Ana Birchall

Deputat

Europa se confruntă astăzi cu o serie de provocări care au adus Uniunea Europeană la un moment de răscruce din care fie va ieşi mai unită şi mai puternică, fie vom asista la punerea sub semnul întrebării a însăşi construcţiei europene.

Migrarea creierelor (aşa-numitul „brain drain") este considerată o problemă extrem de importantă cu care se confruntă numeroase state în curs de dezvoltare, printre care şi România. Majoritatea studiilor efectuate pe această temă sugerează că fenomenul are două efecte negative distincte.

Pentru a avea o imagine fidelă a implicaţiilor violenţei domestice şi în special a violenţei împotriva femeilor, este necesară o abordare riguroasă, pornind  de la drepturile fundamentale care le sunt încălcate acelor persoane ce cad victime celor două fenomene. Astfel, violenţa este o încălcare a demnităţii umane şi, în forma sa cea mai rea, încalcă dreptul la viaţă.