Prin natura meseriei” pe care mi-am ales-o, sunt mereu înconjurată de cursanţi. Şi cum unii dintre ei sunt zilele acestea în febra examenelor de bacalaureat, resimt şi eu, alături de ei, emoţia cu care întâmpină această perioadă importantă din viaţa lor.

Orele de studiu, materia parcursă, zecile de subiecte model pe care le-au rezolvat înainte pentru fiecare probă în parte ar fi trebuit să alunge emoţiile pentru cei mai studioşi dintre ei. Însa noi, care am trecut la rândul nostru, e drept, cu ceva ani în urmă, prin aceleaşi emoţii, ştim că ele nu trec atât de uşor. De altfel, elevii care dau astăzi bacalaureatul vor avea multe alte ocazii să se întâlnească cu aceste emoţii pe parcursul traiectoriei spre statutul de adulţi: emoţiile examenelor de admitere în facultate, cele din sesiune, cele de la testările pentru certificările în diferite discipline sau chiar cele de la intreviurile pentru obţinerea unui job.

Emoţiile pot fi constructive, iar pentru asta trebuie să îţi asiguri o pregătire adecvată care să îţi dea siguranţa că poţi face faţă oricărui subiect de examen, fie el scris sau oral. Pentru asta, este necesară o pregătire nu doar a materiei de examen ci şi a abilităţilor de a vorbi în public, de a susţine şi a argumenta o idee.

Deprinderea şi dezvoltarea abilităţilor de public speaking implică multă pregătire care, din păcate, nu se regăseşte în curricula şcolilor noastre de stat. Profesorii, părinţii dar şi elevii ar trebui să acorde o mai mare atenţie acestui aspect în timpul anilor de studiu, pentru a putea fi pregătiţi în faţa unui examen atât de important cum este bacalaureatul. Pentru mulţi dintre elevi, probele orale de la bacalaureat sunt primele situaţii în care sunt nevoiţi să vorbească în public în faţa unei audienţe atât de importante cum sunt profesorii.

La şcoală, copiilor li se sugerează să acorde atenţie conţinutului unui discurs sau a unei instanţe de comunicare în ceea ce priveşte gramatica şi vocabularul, însă despre tonul vocii lor în momentul în care se adresează unei audienţe, despre volum, mimică, gestică, ritmul sau intonaţia discursului lor nu li se povesteşte. Acestea sunt câteva dintre noţiunile pe care un copil bine pregătit trebuie să le aibă în vedere atunci când este pus într-o situaţie de importantă din viaţa lui, precum un examen oral.

Chiar dacă şcoala nu îi pregăteşte pentru asta, există cursuri specializate care pun accent pe dezvoltarea abilităţilor de vorbire liberă în faţa unei audienţe. Fie că sunt cursuri de vară dedicate vorbirii libere, fie că fac parte din metoda de predare a unor cursuri de vară în limba engleză, fie că sunt competiţii de dezbateri publice organizate în cadrul şcolii, acest tip de activităţi ar trebui să fie o experienţă pentru orice elev. Eu le recomand de fiecare dată cursanţilor noştri astfel de activităţi. Mai mult decât atât, am dezvoltat alături de profesorii centrului de învăţare a limbii engleze pe care îl conduc cursuri de vară care au ca scop dezvoltarea abilităţilor de vorbire prin metode de predare care îmbină jocul de rol cu exerciţiile de vocabular, improvizaţia, competiţiile, activităţi individuale şi lucrul în echipă. Pentru cursanţi, beneficiile, în afară de exersarea şi consolidarea cunostinţelor de limba engleză, sunt mult mai mari: dezvoltarea fluenţei,a gândirii critice şi a creativităţii, o mai bună gestionare a emoţiilor în public, precum şi dezvoltarea abilităţilor de relaţionare şi comunicare.

Cred foarte mult că orice astfel de ocazie este o oportunitate pentru că vorbitul în public este o abilitate de viaţă atât de importantă în societatea zilelor noastre. Un tânăr conştient de importanţa acestor abilităţi va avea mai multe şanse să-şi facă auzită vocea, să se diferentieze şi să se impună ca lider.