Dragi candidaţi,

Alegerile europene vin la un moment crucial în ceea ce priveşte planificarea viitorului nostru. Criza actuală nu e doar financiară ci mult mai complexă. Ea cere o schimbare a paradigmei, o schimbare care începe cu restaurarea rolului central şi valorii hranei.
 
Pentru a răspunde acestei crize, Slow Food doreşte iniţierea unei Politici Comune a Hranei Durabile în Europa. Această politică trebuie:

·      Să abordeze holistic sistemul de hrană.

·      Să aspire către o tranziţie spre un sistem de producţie, distribuţie şi consum al hranei care să fie bun (să reflecte sănătatea, cultura şi gusturile comunităţilor locale), curat (să respecte mediul înconjurător) şi drept (să ia în considerare drepturile celor care cultivă, cresc şi produc alimentele, dar şi ale celor ce cumpără şi consumă).

·      Să se bazeze pe păstrarea biodiversităţii (varietăţi de plante, specii indigene de animale, alimente artizanale) şi pe rolul micilor producători şi consumatori.

·      Să pună în practică aceste principii în toate negocierile şi relaţiile cu alte ţări (precum Parteneriatul Transatlantic pentru Comerţ şi Investiţii).

Slow Food vă cere să promovaţi o Politică Comună a Hranei Durabile angajându-vă să abordaţi următoarele teme:
 
DREPTUL LA HRANĂ: Asigurarea accesului echitabil la alimente sănătoase şi produse sustenabil pentru toţi, în special pentru grupurile vulnerabile.

SUSŢINEREA MICILOR PRODUCĂTORI: Simplificarea reguleilor UE privind igiena şi aplicarea de excepţii astfel încât să salvgardeze şi să promoveze produse tradiţionale puse pe pieţe locale sau vândute direct. Aceste produse riscă să dispară date fiind regulamentele birocratice de standardizare şi de igienă care nu diferenţiază între agroindustrie şi producţie artizanală de scară mică.

INFORMAREA CONSUMATORULUI:

·      Promovarea etichetării obligatorii de origine pentru carnea neprocesată şi produse precum lapte, alimente neprocesate şi carne folosită ca ingredient.

·      Acceptarea adăugării următoarelor informaţii la ceea ce este deja cerut în mod legal pe etichetă: varietăţi şi specii animale, tehnici de cultivare şi procesare, caracteristici ale mediului înconjurător şi ariilor locale, bunăstarea animalelor.

DEŞEURI ALIMENTARE: Promovarea politicilor care abordează deşeurile alimentare prin creşterea conştientizării valorii hranei în toate fazele lanţului de aprovizionare (producţie, distribuţie şi consum).

SEMINŢE:

·      Garantarea dreptului (şi obligaţiei) ţăranilor de a produce seminţe, de a certifica ei înşişi seminţe (garantând trasabilitatea şi atestând sănătatea lor) şi de a le vinde.

·      Încurajarea înregistrării varietăţilor indigene în cataloage publice ca o măsură de salvgardare culturală şi comercială a seminţelor şi, consecutiv, a biodiversităţii în întregul ei.

·      Garantarea liberului schimb al seminţelor.

ORGANISME MODIFICATE GENETIC:

·      Promovarea interzicerii cultivării oricăror culturi OMG în Europa.

·      Încurajarea folosirii alimentelor şi furajelor nemodificate genetic.

·      Consolidarea evaluării riscurilor OMG-urilor şi asigurarea transparenţei în această problemă.

PESTICIDE:

·      Limitarea pesticidelor cât mai mult posibil.

·      Încurajarea sistemelor de management agricol (ex.: agricultură organică şi agroecologie) bazate pe rotaţia culturilor, diversificarea culturilor şi protecţia insectelor benefice care protejează biodiversitatea.

BUNĂSTAREA ANIMALELOR:

·      Introducerea unui timp maxim de transfer de la fermă până la abator.

·      Reducerea drastică a folosirii antibioticelor în înmulţire şi creştere.

·      Interzicerea vânzării cărnii obţinute din animale clonate sau din urmaşii lor.

 

Dacă doriţi să susţineţi Politica Comună privind Hrana Durabilă, bazată pe aceste măsuri, contactaţi Slow Food.
 

Mişcarea Slow Food strânge milioane de oameni dedicaţi şi pasionaţi de hrana bună, curată şi echitabilă. Mişcarea include mari bucătari, tineri, activişti, fermieri, pescari, experţi şi profesori universitari în peste 150 de ţări; o reţea de peste 100.000 de membri legaţi în 1.500 de filiale locale (denumite conviviumuri) peste tot în lume. Ei se reunesc din doi în doi ani la Torino într-o adunare imensă intitulată Terra Madre şi supranumită Naţiunile Unite ale Ţăranilor.