Halucinant. Cum justifică Guvernul Ponta, oficial, ordonanţa plagiatorilor: în niciun fel

Halucinant. Cum justifică Guvernul Ponta, oficial, ordonanţa
plagiatorilor: în niciun fel

Premierul Ponta a încercat o inginerie legislativă ca să scape de titlul ştiinţific de plagiator

Nota de fundamentare a ordonanţei care permite renunţarea la titlurile ştiinţifice, publicată azi pe site-ul Guvernului, nu conţine absolut nicio justificare privind raţiunile pentru care a fost adoptată această măsură, dar nici pentru graba de a o impune prin ordonanţă de urgenţă.

Ştiri pe aceeaşi temă

Pe 29 decembrie 2014, Guvernul a adoptat  ordonanţa de urgenţă 94, care reglementează, printre altele, posibilitatea renunţării la titlurile ştiinţifice. Actul a fost adoptat la două săptămâni după ce premierul Ponta a transmis Universităţii Bucureşti solicitarea de a renunţa la titlul de doctor. Universitatea a trimis scrisoarea către Ministerul Educaţiei, însoţită însă şi de documentaţia prin care Comisia de Etică a Universităţii a stabilit, în 2012, că lucrarea de doctorat a lui Victor Ponta a fost plagiată. În atare situaţie, ministrul ar fi fost silit să-şi motiveze anularea doctoratului tocmai pe existenţa plagiatului. Ca să evite ştampila oficială de plagiator, Premierul Ponta a adoptat ordonanţa de urgenţă 94, prin care şi-a creat posibilitatea de a renunţa, de bună voie şi fără justificare, la titlurile ştiinţifice.

Ordonanţa de urgenţă a fost publicată în Monitorul Oficial din 30 decembrie, dar în preambul nu se face nicio referire la motivele pentru care a fost adoptată procedura de renunţare la doctorat şi nici la urgenţa care a reclamat-o. Preambulul se referă exclusiv la celelalte trei măsuri pe care ordonanţa le reglementează şi care nu au legătură cu doctoratele sau cu titlurile ştiinţifice.

La aproape o lună de la adoptare,  Guvernul a publicat în sfârşit, pe propriul site, şi nota de fundamentare a acestei controversate ordonanţe de urgenţă, în care ar trebui să fie explicate mult mai în detaliu atât raţiunile adoptării ei, cât şi situaţia de urgenţă care a justificat-o. Nota de fundamentare nu explică însă nimic din toate acestea.  

În partea care se referă la titlurile ştiinţifice, nota de fundamentare nu face decât să treacă sec în revistă legislaţia care a guvernat problematica doctorală din 1991 şi până azi – atât şi nimic altceva.

Prezentăm mai jos partea din nota de fundamentare care se referă la doctorate, preambulul integral al ordonanţei de urgenţă, precum şi articolul din ordonanţă care permite renunţarea la titlurile ştiinţifice:

 

*Nota de fundamentare a ordonanţei de urgenţă, partea referitoare la doctorate:

Doctoratul, organizat, drept ciclu III de studii universitare  conform Legii privind organizarea studiilor universitare nr. 288/2004 şi al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 era organizat, ca învăţământ postuniversitar, conform prevederilor art. 70 alin.(2) din Legea învăţământului nr. 84/1995,  şi se desfăşura în instituţii de învăţământ superior şi în şcoli de studii postuniversitare, acreditate în acest scop.

Admiterea, organizarea şi desfăşurarea studiilor postuniversitare de doctorat erau reglementate prin  Hotărâre a Guvernului.

Prin Hotărârile Guvernului adoptate, în temeiul Legii 84/1995, în acest scop (Hotărârea Guvernului  nr. 590/1997 privind organizarea şi desfăşurarea doctoratului şi Hotărârea Guvernului  37/1999), erau stabilite reglementări principale privind:

- Programul de pregătire a doctoranzilor (se organiza pe baza prezentei Hotărâri de Guvern şi a regulamentelor proprii ale Instituţiilor Organizatoare de Doctorat, în concordanţă cu specificul domeniului de doctorat);

- Durata programului de pregătire;

- Structura programului de pregătire (conţinea activităţile de pregătire teoretică şi aplicativă specifice domeniului de doctorat, susţinerea a cel puţin 3 examene şi a cel puţin 3 referate de cercetare ştiinţifică sau a cel puţin 3 lucrări de creaţie în domeniul artelor);

- Examenele şi referatele de cercetare ştiinţifică sau lucrările de creaţie (erau susţinute în faţa unor comisii de examinare, propuse de conducătorul de doctorat şi aprobate de conducerea I.O.D. Susţinerea referatelor de cercetare ştiinţifică sau a lucrărilor de creaţie este publică);

- Stabilirea temei tezei de doctorat (de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corela cu programul de pregătire);

- Aprobarea de către conducerea I.O.D a temei tezei de doctorat, precum şi a programului de pregătire a doctorandului.

Totodată, se prevedea obligativitatea ca teza de doctorat să conţină elemente de originalitate specifice domeniului abordat, precum şi modalităţi de validare ştiinţifică a acestora sau de recunoaştere valorică în domeniul artelor.

În acelaşi timp, erau instituite prevederi privind obligativitatea I.O.D de a avea în regulamentul propriu de organizare şi desfăşurare a doctoratului, cerinţe privind elaborarea tezelor de doctorat.

Constatăm, aşadar, că până în anul 2004 nu există norme primare privind răspunderea pentru abateri de la buna conduită  în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.  Singurele norme în vigoare erau cele instituite prin Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu modificările ulterioare,  Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată, şi Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare care însă nu reglementau acest domeniu.

În 2004, a fost adoptată  Legea  nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, care însă are ca subiect personalul de cercetare-dezvoltare căruia i se aplică Codul de etică şi deontologie profesională elaborat de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare conform Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

În 2011, prin Ordonanţa Guvernului nr. 28/2011 se extind prevederile Legii 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare asupra activităţilor universitare.

Completarea adusă prin Ordonanţa Guvernului nr. 28 din 31 august 2011 Legii 206/2004 s-a realizat ca urmare a intrării în vigoare a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 în care s-au instituit reguli cu privire la:

-        politicile de echitate şi etică universitară, cuprinse în Codul de etică şi deontologie profesională ce se aprobă de către senatul universitar;

-        măsurile educaţionale, administrative şi tehnice care se pot lua pentru garantarea originalităţii lucrărilor de licenţă, master, doctorat, articolelor ştiinţifice sau a altor asemenea lucrări, precum şi sancţiunile aferente.

 * Preambulul integral al ordonanţei de urgenţă

Avand in vedere situatia extraordinara creata de solicitarile unor angajatori de a li se asigura forta de munca calificata profesional, printr-un proces la care sa participe activ, motiv ce determina urgenta introducerii in sistemul national de invatamant preuniversitar a formei de pregatire profesionala organizata in sistem dual, incepand cu anul scolar urmator, pentru care fundamentarea cifrei de scolarizare si promovarea ofertei educationale, in comun, sunt urgente, realizandu-se in luna februarie 2015,

Deoarece admiterea in sistem dual se desfasoara incepand cu luna mai, anul curent, in vederea selectarii viitorilor elevi, pe baza ofertei educationale, promovate, in comun, de catre scoli in parteneriat cu operatori economici,

Avand in vedere situatia exceptionala determinata de incetarea de drept, in luna februarie 2015, a contractelor de munca ale unui numar semnificativ de cadre didactice cu grad de asistent/lector ce nu si-au obtinut titlul de doctor pana la aceasta data, desfasurarea procesului educational din invatamantul superior, in anul universitar 2014-2015, fiind grav afectata, institutiile de invatamant superior neputand asigura in conditii optime procesul de invatamant,

Luand in considerare necesitatea functionarii, in conditii optime a Agentiei Romane de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, se impune stabilirea unui numar optim de membri in raport cu resursele financiare gestionate si pentru mentinerea dreptului de a realiza evaluari academice conform standardelor europene, situatii a caror reglementare nu poate fi amanata,

Ţinand seama de necesitatea imperioasa de asigurare a calitatii si a conditiilor optime pentru desfasurarea procesului de invatamant in anul universitar 2014-2015 si pentru a permite accesul absolventilor invatamantului obligatoriu din anul scolar curent, care finalizeaza clasa a X-a in iunie 2015, la forma de pregatire profesionala organizata, in parteneriat cu operatorii economici, in sistem dual in vederea asigurarii de personal calificat profesional,

În vederea asigurarii bunei functionari a sistemului national de invatamant,

Ţinand cont de nevoia de a asigura un sistem de organizare si functionare a sistemului national de invatamant predictibil si functionabil,

Deoarece toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

 * Fragmentul din ordonanţă care se referă la titlurile ştiinţifice:

12. La articolul 168, după alineatul (7) se introduc două noi alineate, alineatele (7^1) si (7^2), cu următorul cuprins:

"(7^1) Titularul unui titlu ştiintific poate solicita Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice renunţarea la titlul în cauză. În acest caz Ministerul Educaţiei si Cercetării Ştiintifice ia act de renunţare printr-un ordin de revocare emis în acest scop.

(7^2) Actul administrativ constatator al titlului ştiinţific se anulează de la data emiterii ordinului de revocare. Procedura de renunţare la titlu, precum şi cea privind anularea actului administrativ constatator al titlului ştiinţific se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice."

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos:


citeste totul despre:
Modifică Setările