Licitație pentru achiziția prin PNRR a 16 locomotive electrice care pot circula cu până la 200 km/h

0
Publicat:

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a scos la licitaţie achiziţia, prin PNRR, a 16 locomotive electrice noi care pot circula cu o viteză de până la 200 km/h, la o valoare de maximum 1,037 miliarde de lei.

Locomotivele noi vor putra circula cu o viteză de până la 200km/h, Foto: Facebook Sorin Grindeanu
Locomotivele noi vor putra circula cu o viteză de până la 200km/h, Foto: Facebook Sorin Grindeanu

Potrivit unui anunţ publicat de ARF pe site-ul de achiziţii publice, numărul locomotivelor va putea fi suplimentat fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unor acte adiţionale la contractul de achiziţie.

Pentru activarea clauzei de suplimentare este necesară identificarea şi asigurarea sursei de finanţare, precizează Agerpres.

,,Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) intenţionează să realizeze, prin Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), achiziţia de 16 locomotive electrice şi servicii de mentenanţă şi reparaţii pentru locomotivele electrice. Locomotivele electrice vor fi utilizate pe rutele aflate sub contractele de servicii publice (CSP) atribuite în mod competitiv operatorilor de transport feroviar de călători în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 şi cu prevederile legislaţiei din România.", se menţionează în anunţ.

Achiziţia va consta în:

- produse - 16 locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să circule cu o viteză maximă situată în intervalul 160 km/h-200 km/h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători, conform cerinţelor minimale specificate în Caietul de Sarcini (CS);

- alte dotări şi accesorii, conform cerinţelor specificate în CS.

- servicii - mentenanţă şi reparaţii pentru o perioadă de 20 ani - serviciile sunt necesare pentru funcţionarea respectivelor locomotive electrice, conform cerinţelor specificate în CS;

- instruirea personalului în ceea ce priveşte exploatarea, operarea locomotivelor electrice şi aplicaţiilor software; transportul, asigurarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie. (...)

,,În contractul de achiziţie va fi prevăzută o clauză de revizuire, posibilitatea suplimentării perioadei de mentenanţă cu încă 20 ani (20 ani +20 ani), conform cerinţelor CS. Suplimentarea cantităţilor achiziţionate va putea fi făcută fără organizarea unei proceduri competitive, prin încheierea unor acte adiţionale la contractul de achiziţie. Clauza suspensivă: încheierea contractului de achiziţie publică este condiţionată de obţinerea/aprobarea finanţării achiziţiei de produse (LE) şi servicii de mentenanţă din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile, semnarea contractului fiind posibilă doar în situaţia în care se respectă dispoziţiile referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidenţa legislaţiei privind finanţele publice”, se mai arată în anunţ.

Tipul procedurii este licitaţie deschisă. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate - cost, iar valoarea acestuia este cuprinsă între 702.453.762,18 lei şi 1.036.568.887,80 lei.

Achiziţia nu implică încheierea unui acord-cadru şi nici instituirea unui sistem dinamic de achiziţii.

Durata contractului este de 275 de luni.

,,În cazul în care, indiferent de motive, obţinerea/aprobarea finanţării achiziţiei de produse (LE) şi servicii (mentenanţă) din fonduri de la bugetul de stat şi/sau fonduri europene nerambursabile nu se realizează, ARF va aplica prevederile art. 212 alin. (1) lit. c) din Legea 98/2016, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziţie publică. (...) ARF precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câştigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziţiei vor fi asigurate prin semnarea contractului de finanţare sau prin alocarea de fonduri din bugetul de stat conform menţiunilor de mai sus.

Perioada maximă pentru care operează clauza suspensivă este de 12 luni. În cazul în care, indiferent de motive, contractul de finanţare nu se va semna sau nu vor putea fi aprobate fonduri din bugetul de stat conform menţiunilor din prezenta secţiune, ARF îşi rezervă dreptul de a aplica prevederile art. 212 alin (1) lit. c) din Legea 98/2016, actualizată.

Ofertanţii din cadrul acestei proceduri acceptă că ARF şi/sau finanţatorul nu pot fi considerate răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia şi indiferent dacă autoritatea contractantă şi/sau finanţatorul au fost notificate asupra existenţei unui asemenea prejudiciu", precizează autoritatea contractantă.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 21 noiembrie, ora 15:00, când acestea vor fi şi deschise.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite