Valea Jiului fără Mine

0
0
Valea Jiului FOTO Lorand Bogdanffy
Valea Jiului FOTO Lorand Bogdanffy

Cetăţenii români de pretutindeni sunt chemaţi să vină în sprijinul Văii Jiului cu propuneri de proiecte care să contribuie la susţinerea concretă pe care Uniunea Europeană planifică să o acorde în procesul de reconversie al regiunii Valea Jiului.

Închiderea minelor din Valea Jiului este ireversibilă şi nenegociabilă. Acest lucru este cât se poate de clar, indiferent de declaraţiile politice care se perindă prin Vale. Valea Jiului trebuie să renunţe la cărbune, aşa cum o fac regiunile din întreaga lume. Sentimentele nostalgice ale unora dintre locuitorii Văii sunt de înţeles, având în vedere trecutul nostru minier. Este timpul, însă, să lăsăm nostalgia la o parte şi să privim spre viitor, un viitor curat, un mediu sănătos în care frumuseţile zonei să poată fi percepute mult mai clar, iar trecutul să fie conservat prin proiecte culturale care deja se dezvoltă cu succes în fostele oraşe miniere.

Uniunea Europeană s-a angajat să ofere energie curată tuturor cetăţenilor ei, iar în acest proces nicio regiune nu este lăsată în urmă. Astfel, în drumul ei către un viitor prosper, Valea Jiului este susţinută de actori puternici şi ţine de noi, cetăţenii locului, să valorificăm acest sprijin în folosul comunităţii noastre şi să nu ne mai lăsăm folosiţi şi uitaţi, aşa cum am făcut-o de multe ori în trecut. Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziţie, lansată de Comisia Europeană anul trecut, include şi Valea Jiului. Această platformă vine în întâmpinarea dificultăţilor sociale şi de mediu cu care se confruntă fostele regiuni carbonifere şi este menită să susţină dezvoltarea de proiecte şi strategii pe termen lung pentru reconversia acestor zone. Fiind parte din această platformă, Valea Jiului va avea ocazia să colaboreze cu celelalte regiuni aflate în tranziţie şi să înveţe din experienţele lor, să se îndrepte către o energie curată, creând locuri de muncă noi şi investind în tehnologii noi.

FOTO Laurenţiu Anton

Photo credit

Valea Jiului este singura regiune din România inclusă în Platforma pentru regiunile carbonifere în tranziţie. Ministerul Fondurilor Europene (MFE) coordonează acest proces şi a aprobat prin Memorandum un plan de măsuri prin care această iniţiativă să fie implementată. Conştienţi fiind de faptul că fără implicarea cetăţenilor această oportunitate nu va putea fi cu adevărat valorificată, MFE încurajează cetăţenii şi organizaţiile neguvernamentale să transmită propunerile lor de dezvoltare a Văii Jiului până vineri, 30 noiembrie 2018, printr-un email la valea.jiului@fonduri-ue.ro, la care să adauge Formularul de propuneri completat.

Societatea civilă din Valea Jiului a reacţionat: 5 organizaţii neguvernamentale locale au răspuns deja solicitării Ministerului Fondurilor Europene şi au transmis propuneri pentru revigorarea zonei. Printre proiectele propuse de Fundaţia Noi Orizonturi, Organizaţia Caritas în Petroşani, Asociaţia Colonia Veselă, Planeta Petrila şi Valea Jiului Society se numără: conversia siturilor miniere închise în noi centre economice, sociale şi culturale ale oraşelor din Valea Jiului; dezvoltarea unui sistem sustenabil de servicii sociale destinat persoanelor vulnerabile din Valea Jiului; înfiinţarea unui birou de promovare turistică pentru Valea Jiului, precum şi dezvoltarea turismului activ, valorificând potenţialul zonei în ce priveşte ciclismul montan; reabilitarea căilor ferate, inclusiv a celor industriale, şi înfiinţarea unui nod intermodal în Petroşani, care să deservească toate oraşele Văii Jiului; înfiinţarea unor centre comunitare medico-sociale în fostele colonii muncitoreşti; dezvoltarea de măsuri de îmbunătăţire a calităţii vieţii în Valea Jiului, inclusiv prin reabilitarea spaţiilor publice şi a clădirilor de patrimoniu; înfiinţarea unui birou de atragere de investitori în Valea Jiului (continuarea iniţiativei „Invest in Jiu Valley” pornită de primăriile din Vale în această toamnă); înfiinţarea unei unităţi de asistenţă tehnică care să sprijine administraţiile locale, mediul privat şi cetăţenii în atragerea fondurilor europene.

FOTO Lorand Bogdanffy

Jiet Photo credit

Vrem un hub al societăţii civile în Valea Jiului. Având în vedere că societatea civilă din Valea Jiului este una destul de tânără şi răsfirată, puţin încurajată de autorităţi, printre propuneri se află şi înfiinţarea unui hub al organizaţiilor neguvernamentale locale în vederea colaborării mai strânse dintre acestea şi a facilitării implicării active a cetăţenilor Văii Jiului în dezvoltarea comunităţii locale.

Aceste proiecte sunt măsuri sugerate de la firul ierbii. Este nevoie ca ele să fie corelate într-o strategie integrată care porneşte de la o viziune clară, o strategie cu obiective precise, priorităţi identificate, buget şi surse de finanţare, instrumente de monitorizare şi evaluare, responsabilităţi şi măsuri de sancţiune pentru neîndeplinirea acestor responsabilităţi. Consultarea publică lansată de MFE este menită să colecteze cele mai bune idei din partea cetăţenilor, astfel încât următoarea perioadă de programare să ne găsească pregătiţi cu o strategie coerentă, asumată cu adevărat de Valea Jiului.

Aşadar, Valea Jiului nu rămâne fără Mine. Societatea civilă locală se zbate să transforme o parte din fostele mine de cărbune în patrimoniu cultural al Văii, în memoria trecutului său industrial. O altă parte din societatea civilă se implică în proiecte sociale prin care sprijină persoanele vulnerabile din regiune. Alţi voluntari organizează proiecte de promovare turistică şi de dezvoltare economică a zonei. Prin astfel de proiecte Valea Jiului îşi recâştigă cetăţenii, iar implicarea cât mai multora dintre noi în dezvoltarea Văii Jiului ne aduce tot mai aproape de transformarea acestei zone într-una dintre cele mai frumoase din lume.

FOTO Lorand Bogdanffy

Petrosani Photo credit

Informaţii despre consultarea publică demarată de Ministerul Fondurilor Europene pot fi accesate pe websiteul ministerului.

Opinii


Ultimele știri
Cele mai citite