Inventatorul acestei maşinării a înţeles din timp ce se cere pe piaţă. A înţeles şi s-a conformat cât se poate de repede: piaţa academică românească cere articole ştiinţifice publicate în limba engleză, în reviste de specialitate apărute în străinătate (preferabil în America), indexate în baze de date internaţionale. Cum nimic nu se compară cu ce faci tu cu mâna ta, căci nu mai depinzi de unul şi de altul, de „mofturile” evaluatorilor străini, de îndelungate perioade de aşteptare, dar mai ales scapi de acele extrem de cronofage activităţi care se cheamă „cercetare”, „studiu”, „citit” şi „scris” şi mai ales când natura a împletit până la contopire cromozomul omului de acţiune şi cromozomul „intelectualului”, „profesorului universitar”, pui mâna pe mouse şi treci la treabă: înfiinţezi o editură, şi nu oricare, ci una cu sediul la New York (numită mai întâi Denbridge Presss, apoi Addelton Academic Publishers (New York)[1], care la rândul ei va edita niscaiva reviste „străine”, mai înfiinţezi un institut de cercetare, tot „american” şi, ca să fie tacâmul complet, înfiinţezi şi câteva baze de date unde îţi indexezi propriile reviste. În plus, îţi acorzi singur câteva premii decernate de către fantomaticele institute şi edituri pe care le patronezi.

După ce uleiul e încins vine timpul să turnăm preparatul. Ce să torni însă într-o revistă dacă ţie nu-ţi place cartea? Ce să torni într-o revistă dacă n-ai nici o idee în cap şi nici n-ai chef să-ţi pierzi vremea cu asemenea ocupaţii bune pentru sărăntoci? Tu vrei să avansezi, să devii conferenţiar, profesor, şef de departament, să iei şi să faci bani cât mai repede şi cu cât mai puţin efort – nu este aceasta definiţia eficienţei? Şi ca tine sunt atâţia, atâţi de mulţi… de ce nu i-ai folosi în propriul tău interes?

Şi aici intervine ideea „strălucită” a inventatorului: o maşinărie, de o simplitate uluitoare, care să producă articole, o bandă rulantă pe care la un capăt pui un titlu, iar la celălalt iese articolul gata rumenit şi bine indexat, numai bun de raportat ca lucrare ştiinţifică. „Dă-mi tema şi până mâine articolul e gata, iar poimâine este publicat într-o revistă internaţională şi indexat într-o duzină de baze internaţionale.” Oferta este tentantă, greu de refuzat, mai ales când te gândeşti că poţi comanda zeci de articole într-un an.

Modul de funcţionare a maşinii de articole: se introduce tema primită într-un motor de căutare, se descarcă câteva lucrări găsite, se introduce un ctrl+F cu termenul-cheie în text şi alegi propoziţii şi fraze relevante. Se mai adaugă şi nişte ghilime ici şi acolo, se mai pun nişte referinţe bibliografice pentru a „acoperi” plagiatul. Propoziţiile şi frazele astfel extrase sunt dadaist amestecate şi la capătul acestui efort de „spălare de idei” rezultă o frumuseţe de articol ştiinţific, de aproximativ cinci pagini. O asemenea tiparniţă de articole ştiinţifice adaugă la lista falsificatorilor – de bani, de acte, de opere de artă – ignobila ocupaţie a falsificatorului de articole ştiinţifice. Solicitantului de articol ştiinţific i se înmânează – contracost? – în cel mai scurt timp produsul falsificat, urmând ca acesta să obţină diferite şi mari beneficii, de la trecerea frauduloasă a graniţelor dezvoltării profesionale până la obţinerea de granturi importante sau la obţinerea unor importante poziţii în lumea „academică”.

Lipsa de imaginaţie a patronului acestei maşinării este inimaginabilă: rezumatele pe care textele copy-paste redactate de domnia sa le poartă în deschidere sunt concepute exact în aceeaşi manieră în care sunt alcătuite textele: „X a spus că…, dar Y zice că…, în concluzie Z afirmă că…”. Iată un exemplu luat la întâmplare din „producţia” ştiinţifică a editorului, George Lăzăroiu, conferenţiar universitar la Facultatea de Jurnalism a Universităţii Spiru Haret: în CV-ul domniei sale raportează pentru un singur an – 2009 – douăzeci şi două asemenea articole, iar în fişa candidatului pentru postul de conferenţiar (pe care l-a şi obţinut prin Ordinul Ministrului Educaţiei  declară că a publicat 119 articole în reviste „internaţionale”, de fapt în propriile lui ficţiuni apărute la editura Denbridge Presss / Addelton Academic Publishers (New York) :

ABSTRACT. Lamont shows that many contenders for prestigious fellow-

ships are selected because of a combination of excellence and diversity

considerations. Finkin and Post claim that no university currently deals with

its faculty as if academic freedom of research and publication were an

individual right to be fully free from all institutional restraint. Areen main-

tains that academic freedom is about much more than faculty speech: it is

central to the functioning and governance of colleges and universities. On

Jones’s reading, what distinguishes a group as a group for right-holding

purpose is quite different for the corporate than for the collective conception.

(în George Lăzăroiu, SCHOLARLY JUDGMENT AS A SOCIAL PROCESS, Contemporary Readings in Law and Social Justice, vol. 1 (1) 2009, p. 578) Articolul respectiv are trei pagini şi jumătate cu tot cu abstract.

Articolul produs sub acest nume de către lăcătuşul academic George Lăzăroiu arată astfel (subliniat cu galben reprezintă tot ce este preluat cuvânt cu cuvânt, nesubliniate au rămas cuvintele de legătură, singura contribuţie originală a domnului Lăzăroiu:

În Review of Contemporary Philosophy  Volume 11, 2012, pp. 140–145, ISSN 1841-5261 se află o adevărată pleiadă de astfel de produse. Ele sunt plasate, strategic, la sfârşitul revistei, după ce, în prealabil, „li se ia ochii” cititorilor cu contribuţiile notabilităţilor internaţionale, al căror rol este să ia piuitul eventualilor cârcotaşi. Unul după altul, se succed 4 articole scrise de aceeaşi mână, făcute după acelaşi calapod: cutare zice, celălalt afirmă, cutare susţine… (vezi pdf-ul ataşat: 4 Review of Contemporary Philosophy) Maşinăria acoperă o plajă foarte întinsă, de la ontologie la textile.

Articolele scrise şi publicate  de membrii „comunităţii ştiinţifice” addelton-iste sunt, de la un capăt la altul, nişte plagiate ordinare. Crezând că fentează legea şi că nu pot fi acuzaţi de plagiat dacă menţionează sursa, singura contribuţie originală a autorilor este introducerea fragmentelor preluate cu sau fără ghilimele: Jones notes…, Jones writes… etc). Chiar atunci cînd nu se pun ghilimele, textul aparţine tot autorului sau autorilor prăduiţi. Iată un exemplu concludent:

News as social artifact

Un alt exemplu este articolul adnotat al Angelei Banciu, intitulat Institutional Reform in the European Union, publicat în Angela Banciu – Pages from Geopolitics, nr. 2-2009

(vezi pdf-ul ataşat, Angela Banciu – Pages from Geopolitics-Nr-2-2009).

Profitorii acestei caracatiţe academice sunt mulţi şi însemnaţi. Iată o listă a autorilor copy-paste, marca Addelton-Lăzăroiu:

ŞTEFAN PĂUN – profesor universitar la universitatea Hyperion, decanul Facultăţii de Istorie-Geografie

„Democratization and the Romanian Post-Communist Transition”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [189]

„National Development and Transitional Politics in Romania”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [221]

32 articole

GEORGE LĂZĂROIU

„News as a Social Artifact”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [194]

„How the Media Constructs Reality”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [225]

ADRIAN CONSTANTINESCU – se declară „Cercetător principal la Societatea de Lingvistică Teoretică” (un „partener” Addleton şi USH)

traduce, probabil, articolele pentru Addleton; face parte din sistem:

bestjobs.ro/adrian.constntinescu

„Why Should a Truth-Conditional Theory of Meaning Take the Form of a Properly Semantic Theory?”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [205]

19 articole

MĂDĂLINA STELIANA NICOLOF (DEACONU) – fost lector univ. la Piteşti, actualmente lector univ. dr. la Titu Maiorescu

Lista ei de lucrări este compusă aproape exclusiv din Addleton/Denbridge/Cartea Universitară/Ars Academica

„Second Language Acquisition and the Networked Multimedia Environments”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [209]

23 articole

OANA (MAGDALENA) GHERMAN – dr în filosofie, autoare a două cărţi de filosofie (existente în biblioteci), profesor de liceu – se pare că nu a profitat (până acum) de cele 14 colaborări copy-paste la Addleton.

„The Model of Meaning in Terms of Truth-Conditions”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [213]

14 articole

ADRIANA (MIŢU) DRĂGAN – Conferenţiar universitar doctor, (fost?) prodecan al Facultăţii de Muzică – USH

„The Meaning of Choral Musical Experience”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [294]

„The Melodic Substance of Sacred Choral Music”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [310]

4 articole

VIORICA BARBU-IURAŞCU – lector universitar doctor, etnomuzicolog (solist de muzică populară), USH

25 de „studii” copy-paste publicate la Addleton/Denbridge

„Emotional Expression and Complexity in Music”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [298]

„Melodic Contour and the Significance of Rules of Musical Style”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [314]

25 articole

OVIDIU DRĂGAN – Lector universitar doctor Facultatea de Muzică – USH (fost?)

„Textural Structure and Manner of Execution in Sacred Choral Music”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [302]

„Self-Perception of Aesthetic Experience in Choral Music”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [318]

4 articole

LUMINIŢA POGĂCEANU – Lector universitar doctor Facultatea de Muzică – USH, secretarul Comisiei de etică a Facultăţii

„Paradigms of Compositional Logic in Piano Music”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [306]

„Essentialism and Musicality”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [322]

34 articole

DUMITRU VĂDUVA – judecător la Piteşti, lector universitar la Universitatea din Piteşti

coruptiainarges.ro/intamplari.php?id=46&id_i=712&data=2009-01-09

„Contract Enforcement and the Pattern of Trade”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [326]

„Justice, the Law of Contacts, and the Economics of Law”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [358]

8 articole

AUREL PERA – lector universitar la Universitatea din Craiova

„Advanced Mathematical Thinking and Cognitive Development”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [185]

„The Psychology of Mathematics Education and the Conjectural Nature of Experimental Mathematics”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [217]

21 articole

CAMELIA MORĂREANU – procuror, lector univ. dr. Universitatea din Piteşti

„Knowing and Governing Prisoners and Prison”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [330]

„The Logic of State Punishment and Criminal Responsibility”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [350]

6 articole

ELISE VÂLCU – jurist avocat, lector univ. dr. Universitatea din Piteşti

„Effects of Judicial Quality on the Pattern of Trade”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [334]

„Contract Law, Economic Reasoning, and Trade Agreements”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [354]

6 articole

FELICIA GEORGESCU -?

„Contract Law and Behavioral Economics”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [338]

2 articole

ION ZĂULEŢ – ?

„How Legal Institutions Impact Countries’ Financial Development”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [342]

3 articole

VERONICA BĂDESCU-ŞERBĂNOIU – judecător Curtea de Apel din Piteşti, lector univ. Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Râmnicu-Vâlcea, USH

„Law Reforms and Domestic Violence”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7 [346]

3 articole

DORIN DOBRIŞAN – prof. univ dr. Facultatea de Contabilitate şi Finanţe, Râmnicu-Vâlcea

indiscret.ro/171/indiscretii/6072/zvon-de-valcea-directorul-cec-suspendat-din-functie.html

„Inflationary Expectations and the Transmission of the Policy Interest Rate”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7  [362]

„Contemporaneous Monetary Policy Decision and Growing Global Financial Integration”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7  [384]

51 articole

CONSTANTIN ZAHARIA • NICOLAE TUDORESCU

IOANA ZAHARIA

CONSTANTIN ZAHARIA – conf. univ. dr Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor Universitatea din Craiova, evaluator ARACIS

39 articole

NICOLAE TUDORESCU – fost viceprimar (PSD) al municipiului Drobeta Turnu Severin, arbitru al Curţii de Arbitraj Comercial Mehedinţi, director de Programe Phare

„Production Systems and Environmental Management”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7  [367]

„Technical Developments and Human-Centered Production Systems”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7  [380]

LUMINIŢA IONESCU – decan Universitatea SPIRU HARET, Facultatea de Contabilitate şi Finanţe Rm. Vâlcea, studii postdoctorale în desfăşurare la Academia Română, POSDRU/89/1.5/S/61755. Este evaluator ARACIS.

Întreaga listă de Lucrări semnificative (din CV) pe ultimii 5 ani este formată exclusiv din articole publicate la Addleton sau Denbridge (= Addleton)

http://www.spiruharet.ro/facultati/management-bucuresti/cadre/ed482a80eef894d09761b590a545c067.pdf

http://pfe.aracis.ro/inscriere/registru/evaluator/335/

Trece în CV citări în articole copy-paste. Premii acordate de Contemporary Science

„Internal Control Effectiveness and Risk-Management Process”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7  [372]

63 articole

ELENA-MARIA TUDOR

„Monetary Policy Shocks and Financial Stability”, Linguistic and Philosophical Investigations, vol. 7  [376]

18 articole

[1] Sediul „faimoasei” case editoriale Addelton Academic Publishers din New York 50th Street, Woodside, New York 11377, USA coincide cu adresa personală a domnului Theodor Damian, preot ortodox, cadru didactic la Universitatea Spiru Haret.

Citiţi aici.

 


Articolul de faţă este o analiză realizată exclusiv de către Horia Pătraşcu, blogger adevarul.ro. Opiniile exprimate în rubrica de bloguri sunt asumate în totalitate de bloggeri şi nu reprezintă întotdeauna poziţia ziarului.