Bani de la UE pentru fermieri. Cum sunt alocate fondurile europene în agricultură prin PNDR 2014-2020

0
Publicat:
Ultima actualizare:
Pentru finanţarea agriculturii din România, Uniunea Europeană a alocat 9,5 miliarde de euro în perioada 2014-2020
Pentru finanţarea agriculturii din România, Uniunea Europeană a alocat 9,5 miliarde de euro în perioada 2014-2020

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 oferă fonduri pentru înfiinţarea sau modernizarea fermelor, achiziţii de tractoare, utilaje şi echipamente agricole, irigaţii şi amenajări de infrastructură sau protecţia mediului, dar şi pentru promovarea produselor şi alinierea acestora la cerinţele pieţei comunitare.

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este un sistem de măsuri şi finanţări specifice prin care se urmăreşte îndeplinirea de priorităţi şi obiective strategice stabilite de comun acord între România şi Comisia Europeană, iar pentru tronsonul financiar 2014-2020 sunt alocate ţării noastre fonduri totale de 9,5 miliarde de euro.

„Adevărul“ vă propune o trecere în revistă a măsurilor şi alocărilor financiare prin care ar trebui să fie îndeplinite priorităţile şi obiectivele strategice prevăzute în PNDR 2014-2020, prezentate în cadrul unui seminar organizat recent de Ministerul Agriculturii şi  Reţeaua Naţională de Dezvoltare Rurală.

Pentru fermieri şi ceilalţi beneficiari este important să cunoască aceste priorităţi şi obiective strategice, întrucât îşi măresc substanţial şansele de accesare dacă pot face dovada că, prin proiectele lor, pot contribui la realizarea acestor obiective.

Uniunea Europeană nu ne dă bani pentru că avem noi nevoie de utilaje şi echipamente, ci pentru că vrea să-şi atingă obiectivele strategice, de aceea este recomandabil să arătăm că putem îndeplini aşteptările finanţatorilor.

Priorităţile şi obiectivele strategice

Obiectivele strategice stabilite prin PNDR sunt: 1) Restructurarea şi creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole; 2) Gestionarea durabilă a resurselor naturale şi 3) Diversificarea activităţilor economice.

Pentru realizarea acestor obiective au fost stabilite următoarele priorităţi:
1) Încurajarea transferului de cunoştinţe şi a inovării în agricultură, în silvicultură şi în zonele rurale;
2) Creşterea viabilităţii exploataţiilor şi promovarea tehnologiilor agricole inovative;
3) Promovarea organizării lanţului alimentar, inclusiv procesarea şi comercializarea produselor agricole;
4) Refacerea, conservarea şi consolidarea ecosistemelor agricole şi silvice;
5) Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii reduse de carbon;
6) Promovarea incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltarea economică în zonele rurale.

Măsurile PNDR

** Măsura 01 - Acţiuni pentru transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare. Beneficiază de o alocare financiară de 67 de milioane de euro şi urmăreşte asigurarea unui nivel ridicat de informare a beneficiarilor.

** Măsura 02 - Servicii de consiliere, servicii de gestionare a fermei - are o alocare de 71 de milioane de euro şi porneşte de la principiul că potenţialul uman activ în agricultură şi industria agro-alimentară trebuie să fie pregătit corespunzător.

** Măsura 04 - Investiţii în active fizice - are o alocare financiară de 2,4 miliarde de euro şi susţine investiţiile în utilaje şi echipamente agricole. Banii pot fi folosiţi pentru dotarea tehnică a fermelor, stimularea cultivării şi depozitării de legume-fructe, diversificarea activităţilor agricole.

** Măsura 06 - Dezvoltarea fermelor şi a întreprinderilor - beneficiază de o alocare financiară de 1,1 miliarde de euro şi în tronsonul anterior (2007-2013) a fost una dintre cele mai solicitate. Urmăreşte încurajarea tinerilor fermieri de a se stabili în mediul rural, restructurarea, consolidarea şi dezvoltarea fermelor mici, dezvoltarea activităţilor non-agricole.

** Măsura 07 - Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale - are o alocare financiară de 1,29 miliarde de euro, banii fiind direcţionaţi către dezvoltarea economică şi socială durabilă a zonei rurale.

** Măsura 08 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor (124 de milioane de euro) urmăreşte creşterea suprafeţei ocupate cu păduri.

** Măsura 09 - Înfiinţarea de grupuri şi organizaţii de producători în agricultură şi silvicultură - are o alocare de 20 de milioane de euro, urmărind adaptarea producţiei la cerinţele pieţei, integrarea producătorilor agroalimentari pe
piaţă şi utilizarea lanţurilor scurte de aprovizionare, prin asocierea producătorilor agricoli.

** Măsura 10 - Agromediu şi climă - beneficiază de o alocare de 1,07 miliarde de euro, bani direcţionaţi către încurajarea fermierilor în practicarea unei agriculturi durabile.

** Măsura 11 - Agricultură ecologică (236 de milioane de euro) este prevăzută ca o contribuţie la obiectivele Strategiei Europa 2020 în ceea ce priveşte creşterea producţiei şi exportului produselor ecologice.

** Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice. Finanţarea, de 1,35 miliarde de euro, este destinată compensării economice a dezavantajelor întâmpinate de fermieri în desfăşurarea activităţilor agricole.

** Măsura 15 - Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor - are o alocare de 117 milioane de euro, venind în completarea măsurilor de conservare a biodiversităţii şi a resurselor de sol pe terenuri forestiere.

** Măsura 16 - Cooperare - are o alocare financiară de 31 de milioane de euro şi încurajează cooperarea între actorii implicaţi în dezvoltarea rurală.

** Măsura 17 - Gestionarea riscurilor. Cu o alocare de 200 de milioane de euro, urmăreşte stimularea implicării fermierilor în scheme de prevenire şi gestionare a riscurilor prin intermediul fondurilor mutuale pentru agricultură.

** Măsura 19 - Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER - are o alocare de 636 de milioane de euro şi reprezintă un instrument teritorial de reducere a disparităţilor dintre urban şi rural.

** Măsura 20 - Asistenţă Tehnică. Alocarea financiară, de 210 milioane de euro, este destinată autorităţilor şi organizaţiilor care se ocupă de implementarea PNDR.

Ce investiţii se finanţează

Dintre categoriile de intervenţie finanţate prin măsurile PNDR  amintim înfiinţarea, extinderea şi modernizarea dotărilor la nivel de fermă (clădiri, drumuri de acces, irigaţii, tehnologii de reducere a poluării şi producţie de energie din surse regenerabile, facilităţi de depozitare), investiţiile în procesare şi comercializare, inclusiv în eficienţă energetică, sprijinul pentru restructurarea fermelor, în special a celor mici, şi întinerirea
generaţiilor de fermieri.

Este finanţat, de asemenea, sprijinul pentru întreprinderile mici nonagricole în zonele rurale, pentru infrastructura educaţională, medicală şi socială sau pentru restaurarea şi conservarea moştenirii culturale.

EconomiePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite