârsta maximă de 18 ani să trimită un eseu, pe tema „România din Biblioteca mea”, care să respecte următoarele norme de tehnoredactare:

 • Dimensiunea eseului: între 1-3 pagini;
 • Format: A4;
 • Font: Times New Roman, dimensiunea: 12;
 • Spaţiere între rânduri de 1.5 puncte;
 • Utilizarea diacriticelor româneşti este obligatorie.

Copiii cu vârsta de până la 16 ani vor avea nevoie de acordul părintelui/tutorelui. Eseul trebuie trimis pe adresa de email concurs@haisalut.ro. Recomandăm ca eseul compus să fie original şi creativ, să aibă un titlul relevant pentru tema propusă, să conţină introducere, cuprins şi încheiere şi să respecte normele de ortografie şi punctuaţie. Alături de eseu, participanţii trebuie să trimită, pe aceeaşi adresă de e-mail, Fişa de date de contact şi de identificare, completată şi semnată, care poate fi gasită la finalul regulamentului.

Imagine indisponibilă

PREMII

În cadrul concursului „România din biblioteca mea” se acordă trei categorii de premii, detaliate mai jos:

 • Premiul „Cel mai bun eseu” – se acordă celor mai bune 10 eseuri, stabilite în baza evaluării unei comisii mixte, formată din profesori de limba română din mai multe ţări şi membri ai Asociaţiei Identitate Culturală Contemporană (AICC) şi ai platformei haisalut.ro;
 • Premiul „Cel mai popular eseu” – se acordă celor mai populare 5 eseuri, care reuşesc să strângă cele mai multe aprecieri pe pagina de Facebook a platformei haisalut.ro (https://www.facebook.com/haisalut.ro/);
 • Premiul de participare – se acordă tuturor concurenţilor o diplomă pentru participarea la concursul de eseuri şi un set de cărţi în format electronic despre România.
 • CRITERII DE EVALUARE
 • Respectarea structurii specifice eseului: introducere, cuprins şi încheiere – 20 puncte;
 • Formularea unui titlu expresiv şi original al eseului – 15 puncte;
 • Originalitatea şi creativitatea interpretării subiectului – 35 puncte;
 • Coerenţa textului, claritatea enunţului, lexicul şi sintaxa adecvată – 20 puncte;
 • Respectarea ortografiei şi a punctuaţiei – 10 puncte.

Clasamentul cu punctajele aferente fiecărui eseu va fi afişat pe site-ul haisalut.ro, în pagina dedicată concursului, în ziua în care se anunţă câştigătorii (10 februarie 2021).

 • OBSERVAŢII
 • Toate eseurile primite vor fi evaluate preliminar de o comisie mixtă, alcătuită din profesori de limba română din mai multe ţări şi membri ai Asociaţiei Identitate Culturală Contemporană din Bucureşti (AICC) şi ai platformei haisalut.ro, pentru verificarea criteriilor de eligibilitate menţionate în prezentul regulament;
 • Toate eseurile care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate, în urma evaluării comisiei, vor fi publicate pe platforma haisalut.ro şi distribuite pe pagina de Facebook a platformei haisalut.ro. ;
 • Eseurile care conţin fragmente din surse/autori, fără precizarea acestora, vor fi considerate plagiat şi vor fi excluse din concurs;
 • Nu acordă puncte din oficiu. În cazul punctajelor egale, se consideră câştigătoare toate eseurile aflate în această situaţie;
 • Orice tentativă de fraudare a aprecierilor primite pe Facebook se sancţionează cu descalificarea din concurs a participantului. Prin tentativă de fraudare, se înţelege cumpărarea de like-uri pe Facebook, generarea de aprecieri prin utilizarea de conturi false etc.;
 • Nu se admit contestaţii;
 • Eseurile premiate în ediţia I a concursului nu vor fi acceptate.
Imagine indisponibilă
 • CALENDARUL CONCURSULUI

01 decembrie 2020 – 24 ianuarie 2021, ora 23:59: perioada în care concurenţii pot transmite eseul împreună cu Fişa de date de contact şi de identificare pe adresa de e-mail concurs@haisalut.ro;

31 ianuarie 2021: publicarea eseurilor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pe pagina de Facebook şi pe platforma haisalut.ro ;

31 ianuarie 2021 08 februarie 2021: perioada în care eseurile vor fi analizate de către Comisia de evaluare în vederea stabilirii câştigătorilor pentru Premiul „Cel mai bun eseu”;

31 ianuarie 2021, ora 13.00 – 09 februarie 2021, ora 23:59: perioada în care se pot vota eseurile favorite dintre cele înscrise în concurs, printr-un LIKE sau orice altă tip de reacţie (de exemplu: ador), pe pagina de Facebook a haisalut.ro, pentru Premiul „Cel mai popular eseu”;

10 februarie 2021, ora 10.00: anunţarea câştigătorilor pe Facebook pentru cele două categorii de premii: „Cel mai bun eseu” şi „Cel mai popular eseu”.

 • PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

AICC este operator de date cu caracter personal şi respectă prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR). Organizarea şi desfăşurarea concursului implică prelucrarea de date cu caracter personal. AICC colectează datele cu caracter personal ale copiilor şi tinerilor cu vârsta maximă de 18 ani şi ale părinţilor/tutorilor lor obţinute din fişa completată şi transmisă, în vederea înscrierii eseului la concurs şi pentru desemnarea şi validarea câştigătorului: nume, prenume, varsta, ţara de reşedinţă, adresa de corespondenţă, cod postal, telefon, email.

Prin înscrierea la concursul care face obiectul acestui Regulament, participanţii (prin părinţi sau în nume propriu) sunt de acord ca, în cazul în care vor câştiga, numele şi prenumele şi ţara de reşedinţă să fie facute publice şi folosite în scopuri publicitare, fără alte obligaţii.

Organizatorul procesează datele cu caracter personal ale participanţilor în scopul derulării concursului, pe durata acestuia şi pe o perioadă de de la finalizarea acestuia. Organizatorul se obligă să respecte confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale participanţilor, să nu le dezvăluie către terţi, cu excepţia comunicării publice a numelui câştigătorilor şi în vederea justificării acordării premiilor în faţa autorităţilor şi sponsorilor. Participanţilor la concurs le sunt garantate toate şi oricare drepturi prevăzute de GDPR şi în special cele cu privire la: dreptul de a fi informat, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal, dreptul de a fi şters sau dreptul de a fi uitat, dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal şi dreptul la opoziţie. La cererea expresă a oricăruia dintre participanţi, Organizatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute de mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, participanţii la tombolă vor trimite Organizatorului prin email, la adresa concurs@haisalut.ro, o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată.

Fişă date contact şi identificare pentru participantul la concursul de eseuri

„România din biblioteca mea”, ediţia a II-a

Numele şi Prenumele participantului   Numele şi Prenumele părintelui/tutoreluii   Vârsta participantului   Ţara de reşedinţă   Adresă de corespondenţă   Cod poştal   Telefonii   E-mailiii  
 • Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorului în vederea participării la concursiv
 • Confirm că am citit Regulamentul de concurs şi că sunt de acord cu acesta.v

i Se completează numai dacă participantului nu a împlinit vârsta de 16 ani.

ii Se introduce numărul părintelui/tutorelui sau al minorului care a împlinit vârsta de 16 ani.

iii Se introduce adresa părintelui/tutorelui sau al minorului care a împlinit vârsta de 16 ani.

iv Se completează numai de către părintele/tutorele minorului care nu a împlinit vârsta de 16 ani

v Se completează de către participantul care a împlinit vârsta de 16 ani sau de către părintele/tutorele participantului care nu a împlinit 16 ani.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite