Din cele 171 de acţiuni formulate de deţinătorii de autovehicule, au fost soluţionate, în primă instanţă, 140 de acţiuni. În 76 dintre ele magistraţii au dat câştig de cauză reclamanţilor şi au dispus înmatricularea fără plata timbrului de mediu. Au fost, însă, şi 64 de cazuri în care instanţa a respins acţiunea. În 127 de cauze s-a formulat recurs de către Instituţia Prefectului, doar opt dintre recursuri fiind admise, restul de 119 fiind respinse. Reclamanţii au formulat, până la sfârşitul anului, şapte recursuri, niciunul soluţionat încă.

Aceastea sunt doar acţiunile deschise pentru înmatricularea fără plata timbrului. La ele se adaugă alte câteva sute de acţiuni formulate de deţinătorii de autovehicule care au achitat timbrul de mediu, iar apoi au solicitat în instanţă restituirea sumei.