Cum se poate reconstitui vechimea în muncă pe calea instanţei judecătoreşti

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Vechimea în muncă reprezintă principala condiţie ce trebuie îndeplinită de o persoană pentru ca aceasta să poată beneficia de pensie, fie din sistemul public, fie în sistem privat. Cum se poate reconstitui vechimea în muncă în instanţă, aflaţi din articolul de mai jos.

După cum precizează avocatul Cristina Leţu, vechimea în muncă se probează cu carnetele de muncă (în special când vorbim de perioada anterioară anului 2001), iar persoanele care nu deţin cărţile de muncă- pentru că fie le-au fost distruse sau le-au pierdut- trebuie să reconstituie vechimea în muncă realizată de-a lungul timpului la cerere, la instanţa judecătorească competentă să soluţioneze conflictele de muncă, pe baza înscrisurilor sau a altor probe din care să rezulte existenţa raporturilor de muncă pentru perioada solicitată”.

În judecată poate fi chemată, în calitate de pârâtă, fosta unitate angajatoare unde petentul a lucrat, dacă aceasta mai există, iar dacă aceasta a fost desfiinţată din diverse motive prevăzute de lege şi nu există documente care să permită reconstituirea vechimii în muncă, răspunderea revine caselor judeţene de pensii.

”Prin acţiune, cei interesaţi solicită fie reconstituirea vechimii în muncă, fie constatarea încadrării activităţii desfăşurate anterior anului 2001 în grupele I şi/sau a II-a de muncă, atunci când societatea angajatoare nu mai există, fiind dizolvată şi radiată, iar funcţia lichidatorului a încetat”, adaugă Cristina Leţu.

În cazul în care există documente primare, persoana interesată care nu posedă dovezi privind vechimea în muncă sau activitatea desfăşurată în anumite grupe de muncă are deschisă calea unei acţiuni în realizare – obligaţie de a face – având ca obiect obligarea deţinătorului de arhivă de a elibera adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.

În această situaţie va fi chemat în judecată şi va avea calitate procesuală pasivă deţinătorul arhivei, unităţii desfiinţate, iar acţiunea are ca obiect obligarea acestuia să elibereze adeverinţa constatatoare a vechimii în muncă/încadrării în grupele superioare de muncă.

Acţiunea formulată la instanţă (tribunalul în a cărui circumscripţie îşi are domiciliul solicitantul) pentru reconstituirea vechimii în muncă este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

După ce obţine o hotărâre judecătorească definitivă, persoana interesată o va depune la Casa de Pensii în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul pentru a fi actualizată şi valorificată vechimea în muncă realizată şi pentru a se emite o decizie de pensionare în acest sens.

PiteştiPartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite