Ministerul Energiei a lansat în consultare publică documentele privind măsura de eficienţă energetică în sectorul industrial, din PNRR. Cui se adresează

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Foto: Facebook Virgil Popescu
Foto: Facebook Virgil Popescu

Ministerul Energiei a lansat miercuri, spre consultare publică documentele aferente apelului competitiv – Sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, Măsura de investiţii 5, Componenta C.6 Energie, Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Potrivit datelor transmise de reprezentanţii ME, este vorba despre:

1. Schemă de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor în modernizarea, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, precum şi anexele aferente

2. Ghidul specific privind sprijinirea investiţiilor în modernizare, monitorizarea şi eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici în vederea asigurării eficienţei energetice în sectorul industrial, precum şi anexele aferente

Perioada de consultare publică este de 10 zile calendaristice de la data publicării pe pagina electronica a Ministerului Energiei.

Prin realizarea proiectelor finanţabile în cadrul acestei scheme de ajutor se urmăreşte implementarea unui număr de minim 50 de proiecte destinate creşterii eficienţei energetice a industriei care să determine o economie de energie de cel putin 30% în cadrul activităţii economice a întreprinderilor beneficiare.

1. Dată şi oră începere depunere de proiecte: 30 iunie 2022, ora 10.00

2. Dată şi oră închidere depunere de proiecte: 31 august 2022, ora 17.00

În situaţia în care, la finalul primului apel competitiv, au rămas fonduri neutilizate, Ministerul Energiei va deschide o nouă sesiune de înscriere .

Cui se adresează schema

Schema de ajutor de stat bazată pe procedura apelului competitiv se adresează operatorilor economici care sunt constituiţi în conformitate cu legislaţia în domeniu, respectând condiţia înregistrării la ONRC în România, şi care au depus la Ministerul Energiei cererea de finanţare în cadrul procedurii apelului competitiv pentru acordarea ajutorului de stat pentru un proiect implementat în România.

Potenţialii beneficiari pot fi operatorii economici deja existenţi – microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, dar şi întreprinderi mari, entităţi cu personalitate juridică constituite conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările si completările ulterioare.

Valoarea ajutorului de stat solicitat din prezenta schemă să nu depăşească echivalentul în lei a 1.200.000 euro/proiect de investiţii.

Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare şi până la data de 31 decembrie 2025.

Bugetul total estimat al schemei este echivalentul în lei al sumei de 62.000.000 euro, reprezentând fonduri europene nerambursabile asigurate prin Mecanismul de Redresare şi Rezilienţă în cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă – Componenta C6. Energie.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite