Ghişe a iniţiat "Legea jurnalistului": ziariştii trebuie testaţi psihologic în fiecare an

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Senatorul PNL Ioan Ghişe a depus, astăzi, la Senat, iniţiativa legislativă intitulată "Legea jurnalistului" care propune, printre altele, instituirea unui organism pentru supravegherea şi sancţionarea presei, atestarea jurnaliştilor o dată la trei ani şi examinarea psihologică anuală.

La articolul 68 al proiectului, Ghişe defineşte "delictul de presă". "Prin delict de presă se înţelege delictul civil săvârşit prin inserarea de informaţii, reflecţii sau comentarii în mass-media, despre fapte care nu au implicaţii asupra societăţii şi a cauzat o daună materială sau morală unei persoane".

Citiţi şi:

Orban vrea să desfiinţeze agenţia ungară de ştiri

Cei responsabili pentru producerea delictului de presă sunt reprezentanţii autorităţilor publice, prin transmiterea de informaţii eronate, proprietarul, prin multiplicarea de publicaţii, proprietarul postului de radio sau televiziune, editorul şi autorul care nu are calitatea atestată de jurnalist, mai spune senatorul PNL.

Potrivit legii lui Ghişe, delict de presă este "delict sau cvasi-delict civil". Prin delict se înţelege "orice fapt voluntar (ilicit) şi dăunător al persoanei, îndeplinit prin acţiune sau omisiune, săvârşit cu intenţia de a păgubi altă persoană". "Cvasi-delict este tot un fapt ilicit şi dăunător, însă comis fără intenţie răutăcioasă", se precizează în textul de lege propus, citat de Mediafax.

Legea lui Ghişe, pe scurt:

- poate fi tras la răspundere din cauza unui delict de presă cel ale cărui fapte îndeplinesc simultan condiţiile: constituie o culpă sau greşeală prin omisiune sau acţiune, constituie cauza prejudiciului a cărui reparare se cere, au cauzat o daună morală sau materială, sunt ilicite, pot fi imputate autorului

- se înfiinţează un organism, denumit Ombusman-ul Mass-Media, care are rolul principal în supravegherea şi sancţionarea delictelor de presă

- Ombusman-ul ar urma să reprezinte patronatelor de presă (scrisă, audio, tv), fiind alcătuit şi din câte un reprezentant al societăţii civile şi al cadrelor universitare din domeniul comunicării.

- obligaţiile Ombusman-ului: monitorizează sesizările privind săvârşirea delictelor de presă, le evaluează în grile, poate suspenda din profesie jurnaliştii, în cazul săvârşirii de către aceştia a unor infracţiuni penale

- profesia de jurnalist se poate exercita numai de persoane care realizează producţii jurnalistice şi care posedă "Cartea de jurnalist"

- pentru a putea fi jurnalist este necesară atestarea, o dată la trei ani, examinarea psihologică anuală, precum şi confirmarea aptitudinilor de jurnalist printr-o practică de cel puţin doi ani

- cartea de jurnalist, care atestă calitatea de jurnalist, este eliberată de Colegiul Naţional al jurnaliştilor

- Colegiul este alcătuit din câte un reprezentant al fiecărei asociaţii sau uniuni profesionale care a dobândit Cartea de presă, membrii Colegiului trebuind să aibă o activitate de minimum şase ani în jurnalistică

-obligaţiile Colegiului: să propună criteriile şi principiile de atestare a jurnaliştilor, să ţină într-un registru evidenţa acestora, să supravegheze respectarea deontologiei, să sesizeze abaterile disciplinare, să stabilească onorarii minime pentru organizaţiile profesionale

- nu pot fi jurnalişti cei care au fost condamnaţi definitiv pentru furt, viol, tâlhărie, crimă, escrocare, trădare de ţară "şi alte fapte incompatibile cu morala socială"

- profesia de jurnalist ar urma să se exercite în cabinete jurnalistice, individuale sau asociate, cabinete care trebuie dotate cu arhivă, registratură şi care trebuie să ţină evidenţa financiar-contabilă

Sancţiuni şi contravenţii:

- jurnaliştii pot fi sancţionaţi disciplinar, în raport cu gravitatea faptelor, de la mustrare, avertisment, amendă de la două la zece salarii medii pe economie, interdicţia de a exercita profesia de la o lună la un an până la excluderea din profesie

- sancţiuni contravenţionale pentru editori şi patroni. introducerea spre publicare a unor produse jurnalistice care nu provin de la cabinete de jurnalişti se pedepseşte cu amendă de până la trei salarii medii pe ţară

- introducerea, de către editor sau patron, a unor produse jurnalistice care încalcă normele deontologice se sancţionează cu amendă între trei şi şase salarii medii pe economie.

- fapta autorului de a publica materiale care sunt de natură să aducă atingere unui drept legitim al unei persoane se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 salarii medii, iar fapta reprezentantului autorităţii publice care pune la dispoziţia jurnaliştilor date eronate se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 salarii medii pe economie.

PNL se disociază de proiectul lui Ghişe

Purtătorul de cuvânt al PNL, Mihai Voicu, a declarat că "Legea jurnalistului", promovată de Ioan Ghişe, nu are aprobarea BPC şi a grupului parlamentar din Senat, menţionând că liberalii nu vor susţine o modificare legislativă fără consultarea tuturor factorilor implicaţi.

CRP: Reglementarea presei trebuie făcută exclusiv din interiorul şi cu acordul profesiei

Preşedintele Clubului Român de Presă (CRP), Indira Crasnea, a declarat astăzi că oportunitatea instituirii unor mecanisme de reglementare a presei în afara regulilor de autoreglementare trebuie decisă exclusiv în interiorul profesiei, prin consensul şi în termenii stabiliţi de asociaţiile profesionale ale industriei mass-media, în urma consultării cât mai cuprinzătoare a jurnaliştilor şi managerilor de presă.

EvenimentePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite