Cei ce încă se mai implică, vor cugeta bine până să decidă dacă se vor mai implica şi în ce condiţii se vor mai implica.

Este vorba de art. 81 din viitoarea lege a asociaţiilor de proprietari, articol care menţionează că „orice proprietar are dreptul de a contracta, în nume şi pe cheltuiala proprie lucrări de ... expertiză contabilă a cheltuielilor asociaţiei de proprietari, cu o persoană fizică sau juridică autorizată…“

În concret se va întâmpla astfel:

a) cei care contestă „din gură“ orice şi sunt nemulţumiţi lună de lună, fără ca în concret să poată susţine ceva pertinent – vor primi lovitura decisivă pentru că, vor avea deschisă calea realizării unei expertize, însă pe propriul buzunar. Sigur că, majoritatea covârşitoare nu va apela la astfel de servicii. Prin urmare, având la dispoziţie o astfel de posibilitate, dar de care nu doreşte să dispună, respectivul proprietar NU mai poate contesta şi nici nu mai poate emite pretenţii faţă de asociaţie.

b) cei care au resursa financiară şi care au o chestiune „de principiu“ cu asociaţia/preşedintele/administratorul şi vor apela la un astfel de serviciu, în funcţie de rezultatul căruia, pot demara şi alte acţiuni împotriva asociaţiei. Mare grijă din partea administratorilor şi preşedinţilor în ceea ce reprezintă modul de calcul lunar, pentru că o astfel de lucrare de specialitate poate să aibă consecinţe juridice, dacă modul de repartizare nu este cel legal.

c) cei care acum sunt neîndreptăţiţi de modul de calcul al listelor de plată şi nu reuşesc să aibă acces la actele contabile ale asociaţiei, se pot asocia suportând costul şi astfel pot demonstra că solicitările lor, chiar sunt întemeiate. Astfel vor avea acces mai uşor la instanţele de judecată în a solicita recalcularea cotelor de întreţinere.

Într-o astfel de formă, spun că prevederea nu este una în folosul proprietarului, motivat de faptul că, expertiza este şi rămâne una extrajudiciară, ceea ce înseamnă că, dacă se ajunge în faţa instanţelor, este necesară o altă expertiză (alţi bani, alţi nervi şi alt timp pierdut). Sigur că, dacă mai există administratori cu frică, textul pune presiune în a realiza repartizări corecte, ştiind că, oricare proprietar nemulţumit poate să aibă acces la o astfel de lucrare din partea unui specialist.