Europenii au dreptul la un avocat. Viviane Reding: "doresc să mulţumesc doamnei raportor Oana Antonescu"

0
Publicat:
Ultima actualizare:
„Această lege reprezintă atât o victorie pentru justiţie, cât şi o victorie pentru drepturile cetăţenilor în Uniunea Europeană”, a declarat Viviane Reding
„Această lege reprezintă atât o victorie pentru justiţie, cât şi o victorie pentru drepturile cetăţenilor în Uniunea Europeană”, a declarat Viviane Reding

Propunerea Comisiei Europene care garantează dreptul tuturor cetăţenilor din UE de a fi asistaţi de un avocat în cadrul procedurilor penale a fost adoptată în mod oficial, după primirea aprobării Consiliului de Miniştri. Aceasta a urmat votului Parlamentului European din 10 septembrie prin care a fost aprobată directiva respectivă (MEMO/13/772).

În practică, acest lucru înseamnă că, în viitor, tuturor persoanelor suspectate, indiferent de locul în care se află pe teritoriul Uniunii Europene, le va fi garantat dreptul de a fi asistate de un avocat încă din etapele iniţiale ale procedurii şi până la încheierea acesteia. În cazul în care o persoană suspectată este arestată, noile norme vor garanta că persoana respectivă are posibilitatea de a comunica cu familia sa. 

În cazul în care cetăţenii suspectaţi se află în afara ţării lor de origine, ei vor beneficia de dreptul de a lua legătura cu consulatul ţării din care provin.

„Această lege reprezintă atât o victorie pentru justiţie, cât şi o victorie pentru drepturile cetăţenilor în Uniunea Europeană”, a declarat Viviane Reding, vicepreşedinte al Comisiei Europene şi comisar UE pentru justiţie. 

„Aceasta este a treia propunere din partea Comisiei Europene privind garantarea drepturilor la un proces echitabil pentru toţi cetăţenii, din întreaga UE, indiferent dacă se află în ţara lor de origine sau în străinătate. Ne respectăm astfel promisiunea de a consolida drepturile cetăţenilor peste tot în Europa. Şi prin acest „ne respectăm”, mă refer la membrii Parlamentului European şi la miniştrii statelor membre. În special, doresc să mulţumesc doamnei raportor Oana Antonescu şi ministrului Alan Shatter pentru devotamentul şi rapiditatea cu care au lucrat la această propunere importantă. Mingea este acum în terenul statelor membre care nu trebuie să piardă timp, ci să pună cât mai curând în aplicare această lege în sistemele lor naţionale, în beneficiul tuturor cetăţenilor noştri.” După adoptarea propunerii, legea va fi publicată peste câteva săptămâni în Jurnalul Oficial al UE, după care statele membre vor avea trei ani la dispoziţie pentru punerea în aplicare a acesteia în legislaţia naţională. Odată intrată în vigoare, noua lege se va aplica în cadrul unui număr de aproximativ 8 milioane de proceduri penale în fiecare an, în toate cele 28 de state membre ale UE. 

oana antonescu

Context

Directiva privind dreptul de a fi asistat de un avocat (IP/11/689) este a treia dintr-o serie de propuneri care au fost deja adoptate, prin aceasta garantându-se drepturile minime la un proces echitabil în întreaga Uniune Europeană. Celelalte directive sunt cea privind dreptul la traducere şi interpretare, adoptată în 2010 (a se vedea IP/10/1305) şi cea privind dreptul la informare în cadrul procedurilor penale, adoptată în 2012 (a se vedea IP/12/575). Comisia este decisă să urmeze în continuare această foaie de parcurs, propunând un alt set de drepturi la un proces echitabil pentru cetăţeni, preconizat să fie publicat în această toamnă.

Dreptul de a fi asistat de un avocat este esenţial pentru stabilirea unui climat de încredere în spaţiul unic de justiţie al Uniunii Europene, în special atunci când persoanele suspectate sunt arestate în baza unui mandat european de arestare (IP/11/454). 

Comisia depune eforturi pentru realizarea unor standarde comune minime pentru drepturile procedurale în cadrul procedurilor penale, pentru a se asigura că drepturile fundamentale ale persoanelor suspectate şi inculpate sunt protejate într-o măsură suficientă în întreaga UE. În fiecare an există peste 8 milioane de proceduri penale în Uniunea Europeană. Dreptul la apărare al oricărei persoane suspectate de comiterea unei infracţiuni este recunoscut pe scară amplă drept un element fundamental al unui proces echitabil. 

Cu toate acestea, condiţiile în care persoanele suspectate pot consulta un avocat diferă de la un stat membru la altul. De exemplu, se poate întâmpla ca persoana suspectată de comiterea unei infracţiuni să nu aibă posibilitatea de a fi asistată de un avocat pe parcursul interogatoriilor întreprinse de poliţie. Există posibilitatea să nu fie respectată confidenţialitatea contactelor dintre persoanele suspectate şi avocatul lor. De asemenea, este posibil ca persoanele aflate în urmărire în temeiul unui mandat european de arestare să nu poată beneficia de un avocat în ţara în care a fost emis mandatul, până în momentul în care sunt predate acestei ţări.

Există divergenţe similare în ceea ce priveşte dreptul persoanelor suspectate de a comunica unei rude, angajatorului sau consulatului ţării lor faptul că au fost arestaţi. Este posibil ca persoanele suspectate să nu poată beneficia în mod sistematic de acest drept, să îl obţină doar într-o etapă ulterioară a procesului ori să nu li se aducă la cunoştinţă faptul că s-a luat legătura cu familia lor.

Directiva va garanta aceste drepturi în practică, prin faptul că:

acordă dreptul de a fi asistat de un avocat încă din prima etapă a interogatorului întreprins de poliţie şi apoi pe tot parcursul procedurilor penale;

permite ca suspecţii să aibă dreptul la întrevederi adecvate şi confidenţiale cu avocatul lor, astfel încât aceştia să îşi poată exercita în mod efectiv dreptul la apărare;

permite avocatului să joace un rol activ pe durata interogatoriului;

asigură că, atunci când o persoană suspectată este arestată, această arestare este adusă la cunoştinţa unei persoane terţe, cum ar fi un membru al familiei, precum şi că persoana suspectată are posibilitatea de a lua legătura cu familia sa;

permite persoanelor suspectate aflate în afara graniţelor ţării lor să ia legătura cu consulatul ţării lor şi să primească vizite;

oferă persoanelor care fac obiectul unui mandat european de arestare posibilitatea de a fiasistate juridic atât în ţara în care a avut loc arestarea lor, cât şi în ţara emitentă a mandatului european de arestare.

Dreptul la un proces echitabil şi dreptul la apărare sunt consacrate în articolele 47 şi 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, precum şi la articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO). Dreptul de a lua legătura cu un terţ reprezintă una dintre măsurile importante de protecţie împotriva relelor tratamente, interzise de articolul 3 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

TârgoviştePartenerii noștri

Ultimele știri
Cele mai citite