STENOGRAME Ce discuţii telefonice avea după incendiu căpitanul ISU George Matei, cel care a permis să funcţioneze ilegal Clubul Colectiv

STENOGRAME Ce discuţii telefonice avea după incendiu căpitanul ISU George Matei, cel care a permis să funcţioneze ilegal Clubul Colectiv

Numărul persoanelor care au murit în urma incendiului din clubul Colectiv a ajuns la 48

Tribunalul Militar Bucureşti a decis, marţi, arestarea preventivă a căpitanului George Matei şi a dispus plasarea în arest la domiciliu a colegei sale, căpitan Antonina Radu, în dosarul în care sunt acuzaţi de abuz în serviciu privind eliberarea avizelor pentru Clubul Colectiv. Cei doi ar fi făcut un control la această societate, însă nu au luat nicio măsură, deşi nu avea autorizaţie.

Ştiri pe aceeaşi temă

Magistraţii Tribunalului Militar Bucureşti au hotărât marţi ca George Matei Petrică să fie arestat preventiv pentru 30 de zile, în timp ce Antonina Radu a a fost plasată în arest la domiciliu.

Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată.

De asemenea, Tribunalul Bucureşti a decis, marţi, ca administratorii clubului Colectiv, Alin Anastasescu, Costin Mincu şi Paul Gancea, acuzaţi de ucidere din culpă, să rămână în arest preventiv.  

Astfel, magistraţii au respins contestaţia acestora la decizia prin care au fost arestaţi pe 2 noiembrie.

Acuzaţiile procurorilor

Potrivit anchetatorilor, „în perioada septembrie 2014 - primăvara anului 2015, în calitate de cadre militare ale ISU Bucureşti – Ilfov, cu bună ştiinţă, în timp ce se aflau în exercitarea atribuţiilor de serviciu, cei doi nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile de serviciu, încălcând prevederile legale privind apărarea împotriva incendiilor, privind aprobarea regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate, privind aprobarea procedurii generale de control privind apărarea împotriva incendiilor, dar şi prevederile privind fişa posturilor”.

De asemenea, DNA precizează că cei doi ar fi încălcat şi „ordinele directoare ale inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cuprinse în «Concepţia generală privind desfăşurarea activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă pe anul 2014» transmisă de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă tuturor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene şi mun. Bucureşti cu adresa nr. 54588 din 11.12.2013 şi în «Precizările privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii preventive în anul 2015, cerinţele pentru Raportările privind unele activităţi preventive desfăşurate precum şi Structura cadru a evaluării activităţii preventive» transmise de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă tuturor inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă cu adresa nr. 78870 din 21.12.2014”.

Procurorii precizează că Radu şi Petrică, deşi au luat cunoştinţă şi au constatat că S.C.
Colectiv Club S.R.L. Bucureşti desfăşura activităţi specifice unui club în spaţiul închiriat de la S.C. Pionierul S.A. fără a deţine aviz/autorizaţie de securitate la incendiu, cei doi ar fi permis funcţionarea în continuare a societăţii în condiţiile constatate şi nu ar fi întreprins nicio măsură pentru intrarea în legalitate din acest punct de vedere. 

În acest fel s-a adus atingere drepturilor şi intereselor legitime ale unor persoane fizice şi ale Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (ISGU) şi s-ar fi asigurat obţinerea unui folos necuvenit de 62.298 de lei pentru clubul Colectiv, această sumă reprezentând profitul pe care societatea l-a realizat de la începerea funcţionării şi până la data incendiului de pe 30 octombrie 2015.

În documentele anchetatorilor se precizează că, potrivit legii, SC Colectiv Club SRL, al cărui obiect de activitate consta în activităţi de alimentaţie publică – respectiv bar şi alte activităţi de servire a băuturilor alcoolice, în spaţiul din Bucureşti, „era obligat să respecte reglementările tehnice şi dispoziţiile de apărarea împotriva incendiilor şi să nu primejduiască prin deciziile şi faptele lor viaţa, bunurile şi mediul, să solicite şi să obţină avizele/autorizaţii pentru securitate la incendiu”.

ISU Bucureşti – Ilfov, responsabil de avizarea clubului Colectiv

„Activitatea de autorizare, avizare, recunoaştere, desemnare, supraveghere a pieţei, controlul, organizarea stingerii incendiilor în ceea ce priveşte Sectorul 4 al mun. Bucureşti a fost determinată ca fiind responsabilitatea Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă a municipiul Bucureşti care începând cu data de 06.01.2015 a fost reorganizat devenind Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov”, spun anchetatorii.

Mai mult, ISU Bucureşti-Ilfov are în structură un compartiment de avizare/autorizare şi servicii de inspecţii şi prevenire la nivelul fiecărui sector al Capitalei, „astfel, la nivelul Sectorului 4 al municipiului Bucureşti, în cursul anului 2014, era constituit un compartiment de avizare/autorizare care a funcţionat ca şi locaţie într-un birou situat în incinta Primăriei Sectorului 4 Bucureşti”.

DNA precizează că din septembrie 2014 şi până pe 6 ianuarie 2015 conducerea Inspecţiei de Prevenire la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti a fost asigurată de colonel Lucian Ionel Crăciun, martor în cauză, iar Serviciul Prevenire Sector 4 Bucureşti avea ca şef pe lt. col Dumtiru Vidroiu, martor în cauză.

Astfel, potrivit planificării trimestriale anuală a acestui Serviciu, Antonina Radu şi George Petrică Matei au fost responsabili de clubul Colectiv în perioada verificată. Mai exact, în 2014, cei doi ofiţeri şi-ar fi desfăşurat activitatea la Serviciul prevenire Sector 4 din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti, iar începând cu  6 ianuarie 2015 la Petrică Matei la Serviciul prevenire - Biroul 2 din cadrul ISU Bucureşti – Ilfov, iar Antonina Radu la Inspecţia de prevenire - Serviciul supraveghere şi audit persoane autorizate din cadrul aceleaşi instituţii.

Ce obligaţii aveau de îndeplinit cei doi inspectori

Conform fişei posturilor din anii 2014 şi 2015 cei doi ofiţeri aveau următoarele atribuţii reţinute ca şi concludente în stabilirea ilicitului penal reţinut în cauză să planifice să să desfăşoare controale de prevenire de fond, tematice şi inopinate privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşti măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor, să verifice respectarea reglementărilor privind apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă la exploatarea şi postutilizarea construcţiilor, instalaţiilor şi amenajărilor, să constate contravenţiile prevăzute în actele normative în vigoare şi să aplice sancţiuni contravenţionale persoanelor fizice şi juridice vinovate de săvârşirea lor şi întocmeşte actualizează şi să raporteze către inspecţia de prevenire la ordin, rapoarte sinteze sau informări proprii domeniului de activitate, evidenţe nominale şi statistici în domeniul apărării împotriva incendiilor respectiv protecţiei civile, potrivit reglementărilor în vigoare şi competenţelor specifice.

De asemenea, aceştia trebuiau să propună sistarea/oprirea lucrărilor, funcţionarea operatorilor economici şi instituţiilor în cazul nerespectării prevederilor legale în domeniu să colecteze colectează şi să furnizeze date şi informaţii pentru întocmirea bazelor de date privind sursele de risc din zona de competenţă, să execute otrivit legii inspecţii şi controale, consultaţii, asistenţă tehnică de specialitate şi verificări la faţa locului privind protecţia împotriva incendiilor şi protecţia civilă să urmărească luarea măsurilor în vederea prevenirii şi limitării efectelor distructive provocate de calamităţi naturale şi catastrofe la operatorii economici şi instituţiile din zona de competenţă şi să participe la înlăturarea consecinţelor provocate de aceste evenimente, să informeze seful serviciului cu privire la neregulile constatate pe timpul controalelor, dar şi să controleze modul de respectare a prevederilor acte normative şi a celorlalte reglementări privind reglementările tehnice specifice protecţiei la incendiu.

Control la fosta fabrică Pionierul în septembrie 2014

De altfel, potrivit planurilor lunare individuale de lucru, în perioada 22 – 26 septembrie 2014, Antonina Radu şi Matei Petrică au făcut un control la fosta fabrică Pionierul, unde au discutat cu directorul Eugen Voicu, reprezentantul SC Pionierul SA. Cu acestă ocazie, cei doi reprezentanţi ISU au cerut lista cu situaţia contractelor încheiate între fosta fabrică cu alţi agenţi economici, moment în care s-a constata că într-o clădire a complexului ăşi desfăşura activitatea o altă societate decât SC Music Hall SA. 

Astfel, Radu şi Petrică au cerut au cerut să fie conduşi la acest agent economic, respectiv la clubul Colectiv, unde au spus că sunt „de la pompieri”, deşi erau îmbrăcaţi în civili, şi au vizitat spaţiul în care funcţiona societatea. Cei doi inspectori au precizat că i-au întrebat pe administratorii Paul Cătălin Gancea şi Costin Mincu dacă au dosarul de PSI, aceştia răspunzându-le că nu au un asemenea document pentru că abia a fost înfiinţată societate şi urmează să obţină autorizaţia de funcşionare.

Cei doi inspectori s-ar fi oferit să-i ajute pe administratorii firmei să le întocmească dosarul „P.S.I.”, cerându-le o copie după certificatul de înmatriculare al noii societăţii înfiinţate, şi dând totodată asigurarea că au calificarea necesară, propunerea făcută a fost acceptată de reprezentanţii firmei.

Petrică: „Nu are cine să vină în control că noi suntem de la pompieri”

„La temerea martorului Mincu Costin exprimată prin întrebarea «ce se poate întâmpla dacă vine cineva în control», inculpat cpt. Radu Antonina şi inculpat cpt. Matei George Petrică au răspuns convingător dar şi concludent pentru ilicitul reţinut în cauză «nu are cine să vină în control că noi suntem de la pompieri». De asemenea, disimulând o activitate de control cei doi inculpaţi i-au atenţionat verbal pe administratorii S.C. Colectiv Club SRL Bucureşti să astupe un gol din perete din apropierea unei prize şi să încarce un extinctor”, spun anchetatorii.

Procurorii precizează că, la câteva zile de la acest control, la clubul Colectiv au revenit cei doi inspectori şi le-au dat administratorilor mai multe înscrisuri intitulate „dispoziţii privind apărarea împotriva incendiilor” ale căror spaţii libere au fost completate de către inculpat cpt. Radu, şi care au fost semnate de către Costin Mincu precum şi formulare intitulate „Fişă individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă”.

Mai mult, cei doi ofiţeri ar mai fi revenit la clubului Colectiv unde de fiecare dată ar fi discutat cu administratorii societăţii şi ar fi luat mereu act de activitatea desfăşurată în local „şi desigur fiind în deplină cunoştinţă de cauză cu privire la lipsa avizului/autorizaţiei pentru securitate la incendiu”.

De altfel, fostul şef al Serviciului prevenire sector 4 Bucureşti, respectiv, şef Birou prevenire II din cadrul I.S.U. Bucureşti – Ilfov, unde şi-au desfăşurat activitatea cei doi ofiţeri, a declarat că SC Colectiv Club SRL nu a fost inclus în planul de control aprobat pentru că nu acesta nu ştia de existenţa clubului. Mai mult, el a precizat că nu ştie dacă Antonina Radu şi Matei Petrică ar fi făcut controale în acest club.

„Cum pana mea să-l verifici că n-ai cum”

Potrivit unei convorbiri telefonice purtate pe 7 noiembrie 2015, George Petrică Matei a precizat că ştia faptul că SC Colectiv Club SRL funcţiona fără a deţine aviz/autorizaţie de securitate la incendiu. De altfel, anchetatorii susţin că acesta ştia că în aceste condiţii funcţionează mai multe societăţi controlate în perioada cât a deţinut funcţia de inspector prevenire – ofiţer activ în cadrul ISU Bucureşti – Ilfov. 

Interlocutor:- Da domnul MARIUS! Salut!
George Matei Petrică:-  Salut! Ce faci?
Interlocutor: Uite vorbeam la telefon cu taică-miu. Da tu ce faci?
George Matei Petrică:-  Da! Eşti supărat?
Interlocutor:- A nu, nu, doamne, vorbeam cu el, nu… A, dacă sunt eu?
George Matei Petrică:-  Tu dacă eşti supărat
Interlocutor:- A nu, mă pregătesc că mi-am făcut programare la patru, mă duc să mă tund şi eu
George Matei Petrică:-  Da! Bravo
Interlocutor:- Unde eşti, aicea sau la întâi?
George Matei Petrică:-  Nu, îs aicea
Interlocutor:- A, eşti aicea!!?
George Matei Petrică:-  Îhî
Interlocutor:- Am înţeles
George Matei Petrică:-  Â…
Interlocutor:- Te-au sunat ăştia de la ISU să te duci la ei?
George Matei Petrică:-  Nu, nu
Interlocutor:- Că apare numele tău, ştii
George Matei Petrică:-  Da
Interlocutor:- Al tău şi al colegei tale
George Matei Petrică:-  Da. Nu, am văzut, a zis unu că ţi-am zis că am fost pe… zi-i, pe platformă ştii, nu la ăştia. De asta zic. Unde ai văzut?
Interlocutor:-  mi-a zis cineva
George Matei Petrică:-  Da, ştiu
Interlocutor:- Da
Interlocutor:- Îhî. Păi ştii, că-ţi dai seama că şi ei… ANTONINA RADU asta, nu?
George Matei Petrică:-  Da
Interlocutor: Dar cine e, madam aia mai în vârstă?
George Matei Petrică:-  Nu, nu, nu e doamna, nu ştiu dacă ai cunoscut-o tu
Interlocutor:- Îhî. Păi oricum  ăştia…
George Matei Petrică:-  Da
Interlocutor:- Oricum când mergea ziua ăştia erau închişi, ştii
George Matei Petrică:-  Păi asta e şi ideea, da
Interlocutor:- Cum pana mea să-l verifici că n-ai cum
George Matei Petrică:-  Exact, asta e. Dar lumea nu înţelege chestia asta, ştii
Interlocutor:- Ei nu! Păi şi ce dacă, ce n-am… eu sunt acolo, vin să te susţin (râde)
George Matei Petrică:-  Da, îţi mulţumesc
Interlocutor:- Dacă mă sună cineva, că acum ştii dacă… Îţi verifică numele, că şi ăştia de la R spun că o fac, verifică şi văd că eşti angajat la PROTECT ştii
George Matei Petrică:-  Îhî, da
Interlocutor: Şi atunci o să mă sune pe mine în calitate de administrator să mă întrebe de SORIN, că aşa au făcut… m-au sunat într-o zi de la nu ştiu ce tele…
George Matei Petrică :- Îhî.
Interlocutor:- Da…

„Cîmpeanu nici nu ştie cât costisitoare este obţinerea unei autorizaţii”

De asemenea, în cadrul aceleaşi discuţii s-a vorbit şi despre faptul că Arena Naţională şi şcolile nu au autorizaţie, lucruri care „se ştiau”. Acesta chiar a precizat că nici măcar premierul interimar Sorin Cîmpeanu, nu ştie cât de „costisitoare este obţinerea unei autorizaţii”

George Matei Petrică:- Mă rog. Da, nu ştiu de ce, că… Dar ideea e că ceea ce zic ăştia-n ă… zi, în presă şi-asta, nu… nu-i adevărat, ştii? Că-i nu ştiu ce…
Interlocutor:- Păi ştii cum e, da. Ei acuma… pentru ei e senzaţional. E…
George Matei Petrică:- Da. Ştii de ce? Pentru că se descoperă acuma… alte chestii. Uite, că n-au autorizaţii şcolile, că n-are autorizaţie Naţional Arena. De parcă nu se ştiau lucrurile astea, ştii? Parcă acuma le-ar descoperi ei prima dată.
Interlocutor : Îhî. Da.
George Matei Petrică:- Că… veneam şi io la şcoală. Păi ar trebui închise toate şcolile de luni, să nu mai meargă nimeni la… la ele. Că legea…
Interlocutor :- Păi să le-nchidă.
George Matei Petrică :- …legea spune aşa, că… nu au voie să-i dai drumu’ dacă n-ai autorizaţie de-aia de la… de securitate la incendiu, ştii?
Interlocutor :- Mda…
George Matei Petrică :- Şi-atunci… ce fac copiii, un’ se duc?
Interlocutor:- Ei, îţi dai seama că n-o să… E… valu’ ăsta acuma şi de nebunie, de… agitaţie.
George Matei Petrică:- Nu, dar ă… ideea ţi-am zis, că… Ăştia… şi-ntreba unu’, dac-a fost amendată Naţional Arena. Ok. Şi dac-a fost amendată, plătea 1250 de lei. Da’ de închis, tot n-o… n-o închidea. Acuma au posibilitatea să-nchidă. Da’ înainte nu închidea nimeni, că nu exista… ă… posibilitatea să-nchizi pă cineva …(neinteligibil)… plătea decât o amendă. Care… ştii foarte… ştiţi foarte bine ce valoare avea amenda. Era mică.
Interlocutor:- Da’ acuma cât e?
George Matei Petrică:- Păi nu ştiu, că n-am apucat să mă uit pă Ordonanţa aia care a apărut acuma, ştii?
Interlocutor:- Îhî.
George Matei Petrică:- Da’ stai ca să văd. Da’ oricum, e mare acuma, asta e clar. Nu mai e… 1250 de lei. Adică e… şi… ăia 10 mii dacă-i plăteai, dacă era între 20 de mii şi 50 de mii de lei, şi ăia 10 mii, tot erau mulţi, ştii?
Interlocutor:- Da. I-am dus pe pompieri acolo dimineaţa.
George Matei Petrică:- Aşa.
Interlocutor:- I-am lăsat acolo. I-am îmbrăcat frumos, i-am… aşa.
George Matei Petrică:- I-ai parfumat, i-ai gelat, i-ai…?
Interlocutor:- Da… da, da, da, da. Da, da, da.
George Matei Petrică:- Da. Impresia contează.
Interlocutor:- Şi… i-am lăsat acolo.
George Matei Petrică:- Îhî.
Interlocutor:- I-am zis doamnei să le dea şi lor apă, mâncare că acolo stăm …(neinteligibil)…
George Matei Petrică:- Păi şi e normal. E normal.
Interlocutor:- Şi-am plecat. Şi… ideea este că …(neinteligibil)…
Interlocutor:- Păi da, asta e, eu sunt convins că acuma toate preţurile au explodat, că e… Păi, auzi, zicea ăsta Cîmpeanu ăsta sau cum îl cheamă de la… care e pus acuma interimar că da, ok, bine… n-au aşa… nici spitale, nici astea… nici şcolile, dar nu ştie lumea cât de anevoios şi cât de costisitoare este obţinerea unei autorizaţii de (neinteligibil)  la incendiu. Înţelegi? Şi de unde au bani ăia, aia e problema… de unde au banii sco… de unde au şcolile banii, de unde au spitalele banii şi aşa mai departe, toată lumea de unde ia bani. Că dacă se trezesc ăştia cu… acuma de la minister „Hai, dă-mi o sută de milioane de euro să autorizez toate şcolile…”… de unde scot ăştia atâţia bani… că n-are… nu au ei buget atâta.
George Matei Petrică:- Păi.
Interlocutor- Da’ asta e ideea, de unde se scot banii ăştia ca să repare.
George Matei Petrică:- Păi… naşpa.
Interlocutor:- Ei, vezi, mă, nu se gândesc la lucrurile astea, ei gata cred că baţi din palme şi se fac aşa lucrurile. Nu e aşa simplu.
George Matei Petrică:- Da. Bine.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările