605851db5163ec42712b3e25 png
Alina Alak
Cercetătoare fenomen islamic
Alina Isac Alak este absolventă a Masteratului de Politici, Gen și Minorități la Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, și a obținut în 2014, cu distincția summa cum laude, titlul de doctor în filosofie al Facultății de Filosofie, Universitatea București, cu o teză despre gen, reforme jurisprudențiale și exegeze islamice progresiste contemporane. Aria sa de cercetare cuprinde filosofia religiei, jurisprudența și hermeneutica islamică, feminismul islamic, curentele islamice reformiste contemporane, construcțiile identitare ale musulmanilor din România. A lucrat ca redactor, asistentă universitară și în prezent este implicată în proiecte de cercetare. A publicat numeroase articole și studii academice atât în volume colective, cât și în prestigioase reviste de specialitate din țară și din străinătate, dintre care amintim: „The Sunni-Shi'a Conflict as Reflected in Romanian Muslim Community”, în Journal of Loss and Trauma: International Perspectives on Stress & Coping, Routledge, 20/3, 2013; Types of Religious Identities within Romanian Muslim Communitiesˮ, în Journal for the Study of Religions and Ideologies, vol. 14, no. 41, 2015; „Modern States, Legal Reforms and Feminism(s) in Muslim countriesˮ, in AnAlize – Journal of Gender and Feminist Studies, no.5 (19) / 2015; „The Reform within Islam and the Legitimacy of the Contemporary Reinterpretations of the Qur'anic Text”, în Studia Politica: Romanian Political Science Review, Mar2012, Vol. 12, Issue 1. Este coautoare a studiului: „Despre dihotomia public/privat sau de unde începe totul”, capitolul I din Itinerarii contestatare. Studii de teorie politică feministă, București: Politeia, 2002 și autoare a cărților: Statutul femeilor în islam. Perspective actuale. Iași: Polirom, colecția Studii de Gen, 2016 și Femeile în jurisprudența islamică. Critici contemporane, Tritonic, 2016 (în curs de apariție). „În timp ce recunoaștem că întreaga creație este o reflectare a prezenței și naturii lui Allah, noi credem de asemenea că El este dincolo de tot ceea ce Îi este atribuit. Allah este deasupra comunității care, poate în mod necesar, Îl limitează prin preconcepțiile și orizonturile sale socio-religio-politice. În cele din urmă, El este chiar deasupra islamului.” (Farid Esack)  

Articole scrise de Alina Alak