FOTO VIDEO O juristă în drept european cere ridicarea în regim de urgenţă a restricţiilor de circulaţie impuse la Pungeşti

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Cererea depusă de jurista Simona Niculescu va fi analizată în regim de urgenţă astăzi, 11 decembrie, de către magistraţii Judecătoriei Vaslui.

UPDATE ora 14:00 Magistraţii Judecătoriei Vaslui au amânat pronunţarea în acest dosar pentru mâine, 12 decembrie 2013, în baza articolului 998, alineatul 4, Cod de Procedură Civilă, potrivit căruia pronunţările în cazul ordonanţelor preşedinţiale se pot amâna pentru 24 de ore.

Solicitanta cere emiterea unei ordonanţe preşedinţiale pentru ridicarea statutului de „zonă specială de siguranţă publică" impus de către Poliţia Vaslui în comuna Pungeşti.

Cererea depusă în cursul zilei de ieri este judecată în regim de urgenţă de către magistraţii Judecătoriei Vaslui. Termenul de judecare a fost stabilit pentru ora 12.00.

Declaraţia Simonei Niculescu cu privire la acţiunea depusă împotriva statului român

Iată conţinutul cererii depuse de Simona Niculescu, jurist li reprezentant al Asociaţiei „România fără ei":

   “Domnule Presedinte,

Subscrisa, Nicolescot Simone Lucie, în nume propriu si în calitate de reprezentant al Asociatiei “România fãrã ei”, solicit în temeiul art. 996 si urmatoarele Cod de Procedurã Civilã, sa emiteti

ORDONANTA PRESEDINTIALÃ

fatã de Jandarmeria Românã prin IJJ Vaslui cu sediul în mun. Vaslui, str. Cãlugãreni, nr. 100, prin care solicitãm sã dispuneti de urgentã, fãrã citarea pãrâtilor, ca mãsurã provizorie încetarea de îndatã din partea prepusilor acestei institutii publice a comportamentului ce încalcã drepturile fundamentale ale omului, respectiv de a nu restrictiona dreptul la libera circulatie pe teritoriul comunei Pungesti, pânã la solutionarea irevocabilã a actiunii de fond, având în vedere urmãtoarele motive:

În ceea ce priveste conditiile de admisibilitate a prezentei ordonante, acestea sunt îndeplinite în cauzã în sensul cã se impune urgenta mãsurii de încetare a oricãror acte sau actiuni din partea pârâtei si a prepusilor sãi de a încãlca, a îngrãdi si a conditiona dreptul la libera circulatie prevãzut si garantat de art. 25 din Constitutia României, precum si dreptul la proprietate care este inviolabil, la fel garantat de Constitutia României. Neluarea acestei mãsuri urgente reprezintã fatã de reclamanti în mod direct si continuu însemnate prejudicii materiale si morale, afectând drepturile fundamentale mai sus mentionate, cu atât mai mult cu cât mãsura din prezenta ordonantã are caracter vremelnic pânã la solutionarea pe fond a actiunii în rãspundere civilã delictualã înregistratã pe rolul Judecãtoriei Vaslui. De asemenea, paguba produsã prin neluarea unei astfel de mãsuri vremelnice reprezintã însãsi îngrãdirea, restrictionarea si conditionarea drepturilor fundamentale mentionate. (…). Restrângerea liberei circulatii a cetãtenilor Uniunii si a membrilor lor de familie, indiferent de cetãtenie, se poate face numai pentru motive de ordine publicã, sigurantã publicã sau sãnãtate publicã, iar mãsurile luate din motive de ordine publicã sau sigurantã publicã trebuie sã respecte principiul proportionalitãtii si sã se întemeieze exclusiv pe conduita persoanei în cauzã”.

Simona Niculescu a fost însoţită la Judecătoria Vaslui de un grup format din aproximativ 20 de persoane, oameni din Pungeşti şi activişti, care au afişat mesaje anti-Chevron, anti-Guvern şi anti-Jandarmerie. 

VasluiPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite