Primarul Orşovei, care a aruncat flacăra lui Băsescu în canal, a fost turnător la Securitate

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Ion Manea, primarul Orşovei
Ion Manea, primarul Orşovei

Primarul municipiului Orşova, Ion Manea, cel care a aruncat flacăra lui Băsescu într-un canal, a fost colaborator al Securităţii, cu numele conspirativ „Alin". Dezvăluirile în presa locală au fost făcute în timpul campaniei electorale, când Ion Manea a candidat pentru funcţia de primar al Orşovei din partea USL, fiind membru al Partidului Naţional Liberal. Ion Manea mai este cunoscut în Orşova ca un prosper om de afaceri.

Dintr-o Notă de Constatare a Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (CNSAS), din 21.05.2008, rezultă că Ion Manea a fost recrutat la data de 16.06.1979, semnând un angajament, în calitate de colaborator de către Serviciul de securitate, deoarece, în calitate de ospătar, putea asista la discuţiile purtate de clienţi.

Pe mulţi dintre cei pe care i-a tur­nat fără milă a ajuns să îi cunoască personal precum şi la întâlnirile dintre cetăţenii ro­mâni sau străini care vizitau sau tran­zitau portul. Sub nu­mele cons­pirativ de ALIN, Ma­nea de­nunţa Securităţii fap­tul că unul dintre colegii săi a în­­cercat să ajute un grup de ti­neri ce doreau să ajungă în „lu­mea liberă". Într-un alt caz, Manea denunţă o persoană care păstra legătura cu fratele său stabilit definitiv în SUA, fapt ne­cunoscut de Securitate până atunci, iar din adnotările ofiţe­rului de Securitate reiese că in­for­maţiile furnizate erau utilizate pentru con­tinuarea urmăririi asu­pra per­soanelor vizate de Ma­nea.

Tribu­nalul municipiului Bucureşti, prin sentinţa civilă nr. 2641 din 14.10.2008, constată calitatea de colaborator al Se­curităţii a lui Ion Manea. Moti­vaţia instanţei bucu­reştene în hotărârea luată în solu­ţionarea cauzei de contencios ad­minis­trativ privind pe reclamantul Consiliul Naţional pentru Stu­dierea Arhivelor Securităţii în con­tradictoriu cu pârâtul Manea Ion este una cât se poate de con­clu­dentă, dar şi fără putinţă de negat.

Turnu-SeverinPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite