O nouă facilitate în SPV: Plata în numele altei persoane decât titularul contului

0
0
anaf spv

Ministerul Finanţelor Publice şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală au dezvoltat şi implementat noi facilităţi ale serviciului Spaţiul Privat Virtual: se acordă titularului contului SPV posibilitatea de a plăti, în numele oricărei alte persoane fizice, impozite sau contribuţii evidenţiate în Declaraţia unică.

În noul meniu disponibil în serviciul SPV, pentru accesarea acestei facilităţi, se selectează opţiunea Plată obligaţii fiscale PF şi apoi În numele altei persoane, se optează pentru plata obligaţiilor fiscale declarate prin declaraţia unică (impozit pe venit, contribuţii de asigurări sociale de sănătate/ contribuţii de asigurări sociale). Apoi se completează codul numeric personal/ numărul de identificare fiscală al persoanei pentru care se face plata, precum şi suma care se doreşte a fi achitată, după care plata poate fi efectuată.

Această facilitate este disponibilă numai în serviciul SPV, momentan nefiind posibilă o astfel de plată prin intermediul site-ului ghiseul.ro.

Totodată, tot prin contul SPV, contribuabilii persoane fizice pot genera două noi rapoarte:

1. Istoric declaraţii = Declaraţii depuse de persoană fizică în formă electronică (până acum era disponibil acest istoric doar pentru persoane juridice)
2. C168 = Duplicat Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune

În perioada urmatoare, MFP şi ANAF au în vedere implementarea plăţii prin SPV şi interconectarea cu ghiseul.ro, a unor categorii de obligaţii fiscale pentru persoanele juridice.

Reamintim că interconectarea dintre serviciul SPV şi ghişeul.ro a fost implementată în luna iunie a.c., contribuabilii persoane fizice având posibilitatea de a achita direct cu cardul bancar, în nume propriu, peste 30 impozite şi contribuţii, prevăzute în anexa O.M.F.P. 1376/2016. Cele mai frecvente plăţi au vizat impozitul pe venit, contribuţii, accize colectate şi plata unor penalităţi.

Lista creanţe fiscale care pot fi plătite prin SPV de către persoanele fizice 21 august 2020 Penalităţi de nedeclarare Impozit pe veniturile din activităţi independente Impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor Impozit pe veniturile din cedarea folosinţei bunurilor Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dividende din străinatate Impozit pe veniturile din investiţii sub formă de dobânzi din străinătate Impozit pe veniturile din pensii din străinătate Impozit pe veniturile din premii Impozit pe veniturile din investiţii sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală Impozit pe veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal Regularizări Accize încasate din vânzarea de alcool etilic Accize încasate din vânzarea de ţigarete Contribuţia individuală de asigurări sociale reţinută de la asiguraţi Contribuţia de asigurări sociale datorată de angajator Contribuţia de asigurări sociale datorată de întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale, membrii întreprinderii familiale, persoanele cu statut de persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi economice Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi din activităţi economice Contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată de angajator Contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută de angajator de la asiguraţii angajaţi (salariaţi) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de angajator Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de la persoanele fizice care au calitatea de angajator Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele care realizează venituri din: activităţi independente, activităţi economice şi din drepturi de proprietate intelectuală Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care nu realizează venituri, prevazute la art. 180 din Codul fiscal Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate datorata de persoanele care realizează venituri din: cedarea folosinţei bunurilor, investiţii, premii şi câştiguri din jocuri Regularizări Contribuţia individuală de asigurări pentru şomaj reţinută de la asiguraţi Contribuţia de asigurări pentru şomaj datorată de angajator Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate Amenzi judiciare Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate Contribuţii de asigurări sociale aferente declaraţiei unice Contribuţii de asigurări sociale de sănătate aferente declaraţiei unice Impozit pe venit aferent declaraţiei unice Penalităţi datorate în cazul eşalonării la plată

 

Spaţiul Privat Virtual (SPV) este un serviciu destinat atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică. SPV permite obţinerea informaţiilor privind situaţia fiscală, depunerea electronică a declaraţiilor fiscale, plata obligaţiilor fiscale pentru persoanele fizice, primirea electronică a documentelor şi a actelor administrativ fiscale. Documentele comunicate prin Spaţiul Privat Virtual au aceeaşi putere juridică, asemenea celor comunicate prin poştă sau la ghişeu.

Accesarea serviciului „Spaţiul privat virtual” se realizează din pagina principală a site-ului ANAF www.anaf.ro, secţiunea ‘’Servicii Online - Serviciul înregistrare/înrolare persoane fizice şi juridice Spaţiul Privat Virtual’’.

Economie


Ultimele știri
Cele mai citite