Vezi calendarul examenului de Bac 2012

Examenul de bacalaureat - 2012 se va desfăşura dupa metodologia de organizare şi desfăşurare a celui din 2011, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei.


Aşadar regulile examenului de Bac 2012 nu vor fi diferite faţă de sesiunile din acesta an. Lista disciplinelor la care candidaţii susţin examenul de bacalaureat şi programele pentru disciplinele examenului de bacalaureat valabile în sesiunile anului 2012 sunt cele aprobate prin ordinul ministrului educaţiei pentru examenul de bacalaureat 2011. Toate sălile de examinare trebuie dotate cu aparatura de supraveghere video, potrivit ordinului ministrului educaţiei.

Prima sesiune a examenului de Bacalaureat 2012 se va desfăşura în perioada 11 iunie - 6 iulie.

Sesiunea iunie-iulie 2012
28 - 30 mai 2012: Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
1 iunie 2012: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
11 - 13 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
13 - 15 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
18 - 22 iunie 2012: Evaluarea competenţelor digitale - proba D
25 - 27 iunie 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
2 iulie 2012: Limba şi literatura română - proba E)a) - probă scrisă
3 iulie 2012: Limba şi literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă
4 iulie 2012: Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă
6 iulie 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - probă scrisă
8 iulie 2012: Afişarea rezultatelor
9 iulie 2012: Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 - 12:00)
10 -12 iulie 2012: Rezolvarea contestaţiilor
13 iulie 2012: Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012
16 - 20 iulie 2012: Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
20-21 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
20-22 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
21 -22 august 2012: Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
23 - 24 august 2012: Evaluarea competenţelor digitale - proba D
27 august 2012: Limba şi literatura română - proba E)a) - proba scrisă
28 august 2012: Limba şi literatura maternă - proba E)b) - probă scrisă
29 august 2012: Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - probă scrisă
31 august 2012: Proba la alegere a profilului şi specializării - proba E)d) - probă scrisă
2 septembrie 2012: Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 - 20:00)
3-4 septembrie 2012: Rezolvarea contestaţiilor
5 septembrie 2012: Afişarea rezultatelor finale