Finanţarea podului suspendat peste Dunăre a fost aprobată de Comisia Europeană. Documentul oficial

0
Publicat:
Ultima actualizare:

.Proiectul podului suspendat peste Dunăre Tulcea - Brăila a fost aprobat de Comisia Europeană. Termenul de execuţie pentru pod este anul 2022.

Podul suspendat peste Dunăre – proiect strategic în Conectivitate este cuprins în Master Planul General de Transport al României şi face parte din categoria proiectelor de tip ITI. Proiectul are drept obiectiv crearea unei căi moderne de comunicaţie, cu mari implicaţii în dezvoltarea regională a zonei Dobrogei, prin fluidizarea traficului între localităţile Brăila, Galaţi, Tulcea şi Constanţa şi prin creşterea siguranţei utilizatorilor.

Proiectul prevede construirea propriu-zisă a podului suspendat peste Dunăre, cu o lungime de 1,9 km, construirea a 16,940 km de drum principal între Brăila şi Jijila (din care 5,746 km – 2×2 benzi;11,155 km – 2×1 benzi), construirea a 2 viaducte de acces de 90 m fiecare, un drum de legătură (racord cu Macin), de 4,366 km, un pasaj, 12 poduri, 23 structuri casetate, un centru de întreţinere şi operare, un nod rutier, 7 intersecţii la nivel (5 giraţii şi 2 intersecţii în T), o staţie de taxare.

Lungimea totală a drumului nou construit va fi de 23,461 km. Proiectul începe la nord de municipiul Brăila, din intersecţia DN2B Buzău – Brăila – Galaţi cu şoseaua Baldovineşti (km 110+344 DN2B), intersectează drumul judeţean DJ 221B, după care traversează drumul naţional DN22B Brăila – Galaţi si Fluviul Dunărea în zona km 165+800 (kilometraj pe Dunăre măsurat de la Sulina), şi realizează legătura cu drumul naţional DN22 Râmnicu Sărat – Brăila – Tulcea (km 108+310), la nord de localitatea Jijila. După traversarea Dunării traseul va face legătura cu drumul naţional DN22 între localităţile Smârdan şi Măcin printr-un drum de legătură. Termenul de execuţie pentru pod este anul 2022.

"DECIZIA DE APLICARE A COMISIEI

din 30.8.2019

privind aprobarea contribuţiei financiare la proiectul major „Creşterea accesibilităţii in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila", selectat ca parte a

programului operaţional Infrastructură Mare din România

COMISIA EUROPEANĂ,

Având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

Având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a dispoziţiilor comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime

şi având in vedere dispoziţiile generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime şi abrogând Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1083/2006, în special articolul 102 alineatul (2), 

Întrucât:

(1) Prin Decizia de punere în aplicare C (2015) 4823 a Comisiei, astfel cum a fost modificată ultima dată de Decizia de punere în aplicare C (2018) 8890 a Comisiei,  anumite elemente ale

programului operaţional „Infrastructura Mare” pentru sprijin din partea Fondului European de Dezvoltare Regională („FEDER”) şi a Fondului de Coeziune în cadrul Investiţiilor pentru

dezvoltare şi locuri de muncă în România au fost aprobate.

(2) In data de 24 mai 2019, România a înaintat Comisiei o cerere ce are în vedere o contribuţie din partea FEDER pentru proiectul major „Creşterea accesibilităţii in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila", selectat de către autoritatea de management sub axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T, incluzând noduri multimodale" ale programului operaţional "Infrastructură mare", prezentat în versiunea sa finală la 7 iunie 2019.

(3) România a furnizat Comisiei toate informaţiile necesare cu privire la acest proiect în conformitate cu articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013.

(4) Comisia a evaluat proiectul pe baza informaţiilor stabilite din articolul 101 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 şi a ajuns la concluzia că: contribuţia financiară pentru proiectul „Creşterea accesibilităţii in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila" selectat de autoritatea de management în conformitate cu articolul 125 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 este justificata.

(5) În conformitate cu litera (b) al primului paragraf din articolul 61 alineatul (3) al Regulamentului (UE) nr. 1303/2013, valoarea curentă estimată a veniturilor nete care vor fi generate in urma proiectului a fost luata în calcul pentru determinarea costului total eligibil.

(6) Prin urmare, contribuţia financiară la proiect ar trebui aprobată,

A FOST ADOPTATA PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

1. Contribuţia financiară la proiectul „Creşterea accesibilităţii in Regiunea Dobrogea: Pod rutier peste Dunăre la Brăila", selectat ca parte a programului operaţional „Infrastructura mare” din România este aprobat.

2. Costul total eligibil pentru proiectul major este stabilit la 427 487 349 EUR.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează României.

Întocmit la Bruxelles, 30.8.2019

Din partea Comisiei

Frans TIMMERMANS

Vicepreşedinte"

TulceaPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite