Dar de ce doar 11 şi nu 18 culte, aşa cum apar recenzate în 2012?

Nu ştiu dacă tocmai acestea sunt primele semne, dar observ că religia, de la o vreme, se impune şi nu se dispune. Dacă se doreşte reducerea discriminării religioase, să se reducă pentru toată lumea, nu prin adoptarea a 11 manuale diferite, faţă de 18, ci a unui manual unic, prin care să fie prezentate toate cultele, în mod echitabil, astfel încât elevul să fie obişnuit să aprecieze şi celelalte valori, nu să fie ghidat din fragedă pruncie pe o singură direcţie. Mai mult de atât, elevul nu poate decide asupra propriului cult, iar părinţii şi şcoala vor decide pentru el. Aşa ceva este mai greu de admis. Dacă există Dumnezeu, există un singur Dumnezeu, iar religiile şi cultura trebuie prezentate comparativ într-o singură „Biblie”.

Acelaşi lucru se poate observa în privinţa manualelor ce vor fi elaborate pentru diverse etnii. De ce să elaborăm manuale pentru 7 etnii, dacă în România convieţuiesc 20 de etnii? Dar de ce să nu elaborăm manuale şi în limba poloneză, turcă, tătară, chineză sau chiar maghiară în trei dialecte?

"Informaţia din aceste manuale trebuie să corespundă cu învăţăturile bisericeşti, corectitudinea informaţiei şi exprimarea academică" şi cu siguranţă va fi adaptată la nivelul celor din primele clase primare. "Se vor desfăşura ateliere de lucru prin care se vor transmite aceste învăţături" şi alte condiţii care mai de care stabilite şi punctate.

Mi-ar fi plăcut să citesc despre corectitudinea informaţiei în acord cu corectitudinea ştiinţifică şi nu strict bisericească pentru că, din proprie experienţă, constat că elevii de liceu încă mai cred că „Pâmântul a fost creat în 7 zile”, iar ziua lui Dumnezeu are tot 24 de ore.

Mi-ar plăcea să cred că dincolo de costurile enorme al acestui proiect, fonduri care poate vor fi scoase de la bugetul de stat şi nu al celui bisericesc, iniţiatorii vor lua în consideraţie că în aceste manuale vor fi informaţii care să corespundă şi realităţii, şi nu se vor mai admite informaţii lipsite de sens ce se regăseau în vechile manuale, cum ar fi, de exemplu, faptul că „omul a apărut pe Terra acum câteva mii de ani”, nerespectâdu-se nici măcar un argument antropologic.

Dumnezeu este pentru toţi, nu este diferit. Lumea nu se reduce la o singură dogmă sau adevăr. Lăsaţi copiii să cunoască mai mult, prin propriile alegeri spirituale.

Impunerea induce segregarea religioasă şi nu unitatea Dumnezeiască.