România educată: de la manualul de sport la manualul de energie. Importanţa alfabetizării în domeniul energiei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Am fost şi sunt uluit în faţa superficialităţii şi indolenţei autorităţilor în a se adresa viitorului. Proiectele pe termen lung sunt scoase din uz. Totul se face de pe o zi pe alta, fără a ridica întrebări în privinţa viitorului. Aşa se face că toate ne iau prin surprindere: zăpezi, inundaţii, incendii etc.

Iar acest lucru se observă şi în dificultatea cu care se mişcă lucrurile în sistemul educaţional – neadaptat şi fără intenţia de a pregăti cetăţenii viitorului.

Am descoperit recent un link care duce la versiunea digitală a manualelor şcolare de la clasa I până la a XII-a. Puteţi realiza o incursiune în miriadele de pagini cu desene obtuze şi texte stufoase. Un mix de fraze îmbuibate cu neologisme şi presărate cu personaje din desenele animate care erau difuzate înainte de anii ’90. Am fost curios să văd dacă există vreun manual sau măcar un capitol dedicat educaţiei energetice. Răspunsul îl intuiţi, cu siguranţă.

La clasa I am identificat trei pagini care vorbesc despre soare, apă, vânt, lumină, căldură şi electricitate. Câteva poze care ilustrează o moară de apă, o centrală eoliană, un panou solar. Ceva calorifere şi lămpi. O lumânare pixelată. Multă plictiseală şi nimic care să stârnească interesul copilului pentru un domeniu atât de important precum cel al energiei.

În ţările civilizate, conceptul de energy literacy este luat în serios de toţi actorii implicaţi în sistemul de educaţie.

Restul manualelor prezintă subiectul într-o manieră neglijentă, fără sens şi continuitate. Definiţii greoaie, fraze alambicate care parcă vor să sperie elevul şi să-l îndepărteze de subiect.

În ţările civilizate, conceptul de energy literacy este luat în serios de toţi actorii implicaţi în sistemul de educaţie. Desigur, curricula de studiu sunt în strânsă legătură cu strategiile de ţară şi planurile naţionale de dezvoltare durabilă. Încă din clasele primare elevul începe să înţeleagă, prin joc şi experimente, importanţa domeniului energiei. Tot atunci se consolidează şi cultura respectului pentru mediul înconjurător şi se rafinează, temperează tendinţele de risipă (apă, mâncare, energie electrică). 

Într-o eră dominată de robotizare, automatizare şi multă poluare, alfabetizarea în domeniul energiei este la fel de importantă precum alfabetizarea digitală. Instruirea în domeniul energiei devine o componentă esenţială pentru viitorul comunităţilor, iar aceasta trebuie să înceapă din clasele primare. Din păcate, mulţi dintre noi am considerat energia ca un dat firesc şi nu am reflectat, în profunzime, la fiecare componentă a puzzle-ului energetic. Alfabetizarea energetică are menirea de a forma cetăţeni responsabili în privinţa opţiunilor de energie cu scopul de a deveni conştienţi în privinţa consumului şi a surselor de energie. Mai mult, vor înţelege consecinţele care decurg din consumul şi conservarea energiei.

Rezultatele unui program naţional inteligent care să genereze politici publice de alfabetizare în domeniul energiei se vor observa în timp, nu de pe o zi pe alta.

Frumuseţea acestui domeniu este că poate depăşi graniţele ingineriei sau ştiinţelor naturale şi abordarea lui se poate face din diverse unghiuri: istorice, civice, sociologice, politice, psihologice. Deci nu este musai să fii as în ale formulelor matematice şi să cunoşti nu ştiu ce subtilităţi din domeniul fizicii pentru a înţelege utilitatea alfabetizării în domeniul energiei. Dincolo de ocrotirea mediului înconjurător şi de preocuparea pentru sănătatea planetei, se poate traduce totul şi în termeni pragmatici de optimizare a costurilor la factura de energie. Dar aceste reflexe de economisire, într-o manieră înţeleaptă, se şlefuiesc în timp şi sunt dobândite într-un sistem de educaţie care acordă atenţie subiectului energetic.

România educată înseamnă tineri pregătiţi pentru provocările celei de-a patra revoluţii industriale şi tranziţiei globale prin care trece domeniul energetic.

Rezultatele unui program naţional inteligent care să genereze politici publice de alfabetizare în domeniul energiei se vor observa în timp, nu de pe o zi pe alta, iar un astfel de proiect este necesar nu numai pentru bunăstarea fiecărui cetăţean, dar şi pentru a putea fi folosit ca un instrument pentru descifrarea viitorului: milioane de români, cetăţeni europeni care înţeleg importanţa eficienţei energetice şi a administrării responsabile a resurselor, viitori specialişti bine plătiţi în industrie, dar şi o clasă de manageri de top pregătiţi pentru expansiunea economică regională şi pentru modernizarea companiilor din energie.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite