Ministerul Muncii vrea înfiinţarea Inspectoratului de Stat pentru domeniul Asistenţei Sociale

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) ar putea fi desfiinţată şi înlocuită cu Inspectoratul de Stat pentru domeniul Asistenţei Sociale, măsura fiind prevăzută într-un proiect de ordonanţă, pus în dezbatere publică de Ministerul Muncii.

Noua structură ar urma să fie condusă de un inspector general de stat, cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului, la propunerea ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. În prezent, ANPIS este condusă de un director.

În activitatea sa, inspectorul general de stat va fi ajutat de un inspector general de stat adjunct cu rang de subsecretar de stat şi de un secretar general, înalt funcţionar public, ale căror atribuţii se vor stabili prin statutul de organizare şi funcţionare al inspectoratului de stat.

Proiectul de act normativ mai prevede înfiinţarea la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti a inspectoratelor pentru asistenţă socială judeţene, respectiv a Inspectoratul pentru Asistenţă Socială al Municipiului Bucureşti, prin reorganizarea agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială şi a municipiului Bucureşti care se defiinţează.

Conducerea inspectoratelor teritoriale se exercită de către un inspector şef, funcţie publică de conducere specifică cu statut special, numit prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice.

Funcţia de inspector şef, funcţie publică specifică de conducere cu statut special, este asimilată cu funcţia publică de conducere director general.

Patrimoniul, posturile, precum şi personalul ANPIS şi al agenţiilor pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti se vor părelua pe bază de protocol, de către inspectoratul de stat, respectiv de către inspectoratele teritoriale.

Personalul inspectoratului de stat şi al inspectoratelor teritoriale va fi format din funcţionari publici cu funcţii generale, funcţionari publici cu funcţii specifice cu statut special şi personal angajat cu contract individual de muncă, salarizaţi în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

"Funcţia de inspector social face parte din categoria funcţiilor publice specifice cu statut special. În exercitarea atribuţiilor de serviciu, inspectorul social exercită atribuţii de autoritate de stat, beneficiază de protecţia legii şi este apărat de orice ingerinţă sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influenţeze libertatea de apreciere, de execuţie, de decizie ori de control. Inspectorul social îşi desfăşoară activitatea profesională exclusiv pe baza şi în aplicarea prevederilor legale în domeniu. Inspectorii sociali îşi desfăşoară activitatea de inspecţie în baza legitimaţiei şi a ordinului de serviciu semnat de directorul general/directorul executiv, având acces la toate documentele şi informaţiile care conţin date relevante în legătură cu realizarea activităţilor de inspecţie", se arată în proiectul de act normativ.

Documentul mai stabileşte că, în baza legitimaţiei şi a ordinului de serviciu semnat de inspectorul general de stat sau de inspectorii generali de stat adjuncţi, inspectorii sociali îşi pot desfăşura activitatea de inspecţie pe întreg teritoriul ţării, indiferent de inspectoratul în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent.

Proiectul de Ordonanţă obligă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate au obligaţia de a pune la dispoziţia inspectorilor sociali orice document sau informaţie necesară şi relevantă activităţii de inspecţie, în termenul precizat de aceştia, în caz contrar putând fi aplicate contravenţii în valoare de la 5.000 la 10.000 de lei.

În termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare, Ministerul Muncii va avea obligaţia să demareze procedura privind ocuparea funcţiilor publice de conducere care conferă calitatea de ordonator de credite, precum şi adjuncţii acestora din cadrul agenţiilor teritoriale.

Încadrarea personalului preluat de Inspectoratul de Stat şi inspectoratele teritoriale se va face cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, fără a fi diminuate drepturile salariale avute la data preluării.

Iniţiatorii proiectului arată în nota de fundamentare că se urmăreşte reorganizeaza activităţii de plată a beneficiilor de asistenţă socială precum şi a celei de inspecţie socială, care va conduce la o îmbunătăţire a serviciilor oferite persoanelor aflate în dificultate, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, precum şi la prevenirea şi reducerea erorilor şi fraudei din sistem.

SocietatePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite