Titlul proiectului: Granturi pentru capital de lucru acordate către PLAYER LYO SRL în calitate de beneficiar IMM cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG 130/31.07.2020; contract de finanţare nr M2-1765 din 08.01.2021: 
 
Numele beneficiarului: SC PLAYER LYO SRL  
 
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacţie la pandemia COVID-19   
 
Numele Autoritaţii de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE)  
 
Numele Organismului Intermediar: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA) în parteneriat cu Agenţiile pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE) 
 
Valoarea totală a proiectului: 834.813,75 lei 
 
Valoarea finantarii nerambursabile: 725.925 lei 
 
Obiectivul general al proiectului: Ajutor de stat sub forma de granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr 130/31.07.2020 
 
SC PLAYER LYO SRL  anunţa finalizarea activitaţilor în cadrul proiectului Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 la OUG nr 130/31.07.2020, contract de finanţare nr M2-1765 din 08.01.2021 derulat în Municipiul Curtea de Argeş.  
 
Persoana de contact: Pandilică Florin Ionuţ  - administrator, tel: 0720.880.266, e-mail: playerlyosrl@gmail.com