CE propune noi inițiative pentru infrastructurile digitale ale viitorului

0
Publicat:

Comisia Europeană a prezentat, miercuri, un set de acţiuni posibile pentru a promova inovarea, securitatea şi rezilienţa infrastructurilor digitale.

interfata baza de date digitalizare
CE vine cu noi inițiative pentru infrastructurile digitale ale viitorului Foto: Facebook

Potrivit unui comunicat al Executivului comunitar, competitivitatea viitoare a economiei Europei depinde de aceste infrastructuri şi servicii de reţele digitale avansate, deoarece conectivitatea rapidă, sigură şi pe scară largă este esenţială pentru implementarea tehnologiilor care ne vor aduce în lumea de mâine: telemedicina, conducerea automată, întreţinerea predictivă a clădirilor sau agricultura de precizie.

Acest pachet privind conectivitatea digitală urmăreşte să iniţieze o discuţie cu privire la propuneri concrete cu părţile interesate, cu statele membre şi cu partenerii care împărtăşesc aceeaşi viziune cu privire la modul de modelare a viitoarelor acţiuni de politică ale UE în vederea obţinerii unui consens: Cartea albă intitulată "Cum să stăpânească nevoile de infrastructură digitală ale Europei?" analizează provocările cu care se confruntă în prezent Europa în ceea ce priveşte implementarea viitoarelor reţele de conectivitate şi prezintă scenarii posibile pentru a atrage investiţii, a stimula inovarea, a spori securitatea şi a realiza o adevărată piaţă unică digitală.

Recomandarea privind securitatea şi rezilienţa infrastructurilor de cabluri submarine prezintă un set de acţiuni la nivel naţional şi la nivelul UE menite să îmbunătăţească securitatea şi rezilienţa cablurilor submarine, printr-o mai bună coordonare în întreaga UE, atât în ceea ce priveşte guvernanţa, cât şi finanţarea.

Comisia a lansat miercuri, 21 februarie, o consultare publică privind 12 scenarii prezentate în Cartea albă. Perioada de consultare se încheie la 30 iunie 2024. Contribuţiile vor fi publicate şi vor contribui la viitoarele acţiuni de politică.

"UE ar trebui să promoveze o comunitate dinamică de inovatori europeni, promovând dezvoltarea conectivităţii integrate şi a infrastructurilor informatice colaborative. Pentru a atinge acest obiectiv, Cartea albă prevede crearea unei reţele informatice colaborative conectate (reţeaua3C) pentru a crea infrastructuri şi platforme integrate de la un capăt la altul pentru cloud şi edge telco, care ar putea fi utilizate pentru a coordona dezvoltarea tehnologiilor inovatoare şi a aplicaţiilor IA pentru diferite cazuri de utilizare. O astfel de abordare bazată pe colaborare ar putea fi pregătită prin instituirea unor proiecte-pilot la scară largă sau a unui posibil nou proiect important de interes european comun (PIIEC) în continuumul de calcul", se spune în comunicat.

De asemenea, este esenţial să se valorifice mai bine sinergiile dintre iniţiativele existente, cum ar fi PIIEC privind infrastructura şi serviciile de cloud de generaţie următoare şi programele de finanţare, cum ar fi Mecanismul pentru interconectarea Europei şi Europa digitală. Aceasta ar putea include un posibil rol de coordonare pentru întreprinderea comună "Reţele şi servicii inteligente" (întreprinderea comună SNS), pentru a sprijini crearea unui ecosistem colaborativ de conectivitate şi calcul.

În plus, UE trebuie să valorifice întregul potenţial al pieţei unice digitale pentru telecomunicaţii, prin luarea în considerare a unor măsuri care să asigure condiţii de concurenţă cu adevărat echitabile şi să regândească domeniul de aplicare şi obiectivele cadrului său de reglementare actual.

Piața unică digitală pentru telecomunicații trebuie valorificată

Această reflecţie ar trebui să ţină seama de convergenţa tehnologică dintre telecomunicaţii şi cloud, care fac totuşi obiectul unor cadre de reglementare diferite, precum şi de necesitatea de a se asigura că toţi operatorii care investesc în infrastructura digitală pot beneficia de amploarea necesară pentru a realiza investiţii masive.

Acest lucru ar putea implica o abordare mai armonizată a procedurilor de autorizare a operatorilor de telecomunicaţii, o guvernanţă mai integrată la nivelul Uniunii pentru spectrul radio şi posibile modificări ale politicii de acces cu ridicata. De asemenea, Comisia poate lua în considerare măsuri de accelerare a abandonării cuprului până în 2030 şi de promovare a ecologizării reţelelor digitale prin îmbunătăţirea eficienţei acestora.

"Pentru a proteja infrastructura de reţea şi informatică a Europei, un element esenţial al securităţii noastre economice, UE ar trebui să stimuleze implementarea şi să consolideze securitatea şi rezilienţa infrastructurilor strategice de cabluri submarine. Pe baza recomandării adoptate împreună cu cartea albă, se poate avea în vedere un sistem comun de guvernanţă al UE pe termen lung, împreună cu o revizuire a instrumentelor disponibile menite să mobilizeze mai bine investiţiile private pentru a sprijini proiectele de interes european prin cablu (CPEI)", se menţionează în comunicat.

Ca acţiune imediată ca răspuns la apelurile statelor membre şi ale părţilor interesate, recomandarea urmăreşte să îmbunătăţească coordonarea în cadrul UE, de exemplu prin evaluarea şi atenuarea riscurilor în materie de securitate, prin instituirea unui set de instrumente pentru securitatea prin cablu şi prin simplificarea procedurilor de acordare a autorizaţiilor.

În plus, pentru a sprijini acţiunile întreprinse în urma recomandării, Comisia instituie Grupul de experţi în infrastructura de cablu submarin, alcătuit din autorităţile statelor membre.

UE a luat deja mai multe măsuri pentru a promova tranziţia reţelelor tradiţionale de conectivitate către infrastructurile viitorului. Astfel, la 23 februarie 2023, Comisia a lansat o amplă consultare exploratorie privind viitorul sectorului conectivităţii şi al infrastructurii acestuia, ale cărei rezultate au fost publicate în octombrie 2023.

Împreună cu consultarea, Comisia a prezentat, de asemenea, Actul privind infrastructura gigabit (GIA), pentru care s-a ajuns la un acord politic la 5 februarie 2024, la un an de la propunere. GIA introduce un set de acţiuni menite să simplifice şi să accelereze implementarea reţelelor de foarte mare capacitate, reducând sarcina administrativă şi costul implementării.

Acordul a venit în acelaşi timp cu adoptarea Recomandării privind promovarea normativă a conectivităţii la nivel de gigabit (Recomandarea privind gigabiţii), care oferă autorităţilor naţionale de reglementare orientări cu privire la modul de concepere a obligaţiilor de remediere a accesului la nivel angro pentru operatorii cu putere semnificativă pe piaţă.

În plus, UE a luat măsuri pentru a consolida conectivitatea noastră de bază, de exemplu prin parteneriate "Global Gateway", care asigură o conectivitate de înaltă calitate cu toate părţile Uniunii, inclusiv cu regiunile ultraperiferice, insulele, statele membre cu linii de coastă şi ţările şi teritoriile de peste mări. Parteneriatul Global Gateway, finanţat prin MIE, sprijină infrastructuri esenţiale, cum ar fi cablurile submarine. 

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite