Poliţia şi Armata Română racolează tineri. Care sunt condiţiile pentru a fi admis în instituţiile de profil

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, la fel ca toate inspectortele de poliţie din ţară, a demarat campania de recrutare a candidaţilor pentru concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I. şi M.Ap.N. pe locurile M.A.I., sesiunea 2015.

Recrutarea candidaţilor pentru concursul de admitere în instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., precum şi pentru şcolile postliceale, a început din această săptămână şi se realizează până la data de 29mai 2015 pentru învăţământul superior, iar pentru şcolile postliceale ale Ministerului Afacerilor Interne până la data de 07 august 2015.

Pentru a participa la concursurile de admitere în Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” Bucureşti – Facultatea de Poliţie – beneficiar Poliţie, în Şcolile de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina şi „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca şi pe locurile Ministerului Afacerilor Interne la instituţii de învăţământ ale M.Ap.N., persoanele care intenţionează să candideze trebuie să îndeplinească următoarele condiţii legale:

a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 b) să cunoască limba română scris şi vorbit;
 c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 d) să fie apte din punct de vedere medical, fizic şi psihic; aptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne/comisiile şi subcomisiile de concurs, ca urmare a examinării medicale, verificării îndeplinirii criteriilor antropometrice, existenţei semnelor/tatuajelor neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară, verificării aptitudinilor fizice şi, respectiv, evaluării psihologice, potrivit baremelor şi/sau criteriilor aplicabile;
  e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale M.A.I., să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs; 
  f) să fie absolvenţi de liceu, cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diploma sau adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
  g) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
   h) să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
  j) nu au desfăşurat activităţi de poliţie politică;
  k) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
   l) îndeplinesc criteriile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special.
 
          Criterii specifice  pentru recrutarea candidaţilor sunt următoarele:
  a) să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursul de admitere, pentru candidaţii pe locurile destinate formării iniţiale a personalului militar (pentru instituţiile de învăţământ ale M.Ap.N. şi pentru Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti);
   b) să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 8,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
   c) să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
   d) să aibă înălţimea de minimum 1,65 m bărbaţii şi 1,60 m femeile; candidaţii pentru instituţiile de formare a ofiţerilor şi agenţilor de poliţie de frontieră pentru specializarea marină trebuie să aibă înălţimea de minimum 1,60 m.

Cererile de înscriere la concursul de admitere în învăţământul universitar şi postliceal se vor depune la Serviciul Resurse Umane din cadrul I.P.J. Vaslui, astfel:
- pentru instituţiile de învăţământ superior ale M.A.I., M.Ap.N. şi S.R.I. până la data de 29.05.2015;
- pentru şcolile postliceale ale M.Ap.N. pentru locurile M.A.I., până la data de 29.05.2015;
pentru şcolile postliceale ale M.A.I., până la data de 07.08.2015.
 
     Examinarea psihologică a candidaţilor se efectuează la nivelul I.P.J. Vaslui, de către specialiştii din cadrul Centrului de Psihosociologie al M.A.I., în următoarele perioade:
  02 – 19 iunie 2015, pentru candidaţii la instituţiile de învăţământ superior, precum şi pentru cei înscrişi la şcolile postliceale până la începutul acestei perioade;
  10 – 21 august 2015, pentru candidaţii la şcolile postliceale înscrişi ulterior datei-reper prevăzută la lit. a)

           I. La Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”, concursul de admitere pentru Facultatea de Poliţie se organizează astfel:
    * În domeniul de licenţă ,,Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Ordine şi siguranţă publică”, cu durata de 3 ani (180 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă şi învăţământ cu frecvenţă redusă;
    * În domeniul de licenţă ,,Drept”, specializarea/programul de studii universitare de licenţă „Drept”, cu durata de 4 ani (240 de credite transferabile), învăţământ cu frecvenţă;
        Candidaţii la Facultatea de Poliţie, specialitatea Poliţie, învăţământ cu frecvenţă, pot opta la înscriere pentru una din următoarele variante:
        - Drept;
        - Drept sau Ordine şi Siguranţă Publică;
        - Ordine şi Siguranţă Publică.

        II. La instituţiile de învăţământ superior şi postliceal ale MApN candidaţii concurează pe numărul de locuri aprobat pentru M.A.I. la fiecare instituţie, iar repartizarea pe beneficiari se realizează după începerea anului universitar, în funcţie de mediile de admitere şi opţiunile individuale.

 La Academia Tehnică Militară concursul de admitere se va desfăşura conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Academia Tehnică Militară la studii universitare de licenţă (ciclul I de studii) în anul universitar 2015/2016, ce poate fi accesată la adresa www.mta.ro.

        La Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu concursul de admitere se va desfăşura conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere în Academia Forţelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” Sibiu pentru anul universitar 2015/2016, ce poate fi accesată la adresa www.armyacademy.ro.

       La Academia Naţională de Informaţii ”Mihai Viteazul” concursul de admitere se va desfăşura conform Ofertei Publice de şcolarizare a Serviciului Român de Informaţii ce poate fi accesată la adresa www.animv.ro.

       La Institutul Medico-Militar concursul se va desfăşura conform precizărilor postate pe site-ul Ministerului Apărării Naţionale – www.mapn.ro şi pe site-ul Universităţii de Medicimă şi Farmacie ”Carol Davila” – www.umfcaroldavila.ro.

       La Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre Piteşti concursul de admitere se va desfăşura conform celor stabilite la nivelul M.A.P.N. şi afişate pe site-ul www.mapn.ro/recrutare.
 
 III. La instituţiile de învăţământ postliceal ale M.A.I.
  În şcolile de agenţi de poliţie ale M.A.I. aflate în subordinea Inspectoratului General al Poliţiei Române, concursul se organizează şi se desfăşoară, conform graficului stabilit de către instituţiile de învăţământ, calificarea fiind agent de poliţie. Durata studiilor este 2 ani, învăţământ cu frecvenţă.
  Pe site-urile  www.scoalapolitie.ro şi www.scoalapolcj.ro  se află postate tematica şi bibliografia de concurs, graficul/calendarul desfăşurării concursului, precum şi alte elemente de interes pentru candidaţi.
          
Înscrierile au loc la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Vaslui din municipiul Vaslui, str. Hagi Chiriac, nr. 1, Serviciul Resurse Umane, de luni până vineri între orele 900 - 1500, unde candidaţii se vor prezenta cu actul de identitate pentru a începe întocmirea dosarului de recrutare.

Relaţii suplimentare pot fi obţinute de la Serviciul Resurse Umane, telefoane 0235303130, 0235303131, 0235303133 şi  0235303134.  

VasluiPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite