Fonduri europene 2015. Toate detaliile pentru a obţine bani pentru o afacere în agricultură

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Fonduri europene 2015
Fonduri europene 2015

Reprezentanţii Ministerului Agriculturii aşteaptă un aviz din partea Comisie Europene pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. În total, România şi-a propus să investească în următorii ani peste 9,3 miliarde de euro în agricultură, din care 8 miliarde vor veni din fonduri europene.

Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a lansat în martie, primele măsuri de investiţii din cadrul PNDR 2014 - 2020 (PNDR). 

Prin măsurile lansate vor fi alocate fonduri europene în agricultură pentru tineri şi fonduri europene pentru modernizarea exploataţiilor agricole. Mai exact, fermierii vor avea la dispoziţie fonduri europene nerambursabile de 205,7 milioane de euro pentru modernizarea exploataţiilor agricole prin submăsura 4.1 şi de 111,2 milioane de euro pentru instalarea tinerilor fermieri prin submăsura 6.1.

Fonduri europene pentru ferme de familie. Proiecte gata făcute

Încă de anul trecut, reprezentanţii Ministerului Agriculturii au postat pe site-ul instituţiei o serie de proiecte-tip care să nu mai aibă nevoie să fie însoţite de întreaga serie de avize şi autorizaţii, ci doar de avizul de vânzare a producţiei. Pe lângă o fermă de găini, iată ce alte proiecte de ferme de familie pentru a obţine fonduri europene găsiţi: 

 • Fermă de legume în câmp (pe o suprafaţă de maxim 2 hectare)
 • Înfiinţare fermă de legume în spaţii protejate prin construirea de solarii şi achiziţionarea de echipamente şi utilaje specifice
 • Livadă de pomi şi arbuşti fructiferi (pe o suprafaţă de maxim 5 hectare)
 • Dotare livadă de pomi fructiferi prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente specifice
 • Fermă de vaci pentru producţia de lapte (pentru maxim 20 de capete)
 • Înfiinţare şi dotare plantaţie de zmeur prin achiziţia de utilaje şi echipamente
 • Dotare exploataţie de viţă de vie prin achiziţionarea de utilaje şi echipamente
 • Dezvoltarea fermei de creşterea păsărilor (găini ouătoare - maxim 4.000 de capete)
 • Înfiinţare fermă pentru creşterea păsărilor (găini ouătoare)
 • Înfiinţare fermă pentru creşterea puilor de carne
 • Dotarea fermei vegetale cu echipamente
 • Înfiinţare fermă de caprine în zona de munte
 • Înfiinţare fermă de ovine şi caprine
 • Înfiinţare fermă creştere porci cu bază furajeră aferentă
 • Înfiinţare ferma de tineret taurin pentru îngrăşare

Fonduri europene 2015. Nivelul bugetelor pentru tinerii fermieri

Tinerii fermieri poti primi fonduri europene până la 50.000 de euro, care se acordă în două tranşe. Prima este de 75% şi se dă la începutul proiectului. Cea de-a doua tranşă, de 25%, se dă în maxim trei ani de la decizia de finanţare, după ce tânărul fermier demonstrează că afacerea sa este funţională.  

Una dintre condiţii este că fermierul trebuie să aibă domiciliul stabil în localitatea în care se află exploataţia. De asemenea, acesta trebuie să prezinte un plan de afaceri, să devină fermier activ şi să nu aibă un alt serviciu în acelaşi timp. Tânărul fermier trebuie să mai demonstreze, înaintea să primească a doua tranşă de fonduri europene, că a îmbunătăţit performanţele exploataţiei agricole şi că valoarea producţiei vândute este în procentaj de minim 20% din valoarea primei tranşe. 

    

Mai trebuie precizat şi faptul că fermele mici pot obţine maxim 40.00 de euro, iar o finanţare de 50.000 de euro se acordă, de exemplu, dacă ne referim doar la partea vegetală, pentru o producţie întinsă pe o suprafaţă cuprinsă între 56 şi 94 de hectare.

Fonduri europene 2015. Primii paşi pe care trebuie să-i facă tinerii

Iată ce paşi trebuie să urmeze tinerii pentru a obţine fonduri europene nerambursabile în domeniul agriculturii, prin PNDR 2014 - 2020: 

 • Tânărul fermier trebuie să aibă înregistrată; microîntreprinderea sau întreprinderea mică cu maximum 2 ani înainte de a depune cererea de finanţare;
 • Planul de afaceri trebuie elaborat pentru o exploataţie agricolă care va atinge o dimensiune economică de cel puţin 12.000 S.O.;
 • Depunerea cererii de finanţare împreună cu planul de afaceri, documente doveditoare privind baza materială cu bunuri imobile deţinute la momentul depunerii cererii de finanţare şi angajamentul ca în termen de maximum 9 luni de la momentul deciziei de finanţare va demara implementarea planului de afaceri;
 • Îndeplinirea în maxim trei ani a obiectivelor propuse în planul de afaceri, inclusiv atingerea dimensiunii economice (SO) propuse, reprezentând momentul instalării tânărului fermier.

Fonduri europene 2015. Ce condiţii trebuie să îndeplinească tinerii fermieri

Iată şi care sunt criteriile de eligibilitate aplicabile tuturor beneficiarilor sub-măsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”:

 • Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici
 • Solicitantul are o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 12.000 şi 50.000 SO (valoare producţie standard);
 • Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri pe care îl va implementa conform cerinţelor regulamentelor privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR;
 • Solicitantul are domiciliul stabil într-una dintre unităţile administrativ teritoriale pe teritoriul căreia se află exploataţia;
 • Solicitantul devine fermier activ în termen de 18 luni de la data instalării;
 • Solicitantul demonstrează, înaintea celei de-a doua tranşe de plată, îmbunătăţirea performanţelor economice ale exploataţiei, prin producţia proprie comercializată în procent de minimum de 20 % din valoarea primei tranşe de plată (condiţia se verifica în maxim 3 ani de la contractare);
 • În cazul în care exploataţia agricolă vizează creşterea animalelor, planul de afaceri va viza obligatoriu amenajări minime de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu (condiţia se verifică în maxim 3 ani de la contractare);
 • În cazul exploataţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru sprijin doar cele din UAT prezente în anexa II a Subprogramului pomicol;
 • Solicitantul nu deţine concomitent un alt loc de muncă în afara unităţii territorial-dministrative în care este situată exploataţia, sau a zonei limitrofe;
 • Deţine competenţe profesionale îndeplinind cel puţin una dintre următoarele condiţii: fie a efectuat studii medii/superioare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară, fie are cunoştinţe în domeniul agricol dobândite prin participarea la programe de instruire.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite