Vă mai amintiţi de... Ilarie Voronca

0
0

Cu aceste versuri debuta poemul „Colomba”, scris de Ilarie Voronca în 1927:  „Inima duce-n codru sub piept ca o caleaşcă / privirea-n desfrunzire pe-o gură precum scrin / pleoapa mea de tine se umple ca o ceaşcă / şi-opreşti în respirare talăngile-n declin”.

Născut cu numele Eduard Marcus la 31 decembrie 1903 la Brăila, poetul avangardist evreu de origine română Ilarie Voronca avea să devină exponentul cel mai de seamă al mişcării integraliste şi promotorul revistelor de avangardă „75 HP" şi „Integral".

Voronca a intrat pe scena literară în cadrul cenaclului „Sburătorul", condus de Eugen Lovinescu, publicând primele versuri în revista „Sburătorul literar", în anul 1922 şi apoi în reviste precum „Flacăra", „Năzuinţa" sau „Contimporanul". Aceste versuri au fost reunite în volumul său de debut, publicat în 1923 şi având o copertă realizată de Victor Brauner. Vădind o clară influenţă a liricii bacoviene, primele versuri vor contrasta cu următoarele scrieri ale lui Voronca, când poetul îşi va însuşi tendinţe avangardiste.

Voronca publică, în 1924, împreună cu Victor Brauner şi Stephan Roll, revista de avangardă „75 HP", din care apare un singur număr, şi colaborează, în anii următori, cu reviste similare precum „Punct" sau „Integral", abordând stilistica integralistă  ce proclama eliberarea de sub autoritatea oricăror dogme estetice, logice, etice sau sociale şi promova o artă a imediatului şi a autenticităţii totale. În 1927 publică volumul „Colomba", urmând aceeaşi estetică, volum pe coperta căruia apărea un portret al autorului realizat de Robert Delaunay.

În 1933, Voronca se stabileşte la Paris şi începe să scrie în limba franceză: „L'Apprenti fantôme" (1938), „Beauté de ce monde" (1940), „Arbre" (1942). Poetul păstrează legături strânse cu mediul literar din România, dar primeşte cetăţenie franceză în anul 1938 şi va rămâne la Paris până în 1946, când, la 8 aprilie, se sinucide, în timp ce lucra la un volum intitulat „Manualul perfectei fericiri".

Cultură


Ultimele știri
Cele mai citite