Comisia Europeană începe cinci proceduri de sancţionare a României pentru nerespectarea legislaţiei europene

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene foto EPA-EFE
Ursula von der Leyen, presedinta Comisiei Europene foto EPA-EFE

Februarie vine cu veşti nu tocmai bune pentru România. În pachetul său obişnuit de decizii de încălcare a dreptului comunitar, Comisia Europeană acţionează în justiţie împotriva statelor membre pentru nerespectarea obligaţiilor care le revin în temeiul dreptului UE.

Aceste decizii, care acoperă diverse sectoare şi domenii de politică ale UE, urmăresc să asigure aplicarea corectă a legislaţiei UE în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.

Azi, 09.02.2022, Comisia Europeană a decis să înceapă procedura de sancţionare a României în următoarele cinci cazuri:

1. Apă: Comisia reaminteşte României obligaţia de a furniza hărţi actualizate ale riscului de inundaţii. Comisia solicită României să-şi actualizeze hărţile pericolelor de inundaţii şi hărţile riscului de inundaţii, în conformitate cu Directiva privind inundaţii (2007/60/CE) privind evaluarea şi gestionarea riscurilor de inundaţii. Hărţile riscului de inundaţii ar trebui să acopere zonele geografice care ar putea fi inundate, în timp ce hărţile riscului de inundaţii arată potenţialele consecinţe negative asociate cu aceste scenarii de inundaţii. Aceste hărţi formează baza pentru elaborarea Planurilor de management al riscului de inundaţii.

2. Ape uzate urbane: Comisia solicită României să asigure tratarea corectă a apelor uzate. Comisia solicită României să respecte cerinţele Directivei privind tratarea apelor urbane uzate (Directiva 91/271/CEE). Directiva cere statelor membre să se asigure că aglomerările urbane îşi colectează şi tratează în mod corespunzător apele uzate, eliminând sau reducând astfel toate efectele nedorite ale acestora.

3. Biodiversitate: Comisia solicită României să pună în aplicare diverse dispoziţii ale Regulamentului 1143/2014 privind prevenirea şi gestionarea, introducerea şi răspândirea speciilor exotice invazive. Speciile exotice invazive sunt plantele şi animalele care, ca urmare a intervenţiei umane, sunt introduse accidental sau deliberat într-un mediu natural în care nu se găsesc în mod normal. Acest lucru are consecinţe negative grave pentru noul lor mediu. Ele sunt una dintre cele cinci cauze majore ale pierderii biodiversităţii în Europa şi în întreaga lume. Abordarea acestora este un aspect important al obiectivului UE de a opri pierderea biodiversităţii, aşa cum este articulat în Pactul verde european şi în Strategia europeană pentru biodiversitate pentru 2030.

4. Comisia îndeamnă România să actualizeze legile naţionale care scutesc entităţile autorizate în temeiul Regulamentului privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă. Comisia a decis astăzi să trimită un aviz motivat României pe motiv de necomunicare a măsurilor naţionale de transpunere a Directivei 2020/1504, care modifică Directiva privind pieţele de instrumente financiare (Directiva 2014/65/UE). Scopul prezentei directive este de a scuti entităţile autorizate în temeiul noului regulament privind furnizorii europeni de servicii de finanţare participativă (ECSP) de la cerinţele prevăzute de Directiva privind pieţele instrumentelor financiare şi de a se asigura că toate platformele de finanţare participativă din domeniul de aplicare al regulamentului sunt supuse unui set coerent de reguli, oriunde acestea funcţionează în UE. Acest lucru va aduce beneficii atât investitorilor, prin mai multe oportunităţi de investiţii şi măsuri de protecţie coerente în întreaga UE, cât şi companiilor care au nevoie de finanţare în stadiu incipient, ceea ce va duce la mai multă inovaţie şi creştere în UE. Termenul limită pentru transpunerea acestor norme în legislaţia naţională a fost 10 mai 2021. Până în prezent, România nu a notificat nicio măsură de transpunere.

5. Directiva privind practicile comerciale neloiale: Comisia solicită României să transpună integral prevederile Directivei privind practicile comerciale neloiale în sectorul agroalimentar (Directiva (UE) 2019/633). Directiva asigură protecţia tuturor fermierilor, precum şi a furnizorilor mici şi mijlocii, împotriva a 16 practici comerciale neloiale din lanţul de aprovizionare cu alimente. Transpunerea trebuia făcută până la 1 mai 2021. Prin urmare, Comisia a decis să trimită un aviz motivat României, acordându-i două luni pentru a remedia situaţia. În caz contrar, Comisia poate decide să trimită România la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.

Mai mult detalii aici

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite