Ludmila Bulgar

Editor CartierEuropean.com

Cercetători, actori asociativi din diasporă, precum şi factori de decizie din Moldova şi din Europa se reunesc la prima ediţie a conferinţei „Republica Moldova 2020. Contribuţia diasporei la dezvoltarea ţării de origine” (26-27 august curent, ULIM).

Vestea dezlegării la vize pentru cetăţenii moldoveni a provocat o frustrare majora, până la rânjet, la partizanii liberalizării vizelor pentru cetăţenii Rusiei. Iar rânjiţi sunt peste tot, chiar şi în lumea pretinşilor gânditori, în timp ce Moldova are tot mai mulţi simpatizanţi în lumea politică. Mr Techau, detox yourself!

Pledează pentru includerea vectorului european şi a moţiunii de cenzură constructive în Constituţia Republicii Moldova, deci consideră imperativă instituirea unui “nou exhibiţionism instiţuţional într-o nouă Republică”, dialog cu basarabeanca Corina Cojocaru, constituţionalistă şi autoare a tezei de doctorat despre arhitectura parlamentară în Europa post-comunistă, inclusiv în Moldova.

Modifică Setările