PNDR 2015. Ministerul Agriculturii a lansat trei noi module de finanţare, pentru irigaţii şi activităţi neagricole

0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ministerul Agriculturii a lansat trei noi măsuri din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020: sub-măsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea  sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - Irigaţii“, sub-măsura 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale“  şi sub-măsura 6.4 „Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole“.

În ceea ce priveşte sub-măsura 4.3 „Sprijin pentru investiţii în infrastructură legate de dezvoltarea, modernizarea şi adaptarea sectoarelor agricol şi forestier” - Componenta irigaţii, aceasta dispune de o alocare financiară totală aferentă PNDR 2014-2020 de 435,3 milioane de euro (FEADR + Buget Naţional), respectiv de o alocare financiară aferentă sesiunii 2015 de 218 milioane de euro (FEADR + Buget Naţional).

100% nerambursabil pentru asociaţiile utilizatorilor de apă

Sub-măsura poate fi accesată de organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agricole.

„Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile, şi nu va depăşi 1.000.000 de euro/proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere sub presiune, respectiv 1.500.000 de euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor de pompare şi repompare“, se arată într-un comunicat al Ministerului Agriculturii.

„Prin PNDR 2007-2013 am finanţat proiecte pentru infrastructura secundară de irigaţii pentru o suprafaţă de peste 300.000 de hectare.
Prin măsura lansată astăzi, deschidem sesiunea de primire de proiecte din partea organizaţiilor şi federaţiilor ale utilizatorilor de apă înfiinţate în conformitate cu legislaţia în vigoare, constituite din proprietari sau utilizatori de terenuri agricole, pentru a dezvolta infrastructura secundară pentru alte 400.000 de hectare“, a precizat ministrul Agriculturii, Daniel Constantin.

Ce activităţi neagricole sunt eligibile

Sub-Măsura 6.2 Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale dispune de o alocare financiară totală PNDR 2014-2020 de 117,7 milioane de euro, iar alocarea financiară a sesiunii din 2015  (15 iulie – 30 octombrie) este de 44.164.707 de euro.

Această măsură vizează diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul neagricol, dezvoltarea serviciilor şi crearea de locuri de muncă în spaţiul rural, precum şi încurajarea menţinerii şi dezvoltării activităţilor meşteşugăreşti tradiţionale.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, respectiv 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 de euro/proiect (în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism), pentru finanţarea de noi activităţi neagricole în mediul rural pe baza unui plan de afaceri.

Între categoriile de beneficiari care pot aplica pentru această sub-măsură se numără:
** fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care îşi diversifică activitatea prin înfiinţarea unei activităţi neagricole în spaţiul rural pentru prima dată. Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;
** micro-întreprinderi şi întreprinderi mici existente din spaţiul rural, care îşi propun activităţi neagricole, pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin;
** micro-întreprinderi şi întreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-up).

Ce investiţii neagricole sunt eligibile

Sub-Măsura 6.4 Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole dispune de o alocare financiară totală PNDR 2014-2020 de 152,5 milioane de euro iar pentru sesiunea din 2015 (15 iulie – 30 octombrie) de 57,2 milioane de euro.

Această sub-măsură vizează stimularea mediul de afaceri din mediul rural, contribuind astfel la creşterea numărului de activităţi neagricole desfăşurate în zonele rurale.

De asemenea, această sub-măsură are ca scop dezvoltarea activităţilor neagricole existente, care să conducă la crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale şi reducerea diferenţelor dintre mediul rural şi urban.

Sprijinul va fi acordat pe principiul rambursarii costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv şi nu va depăşi 200.000 de euro/beneficiar.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 70% şi se poate majora până la 90% pentru solicitanţii care desfăşoară activităţi de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi agroturism şi pentru fermierii care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unor activităţi non-agricole.

Din categoriile de beneficiari care pot aplica pentru această măsura menţionăm:
** micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou înfiinţate din spaţiul rural;
** fermieri sau membrii unor gospodării agricole care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi non-agricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente încadrabile în microîntreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

EconomiePartenerii noștri

image
canal33.ro
Ultimele știri
Cele mai citite