Este vorba de Legea 540/2016, adoptată de către Senat la data de 22.12.2016, lege ce a fost trimisă către Camera Deputaţilor în calitate de for decizional. Actul normativ pare că are unele scăpări, motiv pentru care, faţă de discuţiile purtate pe marginea acestui act normativ, am decis realizarea unui demers în vederea sesizării unor aspecte ce pot influenţa (într-un mod negativ) activitatea administrativă din cadrul asociaţiilor de proprietari.
 

Am realizat un memoriu ce urmează a fi depus spre analiză la Camera Deputaţilor, în speranţa că cineva se va apleca asupra argumentelor expuse şi că cineva se va gândi la consecinţele ce pot apărea în relaţia administrator – asociaţie, ca urmare a intrării în vigoare a unui astfel de act.

În principal, fără a relua dezvoltarea din memoriul propus (citeşte), există unele aspecte în cadrul actului normativ care lasă loc la interpretări pe de o parte, iar pe de altă parte reglementarea nu este una unitară, astfel:

  • se tinde la eliminarea contractului individual de muncă încheiat între asociaţie şi administratorul persoană fizică;

  • actul vizează încheierea de contracte civile între administratorul persoană fizică şi asociaţia de proprietari;

  • lipsa reglementării privind garanţia şi răspunderea administratorului;

  • relaxarea condiţiilor necesare administrării de imobile;

  • lipsa armonizării actului cu prevederile Codului Fiscal şi ale Codului Civil;

  • introducerea organizaţiilor neguvernamentale ca prestatori de servicii administrative şi posibilitatea acestora de a intermedia servicii administrative;

  • posibilitatea realizării activităţii administrative de terţe persoane fizice care nu au un raport direct cu asociaţia de proprietari.
 

Noi credem că nu se conştientizează importanţa activităţii administratorului şi impactul activităţii sale în cadrul comunităţii. Sumele de bani cu care proprietarii susţin activitatea curentă din cadrul asociaţiilor sunt gestionate de către aceşti administratori fapt pentru care este mult mai importantă siguranţa sumelor de bani manipulate de către aceste persoane decât activitatea de schimbare a unui bec.

Toţi cei care au ajuns în situaţia de a primi notificări de sistare a furnizării de utilităţi ca urmare a neplăţii facturilor, toţi cei care au contribuit cu sume de bani pentru acoperirea unor lipsuri etc, ştiu foarte bine cât de importantă este limitarea posibilităţii de manevră al administratorilor.

Pentru susţinerea demersului (mulţumim d-lui Marinescu Andrei) şi pentru sugestii de completare a memoriului cu aspecte care poate ne-au scăpat, aveţi la dispoziţie următorul link: 

Facebook.com/Consultanta.Asociatii.Proprietari