Datoria publică a României a depăşit 50%

0
Publicat:
Ultima actualizare:
lupa bani euro calculator

Datoria publică a ajuns la 50,6% din PIB, în februarie, conform datelor Ministerului Finanţelor, depăşind cel de-al doilea prag prevăzut în Legea responsabilităţii fiscal-bugetare, potrivit Hotnews.

Conform acelei legi, dacă a depăşit 50%, dar este sub 55%, Guvernul trebuie să prezinte public şi să aplice în cel mai scurt timp un program pentru reducerea acesteia.

Programul trebuie să cuprindă şi măsuri care determină îngheţarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public.

Acest lucru trebuie realizat prin lege şi trebuie să se asigure aplicabilitatea măsurilor într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.

Rămâne de văzut dacă Guvernul va respecta legea responsabilităţii fiscal-bugetare.

Ca valoare, datoria publică se ridică la 596,8 miliarde lei. Cea mai mare parte, respectiv 579,1 miliarde lei este pe termen mediu şi lung.

Indicatorul ponderea datoriei guvernamentale ca procent în PIB prognozat pentru sfârşitul anului 2022 este de 49,9 % din PIB, calculat pe baza creşterii economice de 4,3% prognozate pentru anul 2022 şi nivelului deficitului bugetului general consolidat de 5,84% din PIB. 

În vederea menţinerii indicatorului datorie guvernamentala în PIB la un nivel sustenabil, Guvernul are în vedere următoarele măsuri privind stimularea creşterii economice: 

- Intensificarea  investiţiilor  publice  în  anul 2022, acestea  fiind estimate  să  ajungă  la  7,2% din PIB, în creştere de la aproximativ  5%  în  2021.  Investiţiile  publice sunt aşteptate să aibă un impact  pozitiv  asupra potenţialului de creştere al economiei, mai ales în condiţiile unei perspective economice afectate de incertitudini generate de tensiunile geo-politice, creşterea  preţurilor  produselor  energetice, blocajele pe lanţurile de aprovizionare, înăsprirea condiţiilor financiare, etc.  

În  plus,  România  va  beneficia  considerabil  de pe urma mecanismelor de finanţare  europene  pe  care  le  are la dispoziţie. Astfel, în cadrul politicii de Coeziune  2021-2027,  România  are  alocate  fonduri europene în valoare de 31,35  miliarde euro,  iar  prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, are un buget  alocat  de  29,2  miliarde euro.  

Implementarea  PNRR, va presupune realizarea de reforme şi investiţii în   domenii  cheie  ale  economiei  (infrastructură,  educaţie,  sănătate, agricultură, mediu şi energie), care vor spori considerabil potenţialul de creştere  sustenabilă,  sprijinind digitalizarea  economiei  şi  tranziţia verde. 

- Guvernul  a  prioritizat  o serie de proiecte investiţionale, în funcţie  de eficienţa economică a acestora. Cele mai mari investiţii rămase de  finanţat  ar  urma  să fie realizate în domeniile transporturi (87%, cu precădere pentru feroviar, metrou şi rutier) şi sănătate (cca 7%). Legea responsabilităţii fiscal-bugetare 69/2010

 - Ce se întâmplă dacă datoria publică trece de 50% 

Limite pentru datoria publică calculată conform metodologiei Uniunii Europene: 

 1. Dacă datoria publică depăşeşte 45% din produsul intern brut, dar se situează sub 50% din PIB, Ministerul Finanţelor prezintă Guvernului un raport privind justificarea creşterii datoriei şi prezintă propuneri pentru menţinerea acestui indicator la un nivel sustenabil.

2. Dacă datoria publică depăşeşte 50% din PIB, dar se situează sub 55% din PIB: a) Guvernul prezintă public şi aplică în cel mai scurt timp un program pentru reducerea ponderii datoriei publice în PIB; b) programul cuprinde, fără a se limita la acestea, şi măsuri care determină îngheţarea cheltuielilor totale privind salariile din sectorul public; c) măsurile cuprinse în program se aplică prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel încât să se asigure aplicabilitatea măsurilor într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.

3. Dacă datoria publică depăşeşte 55% din PIB, dar se situează sub 60% din produsul intern brut: a) se aplică prevederile pct. 2; b) Guvernul iniţiază măsuri care să determine îngheţarea cheltuielilor totale privind asistenţa socială din sistemul public; c) măsurile prezentate potrivit lit. b) se aplică prin aprobarea unui act normativ la nivel de lege, astfel încât să se asigure aplicabilitatea acestora într-un termen cât mai scurt, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.

4. Dacă datoria publică depăşeşte 60% din produsul intern brut: a) se aplică prevederile pct. 3; b) Guvernul iniţiază şi aplică un program de reducere a datoriei publice potrivit prevederilor art. 10 (datoria publică se va reduce cu o rată medie de 5% pe an); c) măsurile cuprinse în programul prevăzut la lit. b) se aplică prin aprobarea unor acte normative la nivel de lege, prin care să fie identificate măsuri urgente de reducere a deficitului bugetar şi a datoriei publice, cel mai târziu în semestrul următor celui în care s-a constatat depăşirea procentului de datorie publică.

5. Prevederile pct. 2, 3 şi pct. 4 lit. a) nu se aplică în condiţiile manifestării unor circumstanţe extraordinare, dacă neaplicarea nu periclitează sustenabilitatea datoriei publice pe termen mediu şi lung.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite